RAHU ve KETU

RAHU ve KETU… Hayat yolculuğumuzun nerede yaşanacağına karar veren büyük planın yöneticileri…

Ay’ ın Dünya eksenini kestiği 2 nokta: Batı Astrolojisinde “Kuzey ve Güney Ay Düğümü” olarak anılırken, Hint Astrolojisinde “Rahu” ve “Ketu” olarak adlandırılırlar. Haritalarımızda her daim geri hareketli olarak yerleşirler.

Burç Yorumları yazımda da belirttiğim gibi Mart ayının en önemli gezegen hareketi 1,5 senedir Yengeç-Oğlak Aksı üzerinde seyahat eden Rahu ve Ketu’ nun Hint Astrolojisine göre 23 Mart 2019 itibariyle İkizler ve Yay aksı üzerine geçiş yapacak oluşu idi.

Bu hareket ayrı bir yazı konusu olmaya adaydı ve konuyu yükselen burçlar açısından aktarmadan Hint Astrolojisinin çok önemli aktörleri olan Rahu ve Ketu hakkında bazı noktaları özellikle ortaya koymayı doğru buluyorum.

Aşağıda aktardığım bilgileri okurken belli seviyede temel astroloji kavramlarına hakim olmanız elbette işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak dikkatini vererek okuyanlar açısından da konu gayet anlaşılır olabilir.

Yazıyı okuduktan sonra şahsi haritanızda Rahu ve Ketu’ nun nereye düştüğü ile ilgili soruları bana yönelttiğinizde maalesef buna cevap veremeyeceğim. Bu yazı ile birlikte siteme eklediğim tablodan doğum tarihi aralığınıza bakarak kendiniz bulabilirsiniz.

Genel olarak Yükselen Burç bilgileriniz  dışında haritanıza özel sorularınıza maalesef cevap verememekteyim.-

RAHU ve KETU Hakkında Genel ve Basit Bilgiler:

1

Gerçekten gezegen olmayan, ancak Hint Astrolojisinde tam bir gezegen muamelesi göre (Node-Ay Düğümü) Rahu ve Ketu’ nun gökyüzünde yer aldıkları noktaların hesaplanmasında Vedik’ te 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. Ben “True Node” denilen yerleşimi kullanmaktayım.

(Bir diğer hesaplama şekli olan Mean Node’ a göre 8 Mart’ tan beri Rahu 1,5 sene boyunca ikamet edeceği İkizler; Ketu ise Yay Burcu içerisine çoktan geçiş yapmış bulunmakta.)

Bunu özellikle belirtmemin sebebi: birinin diğerinden daha doğru olduğunu ifade etmek değil, sadece amatör olarak Hint Astrolojisi ile ilgilenenlerin, harita açılımı yaptıklarında, farklı yerleşimlerle karşılaştıklarında oluşacak sorularını peşinen cevaplamaktır.

Ayrıca Rahu ve Ketu her zaman tam tamına aynı derecede ve karşıtlıkta gökyüzünde yerleşirler.

Bu nedenle de onlardan bahsederken “Aks” tanımlaması tam anlamı ifade etmektedir.

Yani kişisel haritanızda Rahu Balık Burcunda ise; Ketu da Başak Burcundadır, Rahu Yengeç’ te ise Ketu Oğlak’ ta olacaktır. Gibi …

2

Vedik Astrolojisinde Ketu “Karma”nın ne getirdiğini? Rahu ise Ketu’ nun getirdiği “Karma”nın; hayat yolculuğunda hangi alanda kendini gerçekleştireceğini gösterir.

Bu sebeple Ketu “geçmiş”, Rahu ise “gelecek” ya da “şu an” dır.

Satürn ve Jüpiter de dahil olmak üzere Hint Astrolojisinde diğer tüm gezegenler! Ketu’ nun sebep olduğu karma yükünüzün (olumlu ya da olumsuz) Rahu ile çözüleceği alana doğru giderken, hayatınızın nasıl geçeceğini gösteren sadece aracılardır.

