ŞUBAT 2021 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Şubat ayının hiç şüphesiz ki en önemli astrolojik etkisi Hint Astrolojisine göre Türkiye haritasının 8. Evi içerisinde bir araya gelerek önemli bir “Stelyum enerjisi yaratacak olan gezegen kavuşumları olacak.

Türkiye kuruluş anı haritası, yani “Rasi” Ocak 2020 yılında Satürn’ ün Yay Burcu’ nu terk ederek, Oğlak Burcu içerisine yerleşmesi ve hemen ardından Mart 2020’ de bolluk, bereket ve kalkınma sağlayan 20 senelik Venüs Maha/Ana Dasa periyodunun bitmesi ile birlikte ekonomik anlamda dar bir boğazdan geçmeye başladı.

Vedik Astrolojisine göre Ocak 2020’ de Satürn’ ün yerleştiği 8. Ev; astroloji haritalarında maddi gelirlerin azlığını veya çokluğunu belirleyen 2. Evin hemen karşısında yer alır.

Bu sebeple de 8. Veya 2. Ev üzerinde bulunan gezegenler karşılıklı olarak her iki evi de etkileri altına alırlar.

Satürn’ ün ise kısıtlayıcı, zorluk çıkartan, fazla emekle az sonuç üreten enerjileri çok baskındır.

Ayrıca her gezegen yöneticiliğini yaptığı Burç kuşağından geçerken çok kuvvetlidir.

Oğlak Burcu’ nu da Satürn yönetir.

Bu durumda Satürn Ocak 2020’ den beri yanına zaman zaman bolluk bereket enerjilerinin en büyük tetikleyicisi Jüpiter‘ i de alsa; yanına gelen iyiciller –Jüpiter, Venüs, Merkür gibi- Satürn’ ün gücü karşısında zayıf kalmakta, umulan iyileştirmeyi yapmakta yetersiz kalmaktadırlar.

O nedenledir ki Türkiye ekonomik anlamda Ocak 2020’ den itibaren zorlu bir süreç deneyimlemektedir. Nisan 2022’ ye kadar da bu şekilde yoluna devam edecektir.

Şubat 2021 özeline baktığımızda ise 8. Evin içerisine hâlihazırda orada bulunan Satürn, Jüpiter, Venüs, Güneş ve Plüton’ un yanına ayın 4’ ü itibariyle Retro/Gerileme hareketine çoktan başlamış olan Merkür de katılmış olacak.

Dolayısıyla geçmişten beri süregelen problemlerin 8. Ve tam karşısındaki 2. Evin temsil ettiği konu başlıkları altında daha bir vurgulu şekilde ülke gündemine yerleşeceği öngörüsünde bulunabiliriz.

Halkın satın alma ve ülkemizin finansal yapısının gücünü gösteren 2. Evimizin uzun süredir yaşadığı problemler hepimizin malumu…

Yani bu durumda, Türkiye’ nin 2. Evinin aldığı 5 gezegenli görünümler; finans kurumları, bankalar, harcamalar, fiyat pahalılığı, Türk lirasının değeri gibi uzun süredir hassas hale gelmiş konuları Şubat ayında toplum içerisinde 1 numaralı dikkat çekici gündem maddesi yapacak demektir.

Gezegenlerin bil fiil içerisinde yerleştikleri 8. Evimiz ise: Enflasyon, faiz oranları, döviz kuru, altın fiyatları, vergi, sigorta gibi finansal konu başlıklarını temsil etmekteler.

Merkür Retro’ su ile güçlenecek ve geçmiş hataların iyice sorgulanır hale gelmesini sağlayacak 8. Evimiz içerisindeki bu Stelyum; devlet otoritesi tarafından bazı tepeden inme kararlar ile 8. Evin saydığım konu başlıkları üzerinde bazı yeni düzenlemelerin yapılabileceğini göstermekte.

Bu düzenlemeler ya da kararalar, aslında çok önce yapılması gerektiği halde ihmal edilmiş, geç kalınmış bazı aksiyonları da içeriyor olabilir.

Özellikle 11 Şubat Yeni Ay süreci girişimlerin gündeme alınmasında etkili olabilir.

Bu ev (8) aynı zamanda doğal afetler ve büyük skandallar açısından da etkin çalışan bir noktadır.

Merkür’ ün Retro hareketine başladığı nokta devlet otoritesini gösteren 9. Evimiz olduğundan, skandalları gösteren 8. Evimize geçiş yapacağı Şubat ayında yüksek kademelerle ilişkili sıkıntılı ve şok edici bilgilerin gün yüzüne çıkmasına da şahitlik edebiliriz.

Bu tarz bir sıkıntının oluşması halinde Vedik Astrolojisine göre 20 Şubat itibariyle Oğlak Burcu’ nu terk ederek Kova Burcu’ na geçiş yapacak olan Venüs, durumu yumuşatıcı, toparlayıcı enerjilerle devlet otoritesine destek verecek enerjiler sağlayabilir.

Ayrıca bu tarih itibariyle halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara destek olmak maksadı ile yine devlet tarafından bazı girişimlerin başlatılması da söz konusu olabilir.

