Etiket arşivi: Mundane Astrolojisi

HAZİRAN AYI ve TÜRKİYE, Gezi Olayları…

Tree2Gezi olaylarının yıl dönümü olması sebebi ile herkesin “Acaba ne olacak?” Merakı içerisinde beklediğini, en azından yakın çevremde gözlemledim diyebilirim. O nedenle geçen sene yaşananların ışığında, bu sene özellikle yıl dönümünde, o anki gezegen etkilerini, Hint Astrolojinin penceresinden tekrar ve bugünü de analiz ederek ele almak istiyorum.

Hint Astrolojisi açısından Türkiye haritası üzerinden bakıldığında “Savaşçı Mars Atağa Geçiyor…” yazımda da belirttiğim gibi Türkiye’ yi neredeyse 2014 sonuna kadar genel anlamda çok sakin enerjiler beklemiyor. Astroloji ile uğraşan pek çok insanın, olumlu bir şeyler yazmak için büyük bir istek duyduğunu, ancak Türkiye’ nin üzerinden geçen gezegen transitlerinin, şu an için buna pek müsait olmadığını, maalesef ben de transit haritalarda gözlemlemekteyim…

Geçen sene ile bugünü karşılaştıracak olursak:

Aslında gökyüzünde geçen seneki transit gezegen etkilerini andıran bir durum yok değil. Ancak bu sefer detay incelendiğinde önemli derede etkili olacak bir fark gözüküyor ki; genel anlamda ben geçen seneki çapta bir olaylar zincirini Hint Astrolojisine göre Türkiye haritasını yorumladığımda beklemiyorum. Elbette gergin enerjilerin yansımaları bir takım hareketlikler verecektir ve özellikle güvenlik güçleri ile toplumda bazı kesimlerin karşı karşıya gelme potansiyelleri söz konusu fakat geçtiğimiz sene yaşananlar ile kıyaslandığında; astrolojik anlamda çapı ve etkisi asla aynı boyutta gözükmemekte.

Geçen sene, Jüpiter uzun süredir Mars ile birlikte “toplumsal rahatsızlıkları” ifade eden bir alanda ikamet etmiş ve dolayısıyla –Jüpiter- geldiği her alanı büyütme etkisi içerisinde olduğundan, toplumdaki agresyonu da olayların öncesinde patlamaya hazır şekilde büyütmüştü.

Şu anda ise gökyüzünde o noktada yerleşen Güneş gezegeni bir hareketlilik yaşanacağının habercisi ancak bunun geçen seneki gibi büyük patlama yaratması, diğer gezegenlerin etkisi de göz önünde bulundurulduğunda uzak bir ihtimal olarak gözüküyor.

Geçen sene yaşanan olayların başrolünde Türkiye haritasında gençleri ve çalışan kesimi temsil eden noktalar bulunuyordu. Ancak bu sene, özellikle gençlerle ve kadınlarla ilgili alan daha sakin etkiler içerisinde ve toplumdaki rahatsızlık konuları Astrolojik açıdan daha çok “komşular ve dış ülkeler” ile ilgili noktalara kaymış durumda.

Özelikle Haziran ayının ilk haftalarında ekonomi ile ilgili enterasan gelişmeler yaşayabiliriz. Sıkıntılı bir takım olayların ülke gelir-gider dengesi açısından ortaya çıkması söz konusu olabilir. Borsa gibi spekülatif kazanç enstrümanlarını ilgilendiren olaylar gündemi meşgul edebilir. Çok büyük ve yıpratıcı bir etkinin Jüpiter’in ay sonu itibariyle yer değiştirerek, Türkiye’nin ekonomi ile ilişkili bir alanını koruma altına alması sebebi ile beklememekle birlikte, ay ortasına kadar gökyüzünde gezegenler biraz sıkışmış ilerleyeceğinden ve hepsinden önemlisi Merkür Gerilemesi etkileri altında olacağımızdan, bireysel bazda maddi konularda dikkatli olmakta fayda görmekteyim.

Ayrıca 7 Haziran’ da başlayacak olan Merkür Gerilemesi’ nin, Haziran Ayı Burç Yorumları yazımda pek çok burç için kişisel bazda değindiğim “pot kırma” etkisinin; devlet kademesinde “otorite konumunda” olanları da etkileme potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Mars ile kare görünüm yapan bu gerilemede, fazla düşünmeden, öfke ile ifade edilmiş ve özellikle muhalif konumda bulunanları harekete geçirecek beyanlar gündemi meşgul edebilir.