Yani Rahu ve Ketu hayatınızın kilidini elinde tutar.

Hayat yolculuğunun nerede ve hangi alanda gerçekleşeceğini göstermesi nedeni ile Rahu bir anlamda haritada kişinin cevaplamak zorunda kalacağı en zor soruların hangi konulardan geleceğini de gösterir.

Haritanızda Rahu’ nun bulunduğu ev, bu hayatta sizi en çok zorlayan, çözmekte kendinizi en yetersiz hissettiğiniz konuları anlatır.

Çünkü Rahu ruhun tecrübe etmekte eksik kaldığı ve gelişmesi gereken alanın ne olduğunu işaretlemektedir.

Basit ve tek bir açıdan örneklersek: 1. Evinde Ketu; 7. Evinde Rahu olan kişi, hayatının en zorlu tecrübelerini ilişkiler üzerinden yaşayacak demektir.

3

Rahu dünyevi hırsları besleyen bir gezegendir. Maddi açıdan bulunduğu evin temsil ettiği konularda kişiyi büyütmesine rağmen, manevi anlamda asla tatmin duygusu yaşatmaz. Örnek: Başak Yükselenler için bu transitinde işinde büyüme etkisi verecektir ancak kişi kendini yine de yeterince başarılı görmeyebilir.

Ketu kişiyi yalnızlaştırmaya, içe dönmesine aracılık etmeye çalışan manevi hayata dönük bir gezegendir. Hatta Vedik Astrolojisinde maddi konuları temsil eden evlerle (2, 11 gibi) yaptığı bağlantı hiç olumlu bulunmaz.

Bu sebeple Kova Yükselenlerin maddi konulardaki kararlarını Eylül 2020’ ye kadar dikkatli şekilde ele almalarında fayda var. Ancak Ketu beklenmeyeni de bazen getirebilme potansiyeline sahip olduğundan, bu transit onlara ayrıca çok önemli kazanç kapılarını da bu dönemde aralayabilir.

4

Node’ lar yücelen ya da yöneticisi olduğu evin içerisinde yerleşen gezegenler ile birleştiği zaman ekstra güçlü çalışırlar.

Örnek: Ketu 5 Kasım 2019 itibariyle Jüpiter’ in yöneticisi olduğu Yay Burcuna geçiş yapması ile birlikte  (Astroljide Jüpiter, Yay ve Balık Burçlarının yöneticisi/lordu’ dur.) 23 Mart tarihinden beri orada bulunan Ketu daha da bir güç kazanarak, yapmak istediklerini gerçekleştirecektir. Ta ki Jüpiter 20 Kasım 2020’ de Oğlak Burcuna geçene kadar.

5

Jüpiter, Merkür gibi iyicil sınıflamasına giren gezegenlerle birleşen ya da görünüm alan Node’ ların kötü etkileri yumuşar. Daha iyi etkiler verirler. Özellikle Jüpiter bu konuda en önemli düzeltici gezegen konumundadır.

İyiciller ile birleşen ya da görünüm alan Node’ lar etkilerini yumuşattıkları için kuralın tam tersi enerjisi kötücüllerle birleştiklerinde de maalesef geçerli olmaktadır.

Başta Satürn olmak üzere, kötücüllerle birleşen Node’ lar verdikleri zorlukları daha da şiddetlendirebilirler. (Kendi özel haritanızda düzeltici, iyileştirici bir dokunuş yok ise!)

Bu açıdan baktığımızda Ketubaşlı başına aksilik, zorlanma veren bir enerji iken- 23 Mart 2019 ile 5 Kasım 2019 arasında -yanlarına Jüpiter gelene kadar- Satürn ile birlikte kesinti ve engelleme veren enerjilerini var gücü ile yansıtma şansına sahip olacak.

Yani bu hepimizin hayatında maalesef farklı konu başlıklarında zor bir dönem olma potansiyeline sahip.

Karmanın işleyişinde ektiğinizi biçmek esastır. Yeterince emek veren, iyiyi eken, elbette kötüyü biçmeyecektir.

