OCAK 2019 AY – GÜNEŞ TUTULMALARI ve TÜRKİYE

2019’ un ilk ayına Türkiye, Hint Astrolojisine göre haritasının 7 ve 2. Evleri üzerinde yaşanacak olan Tutulmalar ile hareketli bir başlangıç yapacak.

6 Ocak 2019 Kısmi Güneş Tutulması Vedik Astrolojisine göre Yay Burcu içerisinde Purvashadha Takımyıldızında, Merkür ve Satürn’ ün de katılımı ile gerçekleşecek.

Bu Tutulma Türkiye’ nin başta dış ilişkilerini, ticaret anlaşmalarını, müttefik ve düşmanlarını, toplum huzurunu tanımlayan 7. Evinin içerisinde yaşanacak.

Ülkemizden görülmeyecek olmasına rağmen, bir süredir haritamız üzerinde gergin enerjileri ile bu evin içerisinde ağırladığımız Satürn’ ün de Güneş Tutulmasına eşlik edecek olmasından ötürü; dış ilişkiler ve dış ticaret açısından bu birikmiş enerji dikkat çekici etkiler getirme potansiyeline sahip olabilir.

21 Ocak 2019’ da ise Vedik Astrolojiye göre Yengeç Burcu içerisinde, Pushya Takımyıldızında, Merkür ve Jüpiter görünümleri altında ve Türkiye’ nin parayı temsil eden 2. Evinde, Tam Ay Tutulması yaşanacak.

Güneş Tutulması Türkiye’ nin dış dünya ile iletişimi üzerine enerjilerini yoğunlaştırırken, Ay Tutulması ise ekonomi ve para ilintili konulara dikkat çekecek.

Tutulmaların etkilerini yaklaşık 2 hafta öncesi ve sonrasında hissettiğimiz için tüm Ocak ayının ve Şubat’ ın da bir kısmının, Tutulmalar neticesinde tetiklenen enerji ve gündemler doğrultusunda geçmesi oldukça muhtemel bir etki.

Kısacası ülke gündemimiz Ocak ayındakine benzer bir Şubat ayını da şimdiden vaat etmekte.

Ocak ayının başındaki Güneş Tutulması bizi dış ülkeler ile ilişkilerimiz açısından zorunlu bir takım değişiklikler yapma noktasına getirebilir.

Bunun ithalat-ihracat işleri açısından da sonuçları olabilir.

Güneş Tutulmasına Satürn’ ün karışması ve Tutulmanın hiçbir iyicil gezegenden görünüm almaması nedeni ile dış ülkeler ile ilişkilerimizde önce bizi zorlayan, sonrasında ise daha iyi bir sonuç çıkmasına olanak veren bir etkinin altında kalabileceğimizi düşünmekteyim.

Zira Güneş Tutulmasının içerisinde gerçekleşeceği Purvaasdha Takımyıldızı “iyileştirici” enerjilere sahiptir.

Doğasını mücadeleci, savaşçı ve asla pes etmeyen şeklinde ortaya koyar.

O nedenledir ki; dış ilişkilerimizde, ticaretimizde, uluslararası taşımacılıkta Ocak ayında yaşayacağımız zorlu bir durumun sonradan lehimize çevrilmesi olanağı bulunmakta.

Hepimizi yakından ilgilendiren para/ekonomi evimiz içerisinde gerçekleşecek olan 21 Ocak’ taki Ay Tutulmasının etkilerine gelecek olursak:

Ay Tutulması Merkür henüz yer değiştirmişken yaşanacak. O nedenle Ocak ayında ekonomi ile ilgili hemen sarsıcı bir etki beklememekteyim. Hatta Ay Tutulması Jüpiter’ den görünüm aldığı için ekonomi ilintili bu tutulma ile birlikte olumlu bazı tedbir ya da uygulamaların dahi gündeme gelmesi yakın gelecekte söz konusu olabilir.

Hint Astrolojisine göre Ay Tutulmasının içinde yaşanacağı Pushya Takımyıldızı “güven” duygusu ile yakından ilişkili olduğundan konunun daha ziyade güven kazanmak, ekonomide istikrar sağlamak hamlelerine yönelik olma olasılığı daha ağır basmakta.

Özellikle 14 Ocak itibariyle 8. Evimiz içerisine yerleşecek olan Güneş gezegeni nedeni ile ekonomide kısa süreli ve çaplı olsa da yine çalkantılı bir seyir izlenebileceğini, ancak ardındaki Ay Tutulması ile birlikte durumun toparlanmaya çalışılacağını söylemek mümkün.

