TEMMUZ 2016 ve TÜRKİYE

Haziran ayının son günlerinde gerçekleşen Atatürk Hava Limanı saldırısının etkileri ile Temmuz ayına adım atıyoruz.

25 Mayıs 2016 tarihli yazımdan alıntı yaparak Temmuz ayı gökyüzü etkilerinin ülkemiz üzerindeki yansımalarına değinmek istiyorum…

“Hem Satürn‘ ün 6, hem de Mars’ ın toplumun genel atmosferini temsil eden 5. Evinde geri gidiyor oluşu uzun süredir teneffüs ettiğimiz huzursuz, gergin ve karamsar havanın Haziran ayında da maalesef geçerli olacağını; bununla birlikte yasa dışı örgütlerin yine saldırılarına devam ederek, bizi güvensizlik ve endişeli ruh halinde bırakmaya devam edeceğini söylemekte. Yani patlamalar, terör saldırıları Haziran ayında da ülke gündemimizden muhtemelen düşmeyecek.”…..” 29 Haziran’ dan sonra düz harekete geçmeden yaklaşık 20 gün boyunca (Temmuz ayının da büyük kısmında) istasyon/durağan konumda bulunacak olan Mars‘ ın 18 Haziran itibariyle oldukça riskli bir enerji yayacağını belirtmek gerekiyor.” ……Yazının tamamına Haziran 2016 ve Türkiye ‘ den ulaşabilirsiniz.

mars1Bir ay önce yazdığım yazıda da belirttiğim gibi Mars‘ ın retro hareketi ve akabinde düz gitmeye başlamadan önceki dönemde durağan/istasyon konumunda oluşu ülkemiz açısından son derece riskli bir durum teşkil etmiştir ve etmeye de devam edecektir.

Mars Ülke/Mundane astrolojisinde patlayıcılardan, silahlardan, savaşlardan, yangınlardan kısacası yıkıcı eylemlerden sorumlu olan gezegendir.

Retro/geri hareket esnasında ise gezegenler -bu kural tüm diğer Venüs, Merkür, Satürn gibi gezegenler için de geçerlidir- gölge dediğimiz, yani bir anlamda kötü sayılabilecek yönlerini daha fazla ortaya koyma eğilimindedirler.

Zira Mars‘ ın temsil ettiği tüm özellikler kötü ve yıkıcı değildir. Gereken eylemin gereken zamanda yapılması, taşın altına elimizin konması gereken durumlarda da iyi anlamda Mars‘ ın itici gücüne ihtiyacımız vardır mesela! Mars böyle anlarda olumlu tarafını ortaya koyar ve bize doğru zamanda doğru hamleyi yaptırtır.

Ancak konu retro/geri hareket olduğunda Mars‘ ın iyi yönde insiyatif kullanma gücü zayıflar ve müdahale enerjisi düşer. Bu da onun kötücül tarafını kullanmak isteyenler için önemli bir fırsat doğurur.

Tıpkı Nisan ayından beri ülkemiz haritasında  düşmanları ve yer altı örgütlerini temsil eden 6. Evinde/Akrep Burcunda yaptığı geri hareketinde ülke olarak bizleri terör örgütlerinin saldırıları ile sınadığı gibi…

Üstelik Mars‘ ın geri hareketi ülkemiz açısından iki yönden tehlikeli bir durum arz etmektedir. Çünkü gerileme hareketinin büyük bir kısmını ülke haritamızın 6. Evine denk düşen Akrep Burcunda gerçekleştirmiştir.

Akrep Burcu ülke astrolojilerinde gizli, yasadışı, yer altı faaliyet gösteren, yani kanuna aykırı hareket eden topluluk ve kişileri gösteren bir nitelik taşır. Kamu güvenliği, suç eylemleri de bu burç kuşağının konuları arasındadır…

Vedik’ te 6. Ev ise Ülke/Mundane Astrolojisinde malefik/kötücül sayılan evlerden bir tanesidir. Asker, polis gibi silahlı güçleri vurgular, ülke gündemine taşır. Ülke savunması güvenliği ve ülkenin düşmanları da bu evin temsil ettiği konu başlıkları arasındadır.

Bu ev geri gitme gibi zararlı gezegen enerjileri altında kaldığında aksi yönde çalışmaya başlar ve ülke savunmasında, güvenlik konusunda zafiyetler oluşur…

satürn4Ülke olarak 6. Evimizin maruz kaldığı kötücül etkiler maalesef Mars ve Akrep Burcu karışımının yeterince kötü olması ile de sınırlı kalmamaktadır. Çünkü tam bu evin içerisinde Şubat ayından beridir yetmezmiş gibi bir de Satürn geri gitmektedir ve Ağustos 13′ e kadar da geri hareketine devam edecektir…

13 Ağustos’ tan sonra, hemen düz harekete başlayamayacak kadar ağır hareket eden bir gezegen olduğundan, 10 gün kadar da istasyon konumunda kalmaya devam edecektir. Tüm bu geri hareket zincirini oluşturan dereceleri tekrar dolaşması ise 19 Kasım’ a kadar uzun bir süreci göstermektedir…

Satürn Vedik Astrolojisine göre Akrep Burcundaki geri hareketine başlamadan 19 Aralık 2015 itibariyle geri hareketini yapacağı bölgenin içerisine girmiş 10 – 25 Mart 2016 arasında da istasyon konumunda kalmıştır.