Bu açıdan “Astrologlar Ketu-Satürn kavuşumuna çok kötü etki demişlerdi ama benim hayatımda son derece güzel bir dönem oldu” gibi yaklaşımlara da şimdiden cevap vermiş olayım.

O nedenledir ki şimdiden belirtilmesi gereken bir gökyüzü olayı da: Temmuz ayındaki yüksek enerjili ve kontrol dışına çıkmaya çok hazır olan tutulma döngüsüne ait.

24 Ocak 2020 – 19 Eylül 2020 tarihleri arasında ise Satürn, Ketu’ yu tamamen terk edip; Ketu da Jüpiter ile Yay Burcu içerisinde baş başa kalacağından; 5 Kasım 2019’ a kadar olan zamana kıyasla daha sakin ve olumlu bir süreç deneyimleme şansımız olacaktır.

Zaten Ketu’ nun transit ve dasa dönemlerinde 2. Yarı, 1. Yarıya göre her zaman daha olumlu etkiler verir.

6

Rahu İkizler, Boğa, Terazi ve Kova Yükselenler için faydalı çalışan bir gezegendir. (Natural Benefic)

O nedenle Mart 2019- Eylül 2020 Rahu’nun İkizler Burcu transiti:

İkizler Burcu Yükselenler açısından evlilikleri ve ortaklıkları dışında, hayatlarının her alanında kendilerini ön plana çıkartan, olumlu etkiler verecektir.

Boğa Yükselenler içinse maddi konularda ani fırsatlar, beklenmeyen kazanç kapıları söz konusu olabilir.

Terazi Yükselenler açısındansa hayatlarında otorite konumunda bulunan kişilerden, öğretmen/üstadlarından fayda sağlama etkileri söz konusu olabileceği gibi istedikleri bir eğitimi tamamlama açısından da şanslı etkiler yaşanabilir.

Kova Yükselenler yaratıcılıklarını ya da bilgilerini kullandıkları bir işte kendilerini başarıyla ortaya koyabilme şansına sahip olacaklar.

Ketu ise Yengeç, Akrep ve Balık Yükselenler için faydalı çalışan bir gezegendir. (Natural Benefic)

O nedenle Mart 2019- Eylül 2020 Ketu’ nun Yay Burcu transiti:

Yengeç ve Balık Yükselenler için işlerinde/kariyerlerinde bu güne kadar biriktirdiklerini ortaya koymak anlamında önemli dönüşümler yaşatabilir. Çok çalıştıkları bir dönemden geçebilirler. Ayrıca Balıklar statü değişikliği de yaşayabilirler. Evlenmek, boşanmak gibi…

Akrep Yükselenler açısından dikkatli ve temkinli davrandıkları takdirde maddi konularda geçmişten gelen birikimlerin/mirasların finansal rahatlığına kavuşma dönemi yaşanabilir.

Ketu 23 Mart itibariyle Koç, Yay, İkizler ve Aslan Yükselenlere içe dönüşüm, özünü kucaklama, farkındalık artışı ve spritüel konularda önemli gelişmeler yaşatabilir.

Ay Burcu, Yükselen Burcu Yay olanlar ve Satürn Döngüsü süreçlerini yaşayan haritalar açısından Jüpiter desteksiz Satürn – Ketu kavuşumunun yaşanacağı Mart 2019-Kasım 2019 süreci depresif etkiler vermesi, melankoliye yatkınlık, olaylara fazla takıntılı yaklaşma, peş peşe talihsiz durumlarla yüzleşmek gibi sevimsiz etkiler verebilir.

O nedenle bu dönemde Yay Burçları (Ay Burcu veya Yükselen ayrımı yapmadan), Ay’ ı Oğlak ve Akrep Burcunda olanlar ve Satürn Döngüsü yaşayan haritalar riskli ve büyük değişiklik sayılabilecek kararlardan uzak durmaya çalışın.

