ŞUBAT 2016 ve TÜRKİYE

Şubat, Türkiye için aslında Ocak  ayındaki astrolojik etkilerle benzer enerjilere sahip bir ay olarak önümüzde durmakta.

rHint Astrolojisine göre geçen ay yer değiştiren RahuKetu ile birlikte Türkiye için iyice vurgulanmaya başlayan 3 ve 9. Evler ekseni, ülke gündemimiz açısından Şubat ayında da Ocak’ ın bir devamı niteliğindeki durumunu korumaktadır.

Tekrar hatırlayacak olursak bu evler: komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz, basın – yayın – medya dünyası ile ilgili özgürlükler, ticari ve teknolojik alt yapımızın sağlamlığı ile ilgili konular devlet otoritesi ve yabancı ülkelerle olan ilişkilerimiz, iletişim, ulaşım, yüksek öğrenim ile ilgili görevlileri temsil etmekte.

Özellikle 9. Ev de bulunan ve gün geçtikçe buradaki gücünü arttıran Ketu; bu evin dinsel inanışlarla olan alakasından dolayı, bizi iyice esnek olmayan, muhafazakar görüşler ile ilgili konularda sıkıştırmaya başlayacağı yönünde sinyaller vermekte. Bu evin tam karşısında yer alan 3. Evdeki Rahu ise tam aksi bir istikamette yol almak istediğinden; toplumda bu konularla ilgili fikir ayrılıklarının ve tartışmaların daha da fazla belirgin bir hale gelebileceğini göstermekte.

Eğitimcileri, yazar, medya, sanatçı, iletişim ve özgür düşünce söylemleri ile ilgili kesimleri temsil eden bu iki ev arasındaki denge bulma çabası daha uzun bir müddet Türkiye’ nin gündemini işgal etme potansiyelinde ve bu hattın temsil ettiği bir diğer başlık olan komşu ülkeler de yine bizim açımızdan Şubat’ ta olduğu gibi 2016 senesinin tamamında yine önemli konulardan birisi.

Dış ülkeler ile olan ilişkilerimizin yanı sıra komşularımızla olan sorunlarımızın da Şubat ayı boyunca hepimizin ilgi alanlarına girmesi, Türkiye’ nin 6. Evi içerisindeki yolculuğuna devam eden Satürn‘ ün yanına 20 Şubat itibariyle katılacak olan Mars ile birlikte daha da dikkat çekici bir duruma ulaşacak.

Mars‘ ın Akrep Burcuna ve Satürn‘ ün yanına katılışı ile birlikte Şubat sonu itibariyle başlayan ve bir takım istenmeyen olayların tetikleyicisi olma potansiyeli iyice yükselemeye başlamakta.

6. Ev Vedik Astrolojisinde düşmanları temsil eden bir noktadır ve kötücül olarak anılan evlerden bir tanesidir. Bu evde, özellikle de yine malefik (kötücül) olarak tanımlanan 2 gezgen tarafından yoğunlaşmaya başlayan enerjiler maalesef iyi ve yumuşak sonuçlar üretme yönünde çalışmazlar.

Şubat sonu itibariyle Satürn ve Mars‘ ın, gizli örgütleri, yasadışı faaliyet gösteren kimseleri, yer altını temsil eden bir nokta olan Akrep Burcunda bir araya gelişleri ise ülkemize karşı düşmanca hareket eden kişi ve topluluklar açısından -sadece Satürn‘ ün buradaki varlığı bile (Kasım 2014’ ten beri) bize son derece sıkıntılı olaylar yaşatabilmiştir.- ani gelişen olayların daha fazla yaşanabilme riskini arttırmaktadır.

Mars, sert, savaşçı, uzlaşmaya yanaşmayan ve agresif enerjileri açığa çıkartma eğilimindedir. Silahlar, patlayıcılar, yangınlar gibi zarar verici olayların arkasında genellikle bir Mars etkisi bulunur. 20 Şubat itibariyle Mars‘ ın Akrep Burcuna geçişi ile birlikte yasa dışı toplulukların, yıkıcı sayılabilecek eylemlerinin ülkemiz için en azından daha fazla gerçekleşme teşebbüsünde bulunması olası vaziyettedir.

Bu enerjilerin açığa çıkmasında etkili olan unsurlardan bir tanesi de Satürn‘ ün Vedik Astrolojisine göre Jyeshta gibi ani hareketleri seven, huzursuz, savaşçı , geçimsiz ve agresif bir takımyıldızda bir süredir yolculuğunu devam ettirmesi.  Bir yandan da 6. Evin Mundane’ de askeri güçleri, polisi temsil eden bir alan olduğunu, dolayısıyla da bu toplulukların aktif ve daha fazla vurgulandığı dönemlerin doğal olarak bizi beklediğini unutmamak gerekmekte.

Mars ve Satürn‘ ün Akrep Burcunda ve Türkiye Haritası üzerinde, 6. Evdeki yolculukları; 20 Şubat itibariyle start alacak ve çok uzun bir süre, Eylül ayının nerdeyse sonlarına kadar devam edecek.

Yani yukarıda bahsettiğim etkiler bizim açımızdan oldukça uzun bir dönem için geçerli olacak…

Diğer gezegenlerin yerleştikleri Türkiye’ nin 7 ve 8. Evleri itibariyle ise dış borç, vergi ile ilgili konular, dış ülkelerle ilişkiler, ticari hayat, faiz oranları, kadınları içeren tartışmalar anlamında da hareketli bir Şubat ayı bizleri beklemekte.

Tüm etkileri toparlayacak olursak, yazının başında da belirttiğim gibi Şubat ayının gökyüzü etkileri Ocak ayından çok da farklı bir durumu yansıtmamaktadır.

Mart ayında yaşayacağımız tutulmalar, bizler için rüzgarların ne yönde eseceğini belirleyecek olan esas gezegen etkilerdir…

Mart ayı ve Türkiye yazımda tekrar buluşmak dileği ile

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

30 Ocak 2016

Paylaş