Özetle ülke haritamızın 6. Evindeki negatif enerjilerin yansıma aralığı 19 Aralık 2015′ ten başlayıp, 19 Kasım 2016′ ya kadar uzanma riskini taşımaktadır…

Şu an itibariyle bakıldığında; Satürn‘ ün Akrep Burcundaki, ülke haritamızın 6. Evindeki ülke güvenliğini ve Mars‘ ın 5. Evindeki “toplumun genel atmosferini” temsil eden bölgelerindeki geri hareketlerinin 19 Aralık 2015- 19 Kasım 2016 tarih aralığındaki bilançosu aşağıdaki gibidir ve hepimizin bildiği gibi tüm listeyi oluşturan bu patlamaların yasadışı terör örgütlerince yapıldığı basında yer almaktadır:

12 Ocak 2016 Sultanahmet Patlaması: Satürn Akrep Burcunda, geri hareket bölgesinde ve Türkiye’ nin 6. Evinde!

17 Şubat 2016 Ankara Patlaması: Satürn Akrep Burcunda, geri hareket bölgesinde, Türkiye’ nin 6. Evinde. Mars Türkiye’ nin 5. Evinde yer değiştirmeye, 6. Evine girmeye hazırlanıyor, çok güçsüz durumda. Henüz geri hareketine başlamadı ama o da geri hareket bölgesinin sınırları içinde!

13 Mart 2016 Ankara Patlaması: Satürn Akrep Burcunda, geri hareket bölgesinde, istasyon konumunda ve Türkiye’ nin 6. Evinde. Yanında geri hareket bölgesinin sınırları içerisindeki Mars var!

19 Mart 2016 Taksim Patlaması: Satürn Akrep Burcunda, geri harekete başlamadan önceki istasyon konumunda ve Türkiye’ nin 6. Evinde, yine yanında geri hareket bölgesinin sınırları içerisindeki Mars var!

27 Nisan 2016 Bursa Patlaması: Satürn ve Mars Akrep Burcunda, ikisi de geri harekette ve Türkiye’ nin 6. Evinde!

1 Mayıs 2016 Gaziantep Patlaması: Satürn ve Mars Akrep Burcunda, ikisi de geri harekette ve Türkiye’ nin 6. Evinde!

7 Haziran 2016 Vezneciler Patlaması: Satürn ve Mars Akrep Burcunda, ikisi de geri harekette ve Türkiye’ nin 6. Evinde!

28 Haziran 2016 Atatürk Havalimanı Patlaması : Satürn Akrep Burcunda Türkiye’ nin 6. Evinde; Mars Terazi Burcunda Türkiye’ nin 5. Evinde ve her ikisi de geri harekette. Mars istasyon konumunun sınırında…

Temmuz ayına baktığımızda ise Mars‘ ın geri hareketini bitirip istasyon konumunda kalışı, ayın yaklaşık 19′ una kadar uzamaktadır.

Her ne kadar 29 Haziran itibariyle gökyüzünde düz hareketine başlamış olsa da Mars‘ ın kendini toparlaması Temmuz sonunu bulacak gibi düşünülmelidir. Zira Mars 12 Temmuz’ da yine yer değiştirip, Terazi Burcundan ve ülkemizin 5. Evinden ayrılarak, Akrep Burcundaki 6. Evimize geri gelecektir ki; Temmuz ayının tamamında Satürn‘ ün de Akrep Burcundaki geri hareketine devam ediyor olacağı göz ününde bulundurulduğunda, 6. Evin temsil ettiği ülke savunması, güvenlik, silahlı güçler ve düşmanlarımız gibi konu başlıklarının yine vurgulanmaya başlayacağı aşikardır…

Astroloji istatistiki bir datadır ve yorumlar gökyüzünün daha önce bu konumlara gelmiş gezegenlerin neler ürettiğine bakılarak yapılır.

Sizlerden gelen yorumlarda “Ne zaman iyi bir şeyler duyacağız? Arık yetti” söylemlerine çok fazla rastlamaktayım. O nedenle ülkemizin 2016 başından beri yaşadığı üzücü olayların bir listesini tetikleyici gezegen hareketlerini de yanına not ederek aktardım.