Ketu Terazi, Yengeç ve Kova Yükselenler için upachya (büyüme) evleri ile bağlantı kuracağından özellikle Jüpiter ile kavuştuğu Kasım 2019 sonrasındaki dönemde büyük kazançları önlerine koyabilir.

Bu kazançlar bu güne kadar biriktirdiklerinin sonucu olabileceği gibi, atalarından gelen miras kazançları da olabilir.

7

Ketu sonlandırma, tamamlama anlamında tetikleyicidir.

Artık bitmesi gerekeni -siz hiç vedalaşmak istemeseniz de- arabanın direksiyonuna oturarak/yönetimi devir alarak, hayatınızdan zorla çıkartacak güce sahiptir.

Herkes astrolojide Satürn transitlerinden korkar.

Ancak Vedik sisteminde Rahu ve Ketu’ nun yanında Satürn’ ün ağır ağır işleyen süreç yönetimi çok masum kalır.

Bu bakımdan Ketu’ nun özellikle Satürn ile birleşeceği Mart 2019- Ocak 2020 sürecinde İkizler Yükselenler’ in yürümeyen ilişkilerini/ evliliklerini /ticari ortaklıklarını bitirmede ayak sürümelerinin de artık maalesef sonu gelmiş olacak.

Zira ruhunuzun gelişimini tamamlaması ve karmanızı gerçekleştirmeniz için Ketu ve Rahu’ nun kaybedecek zamanı bulunmamaktadır.

Başta 1973 – 1974 doğumlu İkizler Yükselenler olmak üzere, tüm İkizler Burçları için sorunlu birlikteliklerine, Ketu affı olmayan bir şekilde noktalar koyacaktır. (Burada çok dikkat: Ketu geçmişin yükünü temsil eder. İyi bir evlilik/ilişki içerisinde iseniz elbette ki bitmeyecektir!)

Tam tersi etki Yay Yükselenler için söz konusu.

İlişkilerden kaçan, yalnız kalmayı tercih eden Yay Burçları, Rahu’ nun ilişkiler evleri üzerindeki transiti esnasında hiç beklemedikleri şekilde kendilerini uzun soluklu bir birlikteliğin içinde bulabilir, hatta evlenebilirler.

Yay Yükselenler kendi güçlerini, tam tersini ispat ettiğini düşündükleri olaylarla ve zorlanmalarla, yeniden keşfetme potansiyeline bu transit esnasında sahipler.

Çok sevdikleri macera ve keşif duygusunu bu sefer farkındalık, bilinçlenme ve ruhsal gelişim alanlarında yaşayacaklar.

8

Başak Yükselenler açısından ise yaşam yerleri, evleri, annelik sorumlulukları ve aileleri ilintili konularda zorlanmalar yaşamaları olası.

Ancak içsel dönüşüm ve güç kazanma anlamında çok önemli fırsatlarla karşılaşacaklar.

Bu süreçte yeni bir yatırım yapmak anlamında çok olumlu etkileri yok fakat gayrimenkul yatırımı anlamında hiç ummadıkları kadar karlı bir fırsatı da eğer uyanık olurlarsa yakalayabilirler.

Ketu üzerinden geçtiği gezegenin enerjilerini bloklama gücüne sahiptir.

O nedenle Ocak 2020’ ye kadar Satürn ile kavuşumda olacağından Yay, İkizler, Kova ve Başak Yükselenlerin hayat sorumluluklarına karşı daha ciddi yaklaşmaları gerekecek.

Boş verdikleri taktirde umduklarından daha büyük bir kayıp ya da ters etki ile karşılaşabilirler.

Kasım 2019 itibariyle ise yine Yay ve İkizler Yükselenler başta olmak üzere; Koç, Aslan Yükselenler açısından da işler her ne kadar aslında olumlu gidiyor olsa da karamsarlık ve yorgunluk duygusu illüzyonist bir şekilde daha ağır basabilir.

Sade Sati sürecini deneyimleyen Ay Burcu Yay olanlar açısından ise anne ve aile figürlerinin baskı/yönlendirme hareketlerine Mart 2019 – Eylül 2020 süresince çok daha az tahammülleri olacak.

