Etiket arşivi: 8 Ekim 2014 Ay Tutulması

8 EKİM AY TUTULMASI VE 24 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ

Yarın yaşanacak Ay Tutulması Hint Astrolojisine göre: Başak Burcu Hasta Takımyıldızı ve Balık Burcu Revati Takımyıldızı aksında gerçekleşecek.

Bu aks yine Hint Astrolojisine göre: Türkiye’ nin vatan topraklarını, ülkeyi yöneten kişileri ve Türkiye’ nin yurt dışındaki prestij/konumunu temsil eden alanları işaret etmekte…


tutulmaTutulmalar
yazılarımda daha önce de ifade ettiğim gibi hem kişisel haritalar üzerinde, hem de ülke haritaları üzerinde daha önceden gelişmiş ve artık olgunluk seviyesine ulaşmış, tamamlanma sürecine yakın olayların tetikleyicisi olurlar.

Mesele her ne ise; aslında uzun zamandır hayatımızda bir yer işgal etmektedir. Sadece belki görmezden gelmek daha fazla işimize geldiğinden, belki de süreç içerisinde pek vakit ayırabilecek durumda olmadığımızdan, gündemimizin ilk maddesi haline gelmeyi henüz başaramamıştır.

Tutulmalar ile ortaya çıkan ve gündemimizi işgal eden olaylar ile ilgili kesin olan şey: o konunun asla hayatımızda ilk defa karşılaştığımız, yeni bir mesele olmadığıdır.

Enerji uzun zamandır tutulmuş, önüne adeta set çekilmiş, akış yapmak için beklemektedir…

DUNYAAstrolojik olarak Ay ve Güneş Tutulmalarının özet olarak etkisi: gerek bireysel, gerekse toplumsal seviyede birikmiş enerjileri açığa çıkarmaktır.

Bireysel bazda Yükselen Burçlara göre tutulma enerjilerini: EKİM 2014 BURÇ YORUMLARI yazımda daha önce aktardığımdan; 08 Ekim 2014 Ay Tutulması ve 24 Ekim 2014 Güneş Tutulması etkilerini kısaca o yazı içerisinde de belirtmiş olmakla birlikte, şimdi daha detaylı şekilde Türkiye bazında yorumlamak istiyorum. Çünkü kişisel istatistiğim ve astroloji ile yakından ilgilenenlerin de gayet iyi bildikleri gibi Türkiye’ de toplumumuzu etkileyen geniş kapsamlı olayların vukuu bulması, genellikle tutulma sonralarına denk gelmektedir.

Yakın geçmişe baktığımızda en son yaşadığımız örnek 15-29 Nisan 2014′ te gerçekleşen Ay ve Güneş Tutulmalarının arkasından maalesef 12 Mayıs’ ta, Soma Maden Faciasının olmasıdır…

Tutulmaların tetikleyeceği olayların hangi büyüklükte potansiyel bir etki yaratacağının en önemli belirleyicisi ise hangi topraklar üzerinden seyredilebilir olduğudur.

Yine tutulmanın etkileyeceği bölgenin tespiti ile ilgili hepimizin hafızasında canlı bir örnek olarak 17 Ağustos 1999 senesinde yaşadığımız depremi verebiliriz.

Zira hemen öncesi, 11 Ağustos tarihinde o tutulmayı pek çoklarımızın gayet iyi hatırlayacağı gibi gazetelerin dağıttığı basit gözlüklerle, hiçbir modern cihaza ihtiyaç duymadan, rahatlıkla, pek çoğumuz izleyebilmişti.

Bu örnekten basitçe anlaşılacak olan şudur ki: Eğer çıplak gözle tutulmayı bulunduğunuz yerden izleyebiliyorsanız, bilin ki; o tutulma sizin ülkenizi etkileyebilecek bir takım enerji birikimlerini kuvvetle muhtemel serbest bırakacaktır.

GUNEŞ99 depremini andığımızda, negatif çağrışımlar yapmamak adına, Tutulmalar ile ilgili çok önemli bir detayı daha hemen belirtmeliyim: Ağustos 99 tarihindeki Güneş Tutulmasında gökyüzündeki tüm gezegenlerin -Venüs dışında- bir birine, astrologlar tarafından son derece   uğursuz sayılan, olumsuz kare görünüm ile baktıklarını ve bu durumun şimdi yaşayacağımız Ay/ Güneş Tutulmalarında kesinlikle geçerli olmadığını hatırlamakta fayda var…

08 Ekim 2014 Ay Tutulması ve 24 Ekim Güneş Tutulması etkilerine gelecek olursak:

Öncelikle Türkiye tutulma ekseni üzerinde bulunmamakta. Yani tutulma ülkemizden izlenebilir olmayacak. (Bu tutulmayı tam olarak gözlemleyecek olan ülkeler arasında öne çıkanlar: Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya. Bu iki ülkedeki gelişmeleri konuya ilgi duyanlar takip edebilirler…)

Sonrasında ise Tutulmanın yaşanacağı Evi ve Balık Burcunu iki büyük iyicil dediğimiz Jüpiter ve Venüs görünümde tutmakta.

Bu da Ay Tutulması enerjisinin negatif etki potansiyelini Türkiye açısından oldukça azaltmakta.