Bu girişimlerin şekil almış halini 27 Şubat Dolunay süreci ile birlikte hep beraber daha net algılıyor olacağız.

Ay sonundaki Dolunay süreci aynı zamanda komşularımız, sosyal medya, basın-yayın kurumları ya da bu sektörlerde çalışanlar ile ilgili netleşmesi gereken bazı kural, uygulama ya da sonuçlanan işleri halk gündemine taşıyabilir.

Ancak Merkür’ ün gerileme hareketine başladığı 9. Evimizin temsil ettiği adalet sistemi, muhafazakâr görüşlü kimseler, profesörler, diyanet, baro, üniversite gibi kurumlarla ilgili bazı skandal sayılabilecek ve halkı rahatsız edebilecek olaylar mart-nisan ayları da dahil olmak üzere uzun bir süreçte bizleri meşgul edecek gibi durmaktadır.

Şimdi gelelim doğal felaketler bölümüne…

Hint Astrolojisine göre uzun süredir Koç Burcu içerisinde birlikte olan Mars ve Uranüs ikilisi bu süreç esnasında başta depremler olmak üzere dünya üzerinde pek çok felaketi ve baş kaldırı-halk gösterisi gibi olayları tetiklediler.

Bu birliktelik 22 Şubat’ ta Mars’ ın Koç Burcu’ nu terk ederek Boğa Burcu’ na; Rahu’ nun yanına yerleşmesi ile son bulacak.

Ancak Mars bu sefer de kendini daha abartılı ortaya koymasını teşvik edecek olan Rahu’ nun yanına yerleşmiş olacak.

Bu yerleşim ülke haritamız açısından sağlam bir kare görünümün de oluşmasına zemin hazırlıyor olacak.

Kare görünümlerle bağlanan gezegen enerjileri ise maalesef deprem tetikleme açısından etkin çalışmaktalar.

Ancak hemen belirtmek isterim ki: yaz ve sonbahar aylarında Türkiye haritası üzerinde yüksek risk arz eden oluşumlar istatistiki olarak bir deprem üretme potansiyeline %80’ nin üzerinde bir oranla sahip idiler. 2020’ nin başından itibaren dikkat çektiğim risk maalesef İzmir depremi ile kendini gösterdi.

Şubat 2021 için ise deprem riski oranını kesinlikle yaz-sonbahar aylarındaki kadar yüksek olmayacak şekilde %40 civarlarında görmekteyim. Bu oranı yükselten faktör ise önce Ay’ ın sonrasında da Güneş’ in 11 Şubat itibariyle Rahu ve Ketu’ nun tam orta noktalarında bulunacak olmasıdır. Özellikle 11-21 Şubat tarih aralıkları ve 26-28 Şubat tarihleri arası risk doğal felaketler açısından yükselmektedir.

22 Şubat tarihinde bir araya gelecek ve 13 Nisan tarihine kadar bu birlikteliği devam ettirecek enerjisi yüksek Rahu- Mars kavuşumu ise bizi kayıplar, çıkışlar, harcamalar, sırlar, hastane-hapishane gibi kapalı alanlar, mülteciler, gizli düşman ve örgütleri temsil eden 12. Evimiz üzerinden etkiliyor olacak.

Rahu ve Mars’ ın kavuşumu agresif tutumların tetikleyicisidir.

Kavuşumun Hint Astrolojisine göre içinde yaşanacağı kuşak ise finansal konularla yakından alakalı Boğa Burcu olacak.

Rahu – Mars kavuşumu müddetince halkın müsrifçe yapılan harcamalara karşı, kendi refahı düşerken verdiği tepki daha öfke dolu olabilir.

Hastane çatısı altında çalışanların pandemi kaynaklı isyanları da söz konusu olabilecek tepkiler arasında.

Ayrıca halkın bilgisinden saklanmış devlet işlerini ilgilendiren bazı gizli kapaklı sırların da Nisan ortalarına kadar ifşa olmasına şahitlik edebiliriz.

Halkın 12. Evin temsil ettiği bir diğer konu başlığı olan mülteciler ilintili bazı tepkileri de Rahu- Mars kavuşumu süresince özellikle sosyal medyada gündem oluşturabilir.

Yukarıda saydığım konular ile ilgili tepkilerin web tabanlı işleri de temsil eden 12. Ev içerisinde gerçekleşecek olması aslında halkın tepkisini daha ziyade sosyal medya üzerinden vermeye yatkın olacağını göstermekte.

Şubat ayı boyunca önce Oğlak stelyumu içerisinde sıkışacak ve sonrasında da Güneş’ e riskli şekilde yaklaşacak olan kadınları temsil eden Venüs, kadınlara yönelik yapılan şiddet ve haksızlık eylemlerine karşı toplumun daha duyarlı hale gelebileceğini gösteriyor.

Özellikle gezegenin 20 Şubat itibariyle toplumsal konulara ve yaralara eğilmeye meraklı Kova Burcu içerisine geçecek olması, devletin kadınlar ile ilgili aldığı aksiyonları, toplumun ciddi şekilde sorgulamasına aracılık edebilir…

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Şubat 2021

Paylaş