Güneş Tutulmasının 7. Evimizde; Ay Tutulmasının ise 2. Evimizde yaşanması nedeni ile Hint Astrolojisine göre 2 Maraka/Ölümcül evin tetiklenmesi söz konusu olacak. Bu da bizi yakından ilgilendiren önemli bir şahsiyetin ölümü, kaybı gibi bir enerjinin de Ocak – Şubat ayları için açığa çıkabileceğini düşündürtmekte. Kendi ülkemizden bu kaybın oluşmasını zayıf ihtimal görmekle birlikte, dünyanın gözü önündeki ve Türkiye’ yi de yakından ilgilendiren bir kişinin ölüm haberini Tutulmalarla birlikte alabiliriz.

Ocak ayının hemen başında (1-2 Ocak) Merkür ve ay sonunda Venüs (26-31 Ocak) Güneş Tutulmasının içinde yaşanacağı Yay Burcu ve Türkiye’ nin 7. Evinde dış ilişkilerimize dikkat çekmek amacı ile sanki biraz daha enerjiyi Gandanta/Boğulma derecelerinden geçerek vurgulamak isteyecekler.

Güneş Tutulmasının hemen öncesinde, Gandanta koşullarında, yukarıda belirttiğim tarihlerde de yurt dışını alakadar eden bir kriz durumu ile uğraşmak zorunda kalabiliriz.

Özellikle Merkür ay başında anlaşmalar ilintili bir konuyu gündeme taşıyabilir.

Ocak 2019’ un Tutulmalardan sonra en fazla dikkat çeken gezegen enerjisi ise yine Vedik Astroloji’ ye göre Balık ve Akrep Burçları; yani Türkiye’ nin 6 ve 10. Evleri arasında yaşanacak karşılıklı gezegen ağırlama durumu olacak.

Hint Astrolojinde Privartana Yoga olarak anılan bu oluşum, 2 evin enerjilerini birbirine sıkı sıkıya bağlayarak, gezegenlerin gücünü ve yansıttıkları enerjileri de çok belirgin hale getirir.

Düşmanlar ve devlet otoritesini temsil eden iki evin lordu arasında gerçekleşen bu Yoga; Ocak ayı gökyüzünün, toplumun dikkatlerini düşmanca yapılan bir hareket ya da gizli düşmanlarımız alakalı devletimizin vereceği yanıta/tepkiye çevireceğine işaret etmekte.

Ayrıca 6. Ev, finansal ödeme gücü ile de yakından ilişkili olduğundan, finansal durum-ekonomi başlıklarının, iktidarı gösteren 10. Evin, yani yönetimdeki kişilerin bizzat merceği altına alınacağını da Ocak ayı süresince düşünebiliriz.

Kısacası Mars ve Jüpiter’ in gökyüzünde yaptığı Yoga sonucunda, devlet otoritesinin Ocak-Şubat aylarında ekonomiye ilişkin icraatları, müdahaleleri son derece yoğun olacağa benzemekte.

Bunun yanında devletin gizli ve yasa dışı oluşumlarla mücadelesine, ya da bu tarz örgütlenmeler ilintili hamlelerine de bu ay Mars- Jüpiter karşılıklı ağırlaması süresince şahitlik edebiliriz.

Ayrıca Ay Tutulmasının yaşanacağı ve Privartane Yoga’ nın oluştuğu burç kuşakları da dikkate alınacak olursa, tüm bunlar su, denizler, aşırı hava koşulları ilintili bir felaket durumunun da Ocak- Şubat gibi oluşabileceği riskini maalesef arttırmakta.

Zira Yengeç, Akrep ve Balık burçları su elementini temsil ederler.

Ocak ayı içerisinde bu 3 burç kuşağı da hem ülkemiz hem de dünya ülkeleri adına, son derece aktif enerjiler altında kalacaklar.

Ayrıca Tutulmaların dünya üzerinde bir takım felaketleri harekete geçirme potansiyeli de her zaman için bulunmakta.

Biz de ülkemizde özelikle aşırı hava koşulları nedeni ile bu aylar itibariyle sıkıntılı olaylar yaşanmaması açısından dikkatli ve tedbirli olmalıyız.

2019’ un bolluk ve bereket getirmesini dilerim.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

28 Aralık 2018

Paylaş