İstatistiki data maalesef hepimizin hasret kaldığı o iyi haberleri vermeye henüz istekli gözükmemekte…

Aslında siz de gökyüzünün Temmuz ayında henüz beklediğimiz kadar olumlu etkiler yansıtmayacağını; hangi gezegenin, hangi tarih aralığında ne yapacağına? ve geçmiş tarihlerde bu durumdayken ne yaptığına? bakarak anlayabilirsiniz…

Mars ve Satürn dışındaki gezegenlerin durumuna baktığımızda ise özellikle Temmuz ortasına kadarki dönemde tıpkı Haziran ayında aktardığım gibi dış ülkelerce dikkatlerin Türkiye üzerinde yoğunlaştığı bir dönem geçireceğiz.

7 -20 Temmuz aralığında Venüs‘ ün Hint Astrolojisine göre Türkiye haritasında Yengeç Burcu ve 2. Evine yerleşmesi ve yanına 11 Temmuz itibariyle Merkür‘ ün de katılması ile birlikte ekonomik göstergelerde pozitif bir atmosfer oluşması potansiyeli söz konusu.

Ancak 21 Temmuz itibariyle Venüs‘ ün Asresha Takımyıldızına adım atmasıyla bu pozitif tablo birden bire tepetaklak da olabilir. Özellikle borsa gibi spekülatif yatırım araçlarına son derece temkinli yaklaşmakta fayda var.

Türkiye’ nin 3 ve 9. Evler ekseninde uzun süredir yerleşen Rahu/Ketu ikilisi ise Temmuz ayında da mevcut konumlarını koruyor olacaklar.

3 ve 9. Evler özellikle Jüpiter‘ in de verdiği destekle aylardır altını çizdiğim “olanı büyütme” etkisine devam edecek.

3. Evin temsil ettiği özgür düşünceli ve konservatif görüşlü kesim arasındaki (9. Ev) karşıtlık büyüyerek karşımızda durmaya Temmuz ayında da devam edecek.

Herhangi bir olumsuzluk karşısında internet hızı düşecek, sosyal medyaya yasaklar gelecek. Yayın kuruluşları, yazarlar, eğitim görevlileri, gazeteciler kısıtlanmış şekilde fikirlerini aktarabilecekler. Çünkü tüm bunlar 3. Evin konularıdır.

Rahu/Jüpiter kavuşumu ise Vedik Astrolojisinde engelleme anlamını taşır ve 2016′ nın başından beri  gökyüzünde Türkiye’ nin tam 3. Evinin üzerinde Rahu/Jüpiter kavuşumu yaşanmaktadır…

3. Evin bir diğer temsil ettiği konulardan biri de ulaşım yollarımızdır. (28 Haziran patlamasının hava alanında gerçekleşmesine dikkatinizi çekerim!) Ulaşım yollarımıza dikkatlerin çekilmesi, hava-kara-deniz her türlü trafik ile ilgili konuların gündem maddesi haline gelmesi, bu alanla ilintili olaylarla başa çıkmak zorunda kalmamız gibi potansiyeller Eylül ayına kadar bu evdeki Rahu/Jüpiter kavuşumu nedeni ile hala geçerliliğini korumaktadır.

Elbette 3. Evden bahsederken ülkemizin komşuları ile olan ilişkilerinde de Jüpiter ve Rahu‘ nun yaptığı ortaklık sonucu sorunlar yaşanması, ya da toplum  hafızasında yer edecek olaylarla komşularımızın gündeme gelmesi potansiyelini de Temmuz ayı etkilerinin içine dahil etmemiz gerekmekte…

9. Evimizdeki Ketu ise adalet sistemi, ithalat-ihracat, dış ülkelerle ilişkiler, muhafazakar görüşlü insanlar, öğrenciler ve akademisyenleri ilgilendiren konu başlıklarını bıçak sırtındaki bir denge ile gündeme taşıma potansiyeline her daim sahip.

Türkiye yukarıda saydığım 9. Evin konuları üzerinde, son derece hassas bir dönemin içerisinden, 2016 başından beri geçmekte.

Ketu biriktirmeyi, içine atmayı seven bir gezegendir…

Biriktirdikleri ile de patlama noktasına ulaştığında mutlaka yüzleşir. Bu sürecin tetikleyicileri, kuvvetle muhtemel tutulmalar ile gelme potansiyeline sahip. Temmuz 2016 herhangi bir tutulma olayına şahitlik etmeyecek ancak, Ketu‘ nun biriktirebileceği malzemeleri adalet sistemi, ithalat-ihracat, dış ülkelerle ilişkiler, muhafazakar görüşlü insanlar, öğrenciler ve akademisyenleri ilgilendiren konu başlıkları üzerinden çalışarak yine hafızalarımıza eklemek için bu ay da rahat durmayacağını  hatırlamakta fayda var…

Sakin ve huzurlu bir Temmuz ayı geçirmenizi dilerim.

Sevgilerimle,

İyi bayramlar,

©Hint Astroloğu

30 Haziran 2016

 

Paylaş

TEMMUZ 2016 ve TÜRKİYE” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: AĞUSTOS 2016 ve TÜRKİYE | Hint Astroloğu

Yorumlar kapalı.