Şahsen Türkiye haritası üzerinde esas stres yaratan yerleşimin, Hint Astrolojisi’ ne göre Başak Burcu’ nda ve 4. Evde ikamet eden Mars gezegeni olduğunu düşünmekteyim. Zira “Savaşçı Mars Atağa Geçiyor… ” yazımda da belirttiğim gibi Başak Burcu: “Doğanın güçlerini”, “silahlı yasal kuvvetleri”, “sağlık çalışanlarını” ve 4. Ev de: “Ana vatan topraklarını” temsil ettiğinden; tansiyon yükselterek, ani olayları tetikleyen, agresyon ustası Mars’ ın bu noktadaki yerleşimini maalesef ki çok pozitif görmüyorum.

Ülkemiz için sevinçlerin bol olduğu bir Haziran ayı geçirmemizi dilerim…

Hint Astroloğu, 31 Mayıs 2014

Paylaş

SAVAŞÇI MARS ATAĞA GEÇİYOR…

Bir süredir Hint Astrolojisine göre Başak Burcunda astrolojideGeri Hareket” olarak adlandırdığımız bir durumda bulunan Mars gezegeni, 20 Mayıs itibariyle duracak ve iki gün sonra da (Perşembe) normal seyrine girerek ileri hareket etmeye başlayacak.

wmGezegenlerin geri gitmeleri; onları normalde verdikleri enerjilerinin alışıla gelmiş doğasından uzaklaştırır. Yani en genel anlamda agresyonu, savaşçılığı, aksiyonu, öfkeyi, kavgayı, erkek enerjisini temsil eden Mars gezegeni, geri gittiği dönemlerde bu nitelikleri ile ilgili, kendini tam istediği gibi ifade edemez. Hemen ve acele ile hareket etme isteğinde olmasına rağmen, sanki görünmez bir el Mars’ ı tutar ve sabırsızlığı, aksiyon isteği Mars’ ın kendi içinde büyüyen ve patlamaya hazır bir enerji yumağı halini alır. Bu bir anlamda gezegenin enerjisinin kendi içerisinde hapsolduğu,  astrolojik olarak da pek olumlu sayılmayan bir süreçtir. Zira Mars 2 Mart tarihinden beri geri gitmektedir ancak öfkelenmekten vaz geçmiş değildir. Sadece kendini frenlemeye çalışmakta, ufak fakat çarpıcı patlamalarla kendini ifade etmeye çalışmaktadır. Şimdi ise önündeki engel, yani geri hareket son bulduğuna göre, içinde biriktirdiği pek çok enerjiyi tam anlamıyla ve tam da kendi tarzında dışarıya vurma zamanı gelmiş demektir.

Mars’ın geri gitme hareketi, özellikle kişisel haritalarında Mars’ ı kuvvetli yerleşimlere sahip kişiler için 2,5 aydır ciddi boyutta zorlayıcı etkiler yarattı. Mayıs Ayı Burç Yorumları yazımda da aktardığım gibi geçtiğimiz aylarda pek çok insan çevrelerinden gelen ölüm, kaza, hastalık, ayrılık haberleri ile sarsıldılar. Mars’ ın doğasında “beklenmedik” ve “ani” olayları tetiklemek etkisi bulunduğundan, geri gittiği bu süreçte, özellikle “can sıkıcı” olarak tabir edebileceğimiz haberler ile bizi sarstı. Elbette bireysel olarak herkesin haritasında farklı hayat alanlarını tetiklemesi söz konusu idi. Ancak yine de yarattığı genel atmosfer herkes için bunaltıcı, bastırılmış ve biraz da üzücü olarak tabir edilebilir…

Kişisel bazda genel olarak yukarıda bahsettiğim gibi etkiler veren Mars’ın geri gitme hareketinin sonucu, “Ülke”miz söz konusu olduğunda maalesef Soma’ da yaşadığımız ve hepimizi yasa boğan elim felaketle kendini gösterdi. Hint Astrolojisine göre Mars, Türkiye’ nin 4. Evi ve Başak Burcu üzerinden geri harekette iken yaşanan bu felaket, astrolojik olarak tam da tüm taşların yerine oturduğu bir gösterge tablosuna sahipti.

