VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE ŞUBAT 2019 ve TÜRKİYE

Hint Astrolojisine göre Şubat ayı astrolojide hızlı hareket eden gezegenler olarak tabir ettiğimiz Venüs, Mars, Güneş ve Merkür’ ün hamleleri ile şekilleniyor olacak.

Türkiye haritası üzerinde daha önceden yerlerini almış, yavaş hareket eden Satürn, Jüpiter, Rahu ve Ketu gibi gezegenlerle birlikte Şubat ayının enerjilerini tamamlanacak.

Hint Astrolojisine göre Mars Balık Burcu içerisindeki yolculuğuna ve Türkiye’ nin 10. Evi üzerindeki yerleşimine 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Sonrasında ise kendi yönettiği Koç Burcu içerisine ve bizim 11. Evimize geçtiğinde güç kazanacak.

Ancak Mars 10 Şubat tarihine kadar kendini zararlı şekilde ifade ettiği Gandanta derecelerinde ilerleyeceğinden bize yönetsel ve ekonomik gelirler anlamında negatif etkiler yansıtması söz konusu olabilir. Hemen ardından da hazine ekonomi, gelirler ilintili problemler ya da yeni yaklaşımlar Mars’ ın 10 Şubat’ ta yer değiştirmesi ile birlikte daha fazla devlet yönetiminin gündeminde olabilir.

10 Şubat tarihine kadar iktidar ve devlet adamlarının dış ülkeler ile olan iletişimimizde yine gergin bir ortamı yönetmeleri de Mars’ ın bu hamlesi sebebiyle potansiyel enerjiler arasında.

Ayrıca gayrimenkuller ve araç piyasası ilintili yeni düzenlemelerin,  ya da piyasayı canlandırıcı tedbirlerin Mars’ ın Gandanta sürecini bitirdiği 10 Şubat ve sonrasında gündeme alınmasına şahitlik edebiliriz.

Ya da bu konulara ilişkin haberler ülke gündeminde kendine fazlası ile yer bulabilir.

Vedik Astroloji’ ye göre Mars’ ın hemen ardından 7 Şubat’ ta Merkür Kova Burcu’ na geçiş yapıyor olacak.

Dış ülkeler ile olan iletişimimizi develet otoritesi ile kızıştıracak ve canlı tutacak etkilerden bir tanesi de bu olacağa benzemekte.

Zira Merkür doğası gereği iletişimi, Türkiye’ nin dış ülkelerle ilişkilerini gösteren 9. Evi üzerinden teşvik etmeye 25 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Güneş’ in de yine Hint Astrolojisine göre 13 Şubat tarihinde Merkür’ ün yanına katılması ile birlikte 9. Evimiz üzerinde yoğunlaşacak gökyüzü enerjileri hukuk-adalet sistemimiz ve dini görüşler üzerinde dikkatlerin toplanmasına aracılık edebilir. Çeşitli yeni kanun ve düzenlemeler ile gündemimizi bu süreçte meşgul edilebilir.

Ayrıca kişisel hayatlarımız açısından 5 Mart itibariyle 2019’ un ilk gerilemesine/retrosuna başlayacak olan Merkür, Retro hareketinden önce son olarak Şubat ayında bize elektronik aletler ile ilgili yapacağımız harcamalar ve yatırımlar anlamında uygun zamanları sunuyor olacak.

Merkür, Mart itibariyle hem debil/düşüş hem de retro konumda olacağından, Şubat ayını teknoloji ve iletişim konularında bitmesi gereken önemli işlerimize kanalize etmemizde fayda var.

Jüpiter ise 20 Şubat itibariyle Akrep Burcu içerisinde yine zararlı bir derece aralığından Gandanta’ dan geçiyor olacak ve bu durum Mart sonuna kadar devam edecek.

Ülke haritamızda düşmanları temsil eden noktada -6. Evde- Jüpiter olanı büyütme enerjisini Vedik Astrolojisine göre boğulma/Gandanta derecelerinde ilerleyeceğinden kötü yönde kullanabilir.

Düşmanlarımızın özellikle gizli örgütlerin faaliyetlerinde Şubat itibariyle artış, göze batma ya da beyanlarında sertleşmeler yaşanabilir.

Mundane/Ülke Astrolojisine göre Şubat’ ın Yeni ve Dolunay süreçleri ise ülke haritamızın 8 ve 3. Evleri üzerinde yaşanacak.

5 Şubat Yeni Ay’ ı Hint Astrolojisine göre Oğlak Burcu içerisinde, yapılması gerekenleri ön plana çıkartan  Shravana Takımyıldızı’ nda yaşanıyor olacak.

Faiz oranlarının, enflasyonun, döviz kurlarının, borsa ve yabancı hisse senetlerinin yer aldığı bu malefik / kötücül evde yönetilmesi gereken yeni bir durum ya da gelişmenin sorumluluğunu hepimize hissettiren enerjiler Yeni Ay süreci içerisinde söz konusu olabilir.

Genel olarak ekonomi, faiz oranları, enflasyon, spekülatif kazançlar ve döviz kurları açısından Türkiye Şubat ayında da malesef 8. Evi içerisindeki hareketlilik nedeni ile rahat bir dönem geçiremiyor olacak. 8. Evin temsil ettiği bu konular  – faiz oranları, enflasyon spekülatif kazançlar ve döviz kurları –tüm ay boyunca sırasıyla Güneş, Merkür ve Venüs gezegenlerinin transitleri ile hayatlarımızda önemli bir gündem olarak kalmaya devam edecek.

19 Şubat Dolunay’ ı ise Aslan Burcu içerisinde Magha Takımyıldızında komşularımızı ve iletişim / ulaşımı temsil eden 3. Evimiz içerisinde gerçekleşiyor olacak.

Dolunay süreci bu sebeple taşıma ve ulaştırma ilintili bir durumun göz önüne çıkmasına aracılık edebileceği gibi komşularımız ilintili bazı konuların netleşerek daha görünür sonuçlar üretmesine aracılık da etme potansiyeline sahip.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

29 Ocak 2019

Paylaş