TEMMUZ 2020 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Geçtiğimiz ay yaşanan Güneş Tutulmasından sonra, Temmuz ayı içerisinde Hint Astrolojisine göre Güneş dışındaki tüm gezegenler burç olarak yerleşimlerini koruyor olacaklar.

Şu anda gökyüzünde Retro hareketini yapmakta olan Merkür 12 Temmuz’ da düz ilerlemeye başlayacak.

Yani Retro’ sunu Türkiye’ nin Yükseleni üzerinde İkizler Burcu içerisinde bitirecek.

Düz harekete başladıktan sonra yani Temmuz’ un 2. Yarısında milli birlik-beraberlik anlamında toplum üzerinde pozitif bir hava estirme, birleşme-uzlaşma potansiyeline sahip olacak.

Ayrıca ticari hayat, bankacılık sistemi, finansal piyasaların düzenlenmesi gibi daha yapıcı, halkı daha fazla memnun edecek önlemlerin alınması anlamında da bizlere fayda sağlayabilir.

Merkür’ ün düz harekete dönmesi ile birlikte ulaşım, seyahat ile ilgili sınırlamaların da biraz daha gevşetilmesi mümkün olabilir.

Ancak bu noktada 1 Ağustos itibariyle -hastaneleri de yöneten evimizin lordu Venüs’ ün Vedik Astrolojisine göre yer değiştirip İkizler Burcu’ na geçişi ile birlikte- Corona/Pandemi süreci ile ilgili yeniden bir canlanma, hastalığın güç kazanması etkilerine karşı uyanık ve tetikte olmak gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyorum.

Yine Hint Astrolojsine göre 16 Temmuz’ a kadar İkizler Burcu içerisinde seyredecek olan Güneş gezegeni, bu tarihe kadar dispozitörü Merkür’ ün güçlü yerleşimi nedeni ile özellikle piyasalarda Altın fiyatları ile ilgili yükselen trendin sürekliliğini sağlıyor olacaktır.

Ancak Temmuz’ un 2. Yarısı itibariyle ve 20 Temmuz Yeni Ay Sürecinin Türkiye’nin ekonomiden sorumlu 2. Evi Yengeç Burcunda gerçekleşmesi nedeni ile finansal parametreler üzerindeki ani iniş-çıkış etkileri yaşanmaya ve istikrarsız bir atmosfer oluşmaya başlayabilir.

Spekülatif kazançlar üzerinde yatırım yapanların Temmuz’ un 2. Yarısından sonra çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Büyük kazançlar yaşanabileceği gibi çok büyük kayıplar da söz konusu olabilir.

Temmuz ayının bir diğer önemli hareketi ise 5 Temmuz tarihinde Hint Astrolojisine göre Türkiye’ nin 7. Evi içerisinde Retro Jüpiter ve Plüton’ un da eşlik etmesi ile yaşanacak Ay Tutulması olacak.

Türkiye haritası açısından çok önemli bir Tutulma olayı ile yine karşı karşıya kalacağız.

Türkiye haritasındaki 7. ev üzerindeki stresli yerleşimleri 2017-2018 ve 2019 yıllarında Satürn’ ün geçişi esnasında deneyimlemiştik.

Burası bizim dış ülkelerle olan ilişki, anlaşma ve ticaretimizi temsil eden nokta.

7. Evimiz üzerinde yoğunlaşan enerji, dış dünyada Türkiye’ nin rolünün yine ön plana çıkacağı bazı konuların gündeme gelmesine aracılık edebilir.

Anlaşmazlıklar, restleşmeler, buna bağlı sonrasında gelişen bazı yeni durumlar üzerinde yeni mutabakatların oluşması Ay Tutulması’ nın yaşanacağı tarihten sonraki 6 aylık periyotta Türkiye açısından söz konusu olacaktır.

5 Temmuz Ay Tutulmasına ve aslında Temmuz ayının tamamına hakim olacak çok önemli bir gezegen kavuşum enerjisi de bu döneme damgasını vuracak niteliktedir.

Jüpiter ve Plüton Kasım’ ın 2. Yarısına kadar Yay Burcu içerisindeki kavuşumlarına devam ediyor olacaklar.

Bu kavuşumun bize söylediği büyük dönüşüm ile birlikte gelen genişleme, olgunlaşma enerjisinin aktif hale geçeceğidir.

Özellikle dini görüşler, muhafazakârlık konularında uzlaşmacı bir yaklaşımın söz konusu olması halinde Türkiye bu süreçte bilhassa yabancı ülkelerle olan ticari ve siyasi ilişkileri açısından çok kazançlı bir dönem geçirebilir.

Dış dünya ile olan ilişkilerimizde taraf olmaktan ziyade uzlaştıran, arabulucu kimliği ile rol almamız bize önemli fırsatların önünü açabilir.

Türkiye ayrıca bu Ay Tutulması süreci ve Jüpiter/Plüton kavuşumu esnasında halk arasındaki özgürlükçü – konservatif görüşler arasındaki dengeyi sağlamak yönünde de bazı sınavların içerisinden geçecektir.