Rahu’ nun İkizler; Ketu’ nun Yay Burcu transitlerinin şahsi haritalarınızda nasıl işleyeceğini kestirmeye çalışıyorsanız: Yaşları hatırlamaya yeterli olanlar açısından 2000-2003 seneleri arasında hayatlarında gerçekleşen dönüşümlerin -elbette aynısı değil ancak benzer niteliklerde– yaşanacağı şeklinde bir örnekleme yapabilirim.

Zira Rahu ve Ketu 30 Ağustos 2000-28 Şubat 2002 tarihlerinde de aynı eksen üzerinde yer almışlardı…

9

Şimdi gelelim 22 Şubat 1954 – 2 Eylül 1955; 24 Eylül 1972 – 21 Mart 1974 ve 13 Nisan 1991 – 11 Ekim 1992 tarih aralığında doğmuş olanlara…

Bu tarih aralıklarında doğanların bireysel haritalarında Rahu Yay; Ketu ise İkizler Burcu içerisinde bulunmakta.

Not: Doğum saatinize göre tam giriş ve çıkış günlerine -24 Eylül ve 21 Mart gibi- denk gelen haritalarda Rahu –Ketu yerleşimleri Yengeç-Oğlak aksına kayıyor olabilir.

Yani bu tarihlerde doğanlar Hint Astrolojisine göre çok önemli bir etki olan “Rahu-Ketu Ters Kavuşum Transiti”ni yaşayacaklar.

Bu ise hayatlarının bundan sonraki 9 senelik kısmında -geçirdikleri son 9 senenin- alışkanlıklarına ters bir düzen, hayat akışı içerisine çekilecekleri anlamını içermekte.

Bu dönemde maaşlı çalıştığınız işten ayrılıp, kendi yapmak istediğiniz işe başlayabilir, evlenebilir, çocuk doğurabilir, başka bir yere taşınabilir, ülke değiştirebilir, boşanabilir, ailenizin yanından ayrılabilir, alıp başınızı uzun bir seyahate çıkabilir, yıllardır hayalini kurduğunuz şeye kavuşabilir, çok önemli bir eğitime başlayabilirsiniz.

Hayatınızı neredeyse kökten değiştirebilecek eski düzeninizden çok farklı bir atmosfere size adım attıracak her türlü potansiyele bu dönem içerisinde hazır ve açık olacaksınız.

Bu hayatınızda bazı fedakârlıklar gerektiren bir süreç olabileceği gibi size pek çok güzel ve yeni fırsatı da getirecek bir dönem.

Çünkü bu transit en fazla sizi etkileyerek, yeni bir hayata da adım atmanızı sağlayacak.

Olumlu ya da olumsuz pek çok süprize hazır olabilirsiniz.

10

Rahu ve Ketu’ nun İkizler/Yay Hattına geçişi 19, 38, 57 ve 76. Yaşlarını süren kişiler açısından da “Düz Kavuşum Transiti”ni gerçekleştirdiğinden 2. Derecede önem arz etmekte.

(16 Ekim 1944 – 10 Nisan 1946 arası; 4 Mayıs 1963 – 15 Kasım 1964 arası; 25 Kasım 1981 – 11 Ağustos 1983 arası ve 30 Ağustos 2000 – 28 Şubat 2002 arası doğumlular)

Zira karmanızın kendini gerçekleştirmek amacından uzak bir yaşam düzeni içerisinde iseniz, ufak müdahaleler ile sizlerin de hayatlarına etkisi bu transitin son derece belirgin ve hatırda kalıcı yaşanacaktır.

“Ters Kavuşum” kadar sarsıcı ya da şaşırtıcı olmasa da sizler açısından da düzeltici ve değişiklik getiren pek çok gelişme yaşanması potansiyeli söz konusu.