Mundane Astrolojisine (Ülkeler Astrolojisi) göre Balık Burcu Türkiye’ nin ülke yöneticilerini ve yurt dışındaki konumunu temsil eden noktaya düşmektedir. Ay Tutulmasının bir bacağının bu alana denk gelmesi; ülke gündemimizin bu konularla hareketleneceğini gösteriyor. Aynı zamanda yaşayacağımız Ay Tutulması, bu konuda aslında uzun süredir var olan bazı rahatsızlıkların önündeki engelin kalkarak daha da görünür, bilinir olmasını sağlama potansiyeline sahip.

balik burcuAyrıca tutulma Hint Astrolojisine göre Revati Takımyıldızında yaşanacak ki; bu yıldızı iletişimden sorumlu gezegen Merkür yönetir. EKİM 2014 BURÇ YORUMLARI yazımda da belirttiğim gibi Merkür gerileme hareketine 4 Ekim tarihinde başladı ve kendisi Ay Tutulması sırasında diplomasi ile çok yakından alakalı Swati Takımyıldızında olacak. Mars ise düşmanlarımızı, rakiplerimizi ve askeri kuvvetleri temsil eden bir noktada yerleşim yapıyor tutulma esnasında…

Tüm bu etkileri Ay Tutulması açısından yorumlayacak olursak: Yurt dışı ilişkilerimizi ön plana çıkartan diplomasiyi alakadar eden bir enerjinin tutulma ile beraber açığa çıkması ülke gündemi açısından son derece potansiyel gözükmekte. Çok iyi geçindiğimizi söyleyemeyeceğimiz ülkeleri alakadar eden bazı maksadı aşan beyanlar devlet büyüklerimiz tarafından sarf edilebilir. Ya da yurt dışından Türkiye’ nin prestijini olumsuz etkileyen/ eleştiren bir yorum gündemimizi meşgul edebilir.

8 Ekim Ay Tutulmasının ülkemiz açısından kesin olan potansiyel enerjisi; serbest bırakacağı etkininin yurt dışı ile alakalı bir durum olmasıdır. Zira Ay Tutulmasının bir bacağı da Başak Burcunda, ülke topraklarımızın bütünlüğünü temsil eden alanda, Hasta Takımyıldızında gerçekleşmektedir. Hasta Hint Astrolojisinde yön olarak Doğu ve Güney’ i işaret eder. Ayrıca Ay Tutulmasının içinde bulunduğu derece yine yabancıları işaret eden bir nokta ki; yurt dışı ilişkiler bir kez daha bu tutulma ile ön plana çıkmış oluyor. Tutulmanın Ay ile birlikte sahnedeki diğer aktörü Güneş gezegeninin de Türkiye haritasında komşularımızı temsil eden Ev’ i yönettiğini ve Güney tarafındaki komşularımız ile ilgili alanın bu ay bir hayli hareketli etkilere maruz kalabileceğini Ay Tutulmasının son etkilerinden biri olarak belirtmekte fayda var…

Özetlskyeyecek olursak: Tüm yerleşimler ve görünümler bir araya geldiğinde 8 Ekim tarihinde yaşanacak olan Ay Tutulmasının yurt dışı ilişkilerimizi ve özellikle güney ve doğumuzda yer alan komşularımızı alakadar eden konularda uzun süredir bekleyen bir enerjiyi açığa çıkartacağını düşünmekteyim.

Genel olarak ülkemizde Ay Tutulmalarının ilk kıvılcımları ateşlediğini, ardından gelen Güneş Tutulmasının ise ülke gündemimizi belirleyen esas aktör olduğunu yaşanmış bazı örnek olaylara dayanarak söyleyebilirim.

O nedenle 24 Ekim 2014′ de yaşanacak olan Güneş Tutulmasının etkilerinin: hem 8 Ekim 2014 tarihinde yaşanacak olan Ay Tutulmasına nazaran, daha olumsuz koşullar altında gerçekleşiyor olması, hem de tutulmaya Venüs ve Satürn’ ün en güçlü oldukları burç kuşağından bizzat eşlik ediyor olmaları nedeni ile ülkemiz açısından daha dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğini düşünmekteyim…

Özellikle Ekim sonunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması sonrasında Kasım- Aralık ayları Türkiye açısından oldukça hareketli bir gündemi işaret etmekte.

24 Ekim Güneş Tutulmasına karışacak gezegenlerden özellikle Satürn‘ ün Türkiye’ nin haritasında Hint Astrolojisinde Dushtana  olarak anılan kötü bir evi temsil etmesi ve düşmanlarla ilişkiyi işaret etmesi de tutulma sonrasında bir başka dikkat çeken husus.

Ayrıca Kasım ayı itibariyle Türkiye’ nın yine düşmanlarını, komşularını, ana vatan topraklarını, askeri kuvvetlerini işaret eden tüm parametreler bir araya gelerek son derece karmaşık enerjiler verecekler ki; Ekim ayında Tutulmaları tamamlayıp, Kasım ayı enerjilerine ülke gündemi açısından bir hayli hızlı adım atacağız demektir…

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

7 Ekim 2014

8.Ev, Hint Astrolojisi, Dushtana Evler, Başak Burcu, Balık Burcu, Güneş Tutulması, Ay Tutulması, 8 Ekim 2014 Ay Tutulması, 24 Ekim Güneş Tutulması, Güneş Tutulması, Venüs, Satürn, Ay, Güneş, Swati, Takımyıldız, Hasta Takımyıldızı

Paylaş