Halkın kutuplaşma eksenlerinde yoğunlaştırılmasından ziyade, orta yolu bulan, hoşgörülü yaklaşımlarla idare edilmeye çalışılması 2020 sonlarına kadar çok önemli olacaktır. Aksi taktirde halk hareketlerine kadar uzanacak zorlu süreçler deneyimlenmek zorunda kalınabilir.

Hint Astrolojisine göre diğer gezegenlere bakacak olursak Temmuz ayının tamamında:

Satürn Retro halinde Oğlak; Jüpiter ve Pluton Retro halinde yanlarında Ketu da olmak üzere Yay; Neptün Retro halinde Kova; Mars, Balık; Uranüs Koç; Venüs güçlü şekilde Boğa Burcu içerisindeki yolculuklarına devam ediyor olacaklar.

Bu gezegenler arasında özellikle Venüs’ ün güçlü şekilde Boğa Burcu içerisindeki yerleşimi geçtiğimiz aylarda Retro’ su sebebi ile gündeme yeniden taşıdığı kadın-çocuk ilintili toplumsal sorunlarımızın, işlenen suçların artık son bulması, bu konuya karşı gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili yüzleşmeyi zorunlu hale getirebilir.

Bunun kaçınılmaz olması için de acı örneklerin gündeme gelmesine aracılık edebilir.

Mars’ ın Balık Burcu içerisindeki yerleşimi ise İktidar-muhalefet arasındaki gerginliğin daha uzun müddet Türkiye gündeminde tutmaya niyetli.

Özellikle muhalefetin 2020 sonuna kadar halkın tepkilerinden de dayanak, daha aktif şekilde siyasi gündemi yönlendirdiğine, alışık olmadığımız şekilde şahitlik edebiliriz.

Mars’ ın yaptığı görünümler nedeni ile halkın vereceği bu tepkiler daha ziyade genç-eğitimli kesimler üzerinde yoğunlaşma ve agresif tarzda olma potansiyeline sahip.

Şimdi gelelim herkesin çok merak ettiği toprak ile ilgili hareketlere, yani deprem de dahil olmak üzere, kayma, göçük gibi etkilere…

Her şeyden evvel Mars’ ın Vedik Astrolojisine göre Balık Burcu içerisindeki yolculuğu Türkiye açısından son derece riskli bir yerleşim yaratmakta.

Üstelik de bu yerleşim sadece deprem ve toprak ilintili problemlere değil, patlama-yangın gibi ihtimallere de ülke haritamızda potansiyel teşkil etmekte.

Çünkü Mars, bulunduğu noktadan yaptığı görünümler ile bizi bizzat ilgilendiren ani ve sarsıcı olayların vuku bulmasına aracılık edecek yerleşime sahip.

Özelikle 7-17 Temmuz tarihleri arasında Transit halindeki Mars, ülke kuruluş anı haritamızdaki Natal Mars’ ımıza çok yakın derecelerde yerleşeceği için deprem, yangın, patlama, göçük, toprak kayması gibi etkilerin tetiklenmesine aracılık edebilir.

10-11-12 ve 13 Temmuz tarihlerinde Ay’ ın da Mars’ ın yanına katılması ile birlikte; Rahu ve Ketu’ nun arasına girecek gezegen enerjileri katlanmış olacağından, yukarıda saydığım afetler açısından risk daha da fazlalaşıyor olacaktır.

Geçtiğimiz ay Muğla depremini tetikleyen enerjinin bir benzeri olarak Temmuz ayında da kare görünüm etkisinin tamamlayıcısı Ay; 24-25-26 Temmuz tarihlerinde Başak Burcu içerisinde yerleşmiş olacak.

Yani: 24-25-26 Temmuz tarihleri yine bir deprem tetikleyicisi olarak çalışabilir.

Aslına bakılacak olursa; bu yazıyı yazdığım 30 Haziran da dahil olmak üzere maalesef Temmuz sonrasındaki pek çok tarih -Ekim sonuna kadar- gezegenlerin yerleşimleri açısından sayılmayacak kadar çok tekrar edecek şekilde geçmişte yaşanan büyük depremlerin haritalarına benzer enerjiler barındırmaktalar.

Zira pek çok gezegen gökyüzünde defalarca kez paralellik yaratan derecelerin içerisinden geçiyor olacaklar.

Bu durum da gezegen dizilimleri bakımından deprem riskini hem Türkiye hem de tüm dünya için potansiyel olarak çok yükseltmektedir. Ayrıca yanardağ

Daha önceki aylardaki yazılarımda da belirttiğim gibi:

“Bir depremin Astroloji ile -oluşma potansiyelinin yükseldiği riskli zamanları- işaret etmek mümkündür. Ancak kesin olarak şu tarihte ve şu yerde bir depremin gerçekleşeceğini söylemek şu anki tüm dünya üzerindeki astroloji bilgi seviyesi ile mümkün değildir. Zaten öyle olabilseydi, tüm depremler önceden astroloji ile tespit edilip, önlemi alınıyor olurdu.”

Hatırlatmasını tekrar yaparak, elimizden geldiğince tedbirli ve uyanık şekilde bu süreci atlatmamız gerektiğini düşünmekteyim.

Merak ettiğiniz kavramlar için: Kısa Bilgiler Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle,

30 Haziran 2020

©Hint Astroloğu

Paylaş