 

Sonuç:

Rahu ve Ketu’ nun kişisel haritanızda hangi burç içerisinde yerleştiği elbette ki burç kuşakları ile girdikleri etkileşim anlamında önemlidir.

Ancak kişisel tecrübelerim bana hem transitte hem de harita okumada ev yerleşimlerinin bulunduğu noktaların çok daha önemli olduğunu göstermekte.

Ay düğümlerinin burç yerleşimleri ile ilgili Türkçe pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz. O sebeple bu yazımda daha çok Yükselenler açısından konuya yaklaşmayı özellikle istedim.

Şimdi Burçlara göre çok kısa bir özet halinde Rahu ve Ketu’ nun etkilerine göz atabiliriz…

 

KOÇ BURCU (Yükselen veya Ay Burcu) :

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Girişimler, kısa seyahatler, yazışmalar, yazarlık faaliyetleri, hobileriniz, cesaretle üzerine gidilmesi gereken konular, yakın akrabalarınız ile ilişkiler, yeteneklerinizi kullanmanızı gerektiren işler, özellikle müzik ve tiyatro ilintili konular, satış-pazarlama faaliyetleri

Şansınıza güvenmemeniz, sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular:  İçe dönüş ve inançlarınız, hayat felsefeniz, otorite figürleri, öğretmenleriniz, yabancılarla ve yabancı ülkelerle iletişim, kalça kısmını ilgilendiren sağlık sorunları.

BOĞA BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.):  Para, finansal durum, kazançlarınız, konuşma ilintili işler, eğitim-öğretim, okuma faaliyetleri, gıda sektörü ilintili işler, kendi oluşturduğunuz çekirdek aile ilintili konular.

Şansınıza güvenmemeniz, sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Kendi farkındalıklarınız ve büyük dönüşüm, bilincin yeniden yapılanması, Spritüel konularda büyük farkındalıklara geçiş, kronik hastalıklar ilintili tecrübeler, miras, eşin zenginliği, evlilikten/ilişkiden duyulan mutluluk, üreme organları ilintili sorunlar.

İKİZLER BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Fiziksel gücünüz, genel refah seviyeniz, tanınır-bilinirlik seviyeniz, zaferleriniz, başarılar, Egonuzu geliştiren konular, kendinize yeni kattığınız değer ve tecrübeler.

Şansınıza güvenmemeniz, sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Eş, ortak, sevgili ilintili problemler, ticari konular, yurt dışı bağlantılı işler, yazılı anlaşmalar, ikinci çocuk ilintili konular.

YENGEÇ BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Gizli düşmanlarda ve harcamalarda artış. Web-internet üzerinden yapılan işlerde büyüme. Manevi gelişime istek duymak ama vakit ayıramamak. Çevre genişlerken gerçekte yalnızlaşma.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız,  takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular:  Sağlık, çalışma ortamındaki arkadaşlarınız, düşmanlarınız, hukuki davalar, borçlar, hizmet ettiğiniz konular, evcil hayvan ilintili konular.

ASLAN BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Kar getiren faaliyetler, amaçlara ulaşma, hedef realizasyonu, ödül alma, yeni sosyal çevrelere katılma, büyük kardeş ilintili gelişmeler.

Şansınıza güvenmemeniz, sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Yaratıcılık, eğitim, sanat konuları, ilk çocuk ilintili meseleler, romantik ilişkiler –aşk, mide-kalp ilintili sağlık problemleri.

BAŞAK BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Kariyerde ilerleme, statü, itibar, başarı kazanma. Önem duygusunun artışı. Yetkilerin çoğalması.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Farkındalıkların artışı, zihnin huzursuz bir dönem geçirmesi, göğüs-kalp ilintili sağlık sorunları, anne-anne figürü ile problemler, ev-yuva-ana vatan konularında sıkıntılı durumlar.