“Mundane/Ülke” Astrolojisinde 4. Ev; o ülkenin direkt olarak topraklarını işaret eder. Alt detaylarında ise toprak zenginliklerine ve özellikle de madenlere vurgu yapar. Başak Burcu ise yine toprak ile yakından ilişkilidir. Mars’ ın ise ülke haritalarında yangın ve patlama tarzı olayları tetiklemesi söz konusudur. Hepsi bir araya geldiğinde astrolojik olarak maalesef Türkiye için sonuçları çok üzücü olan bu olay yaşanmıştır…

Peki Mars’ ın geri gitmeyi bırakması ile ülkemiz için riskli etkiler son bulacak mıdır? Şahsi kanaatimce bu soruya “evet” diye yanıt vermek, özellikle de Hint Astrolojisinin gözünden maalesef mümkün değildir…

Nedenine gelince:

Mars geri hareketine son verse de; yapısı gereği sahip olduğu kavgacı ve agresif mizacı ile Türkiye’ nin 4. Evini, Hint Astrolojisine göre Başak Burcunda, 14 Temmuz 2014 tarihine kadar rahatsız etmeye devam edecek. Bu tarihe kadar gündemimizde Mars’ ın temsil ettikleri, yani: Kavgalar, yangınlar, tehlikeli işler ile uğraşan kimseler, silah kullanan kuvvetler (polis, jandarma, asker) mühendisler, cerrahlar ve teröristler ön planda olacağa benzemekte. Bu bağlamda 4. Evimizin temsil ettiklerine bakacak olursak da: Memleketimizde yaşam koşullarının sorgulandığı, mülklerin, madenlerin ve tarım alanlarını, özellikle de “toprağı” ilgilendiren konuların gündeme taşındığı ve hararetli tartışmaların söz konusu olduğu bir sürece adım atıyoruz. 4. Ev astrolojide muhalefet partilerini, iktidarda olan güce karşı pozisyonda bulunanları da temsil ettiğinden, bu eve gelen Mars gezegeni, zıt kutuplar arasındaki gerginliği, öfkeyi, yani iktidar – muhalefet çatışmasını da iyice tırmandıracak demektir. Önümüzdeki günlerde özellikle devlet büyükleri arasında yine bizi şaşırtacak derecede sivrilen ifadelere şahit olabiliriz…

Mars’ ın Başak Burcu kuşağında olmasının etkileri ise kısaca şöyle aktarılabilir: Astroloji ile biraz alakalı olanlar, Başak Burcunun pek çok yerde elinde Başak/bitki tutan bir kadın figürü, ya da m’ ye benzeyen bir harf ile sembolize edildiğini bilirler. 12 Burç arasında “kadın” ile temsil edilen tek burç Başak’tır. Dolayısı ile önümüzdeki günlerde kadınları, genç kızları alakadar eden konuların yine toplumda rahatsızlık, öfke yaratıcı etkileri tetiklemesi söz konusu olabilir diyebiliriz.

Ayrıca bu burç kuşağında “m” harfi ile sembolize edilen; “doğanın güçleri” de Mars’ ın ani tetiklemesi ile bize beklenmedik doğa olayları yaşatabilme potansiyeline sahipler. Ancak unutulmamalıdır ki, ülke/mundane astrolojisinde Başak Burcu’ nun en fazla temsil ettiği konular sırasıyla: Ekinler-ürünler, çalışan sınıf, silahlı güçler ve sağlık sektörüdür. Başak Burcu doğal şifacı olması sebebi ile Mars’ ın bu transitinde “sağlık çalışanları”nın veya “toplum sağlığı”nı alakadar eden konuların, beklenmedik şekilde tetiklenerek gündeme oturması potansiyelini de, astrolojik olarak atlamamak gerekir…

Hint Astrolojisine göre 15 Haziran’ dan sonra yer değiştirecek ve şans faktörünü azaltmaya başlayacak olan Jüpiter’in de etkisi ile 20 Temmuz’ a kadar, yaklaşık bir aylık süreçte, Türkiye haritası üzerinde: 5. Evde geri giden Satürn, yer değiştirmeye hazırlanan ve Mars’ a 4. Ev’ de eşlik edecek Rahu sebebi ile ülkece kendimizi tansiyonu yüksek, “tuhaf” ve beklenmedik olaylarla  uğraşırken bulabiliriz.

Yaklaşık son bir senedir Türkiye’ nin hiç alışık olmadığı ve daha önce pek tecrübe etmediği tarzda bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Önümüzdeki günlerde de bu süreci deneyimlemeye devam edeceğiz. Yazın sonuna kadar hassas noktalarımıza dokunacak olan Satürn, Mars ve Rahu sebebi ile sakin rüzgârlara kavuşma ihtimali zor gözüken coğrafyamızın, değişerek dönüştüğü bu süreci, mümkün olduğunca hoşgörü ve sükûnetle yönetebilmesini diliyorum…

Hint Astroloğu, 19 Mayıs 2014

Paylaş