TERAZİ BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Yüksek eğitim konularında başarı, otorite konumuna gelme, yabancılarla yapılan işlerde gelişmeler-artış. Yurt dışı seyahatlerde artış. Bilgi edinme konusunda şans. İyi rehberlikler alma.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Girişimler, kısa seyahatler, yazışmalar, yazarlık faaliyetleri, hobileriniz, cesaretle üzerine gidilmesi gereken konular, yakın akrabalarınız ile ilişkiler, yeteneklerinizi kullanmanızı gerektiren işler, özellikle müzik ve sahne sanatları ilintili konular, satış-pazarlama faaliyetleri

AKREP BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Miras, komisyon, nafaka türü kazançlarda artış. Eşin kazançlarında artış. Ancak ev içerisinde huzursuzluk.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Kendi kazancınız olan para, finansal durum, kazançlarınız, konuşma ilintili işler, eğitim-öğretim, okuma faaliyetleri, gıda sektörü ilintili işler, kendi oluşturduğunuz çekirdek aile ilintili konular.

YAY BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Eş, ortak, sevgili ilintili konular, ticari konular, yurt dışı bağlantılı işler, yazılı anlaşmalar, ikinci çocuk ilintili konular.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Fiziksel gücünüz, genel refah seviyeniz, tanınır-bilinirlik seviyeniz, zaferleriniz, başarılar, Egonuzu besleyen konular, kendinize yeni kattığınız değer ve tecrübeler.

OĞLAK BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Çalışma ortamındaki arkadaşlarınızdan fayda-destek görme, işinizin büyümesi, düşmanlarınız üzerinde zafer kazanma. Hukuki davalardan kazançlar, borçlarda artış. Hizmet ettiğiniz konularda başarı, evcil hayvan ilintili ani gelişen sağlık problemleri. Kendi sağlığınızda birden beliren ve kaybolan hastalıklar.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Gizli düşmanlarla uğraşmak, harcamaların kısılması, Web-internet üzerinden yapılan işlerde sorunlar. Manevi gelişim konusunda büyük mesafe kat etme. İçe dönme isteği ve gönüllü yalnızlık. Hayatınızdan fazlalıkları çıkartma.

KOVA BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Yaratıcılık, eğitim, sanat konuları, ilk çocuk ilintili gelişmeler, romantik ilişkiler –aşk konusunda ani ancak yüzeysel bağlantılar, iniş-çıkışlı mutluluk ve ruh hali.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Kar getiren faaliyetler, amaçlara ulaşma, hedef realizasyonu, ödüller, yeni sosyal çevrelerle ilişkiler, büyük kardeş ilintili konular. Sosyal ortamlarda sıkıntılar.

BALIK BURCU (Yükselen veya Ay Burcu)

Şans artışı, beklenmedik gelişmeler yaşayacağınız, bol sonuç alacağınız,  bolluk yaşayacağınız ancak aşırı hırs konusunda dikkatli olmanız gereken konular (Tabi eğer bu güne kadar ilgi ve emeğinizi bu konuların üzerine yöneltti iseniz.): Zihin barışının gel-gitli seyir izlemesi, kendini hırslara fazla kaptırma, göğüs-kalp ilintili sıkıntılar duyma, psikolojik sorunlar,ev-yuva-ana vatan konularında beklenmedik fırsatlar, yeni bir mülk-taşınmaz sahibi olma.

Şansınıza güvenmemeniz, , sorun yaşayacağınız, takip etmeniz gereken ve hiç beklemediğiniz anda zorlukları aştıktan sonra gelişmeler yaşayabileceğiniz, kendinizle yüzleşeceğiniz, özünüze döneceğiniz, uzun zamandır sonuç bekleyen ve artık kaçınılmaz şekilde çözülecek olan konular: Kariyerde uğraşmak zorunda kalınacak pürüzler, statü, itibar, başarı kazanmanın zor olması. Çok ve yalnız çalışma. Süreç analizi, sebep-sonuç ilişkileri konusunda, analitik zeka ile yoğunlaşarak çalışma.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

22 Mart 2019

 

 

 

 

 

 

Paylaş

RAHU ve KETU” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: MART 2019 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE BURÇ YORUMLARI | Hint Astroloğu

Yorumlar kapalı.