NİSAN 2021 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE YORUMLARI

Vedik Astrolojisine göre Nisan 2021 ülke haritamız üzerinde önemli gezegen enerjilerine maruz kalacağımız bir ay olacak.

Hiç şüphesiz ki bu hareketliliği ilk başlatan gezegen Jüpiter, etkileri uzun vadeli de olacağı için diğerlerinden önemli ölçüde öne çıkıyor olacak.

Hint Astrolojisine göre Jüpiter uzun süredir Satürn’ ün gölgesinde Oğlak Burcu içerisinde ikamet etmekteydi. 5 Nisan itibariyle Kova Burcu içerisine geçiş yapacak ve buradaki yolculuğunu 14 Eylül 2021 tarihine kadar devam ettirecek.

Jüpiter’ in -geçtiğimiz aylara kıyasla- 2 nedenden ötürü 5 Nisan – 14 Eylül tarihleri arasında Kova Burcundan geçerken gücü bir hayli yüksek olacak.

  1. si: Satürn’ ün kısıtlayıcı etkisinden kurtulmuş olacak.
  2. si ise: Kova Burcu’ nun “yöneticisi/dispozitörüSatürn, kuvvetle Oğlak Burcu içerisinde yerleştiğinden; Jüpiter, Satürn’ den de ekstra bir güç almış olacak.

Yani işin özü: 5 Nisan itibariyle çok kuvvetli bir Jüpiter transiti etkisi altında kalmaya başlayacağız.

Jüpiter’ in ne yaptığını kısaca hatırlayacak olursak:

Jüpiter bulunduğu yere bolluk, bereket, çoğalma verir.

Jüpiter dokunduğunu büyütür.

Normal, iyi olarak giden şeyler daha iyi; kötü, sıkıntılı, zararlı ilerleyen şeyler ise Jüpiter geçişleri esnasında daha beter olurlar.

Jüpiter 5 Nisan itibariyle Kova Burcuna geçiş yaptığında, dokunduğu alan Türkiye için ne anlama geliyorsa, o konuları genişletip, büyütüyor olacak.

Öncelikle tüm dünya açısından Jüpiter’ in Kova Burcu’ na geçişini kısaca bir değerlendirelim.

Kova teknolojik – elektronik ve toplumsal konularla çok yakından ilişkili bir burç kuşağı.

Yeni icatlar, yenilikçi yaklaşımlar, eskiyi modernize etme, medeniyetleşme gibi kavramlar için çalışan bir burç.

Ve tüm bu kavramların yanına büyütücü güce sahip Jüpiter’ i almakta.

Tüm dünyada hümanizm, ezilenlerin seslerinin daha çok çıkması gibi toplumsal hareketlere hazır olmalıyız.

Ayrıca teknolojik değerlerin yükselmesine, teknolojik yatırımların daha çok kazanç getirmesine de dünyanın kapıları devrimci bir şekilde Jüpiter transiti ile aralanmaya başlayacak.

Teknolojik paralar –yani kripto paralar- Jüpiter’ in Kova Burcu seyahati boyunca -yatırım tavsiyesi değil, sadece astrolojik  öngörü olarak– önemli bir yükseliş eğilimi gösterme potansiyeline sahip.

Türkiye haritasına dönecek olursak:

Burası ülke “Natal/ Kuruluş Anı” haritamızda Uranüs ve Ketu’ nun ikamet ettiği Hint Astrolojisine göre 9. Evimize denk gelmekte.

(İlgilenenler İçin Ek Bilgi: Türkiye’ nin Batı Astrolojisi/Tropikal Zodyak’ a göre Yükselen Burcu Yengeç’ tir. Vedik Astrolojisi/Sideral Zodyak’ a göre ise Ayanamsa/Derece farklılığından dolayı İkizler’ dir.)

Konservatif görüşler, adalet sistemi-baro, din-diyanet, akademik kurumlar-profesörler, dış işleri bakanlığı ve dış ilişkiler ile ilgili konular 9. Evimiz tarafından temsil edilmekte.

Yani az önce saydığım konular ile ilgili Türkiye şu ana kadar -pozitif veya negatif- ne durumda ise Nisan ayı itibariyle daha da büyüyen sorun veya fırsatlarla karşılaşacak demektir.

Gündemi takip edenler için başta adalet sistemimiz olmak üzere bu saydığım konular hakkındaki durumumuz ortadadır. Üzerine fazladan bir yorum katmanın gerekli olmadığını düşünmekteyim. O nedenle uzun uzadıya nasıl etkileneceğimizi anlatmayacağım.

Kova’ nın temsil ettiği özgürlük yanlısı enerji Jüpiter’ in transiti ile tetiklenerek, muhafazakâr görüşlerin iyice sesinin yükselmesi ile birlikte, özellikle Mars’ ın önümüzdeki aylarda ülke haritamızda yapacağı kritik transitler ile toplumsal bazı yürüyüş, hareket gibi eylemlere dönüşme potansiyelini arttırmaktadır.

Bu açıdan bilhassa Mars’ ın Hint Astrolojisine göre 20 Temmuz-6 Eylül arasındaki 3. Evimizden geçişi halkın tansiyonunu, tepkisini iyice şiddetlendirebilir.

Aslına bakılacak olursa Nisan 13 itibariyle Türkiye’ nin Yükselen Burcu üzerinden geçiş yapmaya başlayacak olan Mars; Rahu ve Ketu’ nun arasına sıkışmış olan gezegenlerin Kala Sarpa enerjisini de kırarak, halkın üzerine örtülmüş miskin ruh halini de silkeleyip atacak.

Mars, toplumsal olarak duygu durumumuzu ve ekonomimizi gösteren “Natal” Ay’ ımız ile de bu tarih itibariyle kavuşum yapmaya başlayacağı için halkın daha öfkeli, agresif, gergin tutumları söz konusu olmaya başlayabilir.

Mars’ ın 13 Nisan itibariyle 20 Temmuz’ a kadar geçiş yapacağı noktalar, Türkiye haritasında ekonomik problemler nedeni ile halkın öfkeli, patlamaya hazır ve tahammülsüz tavrına işaret etmektedir.

Zira halkın satın alma gücü ve spekülatif piyasaları gösteren 2 ve 8. Evler üzerinde 13 Nisan’ dan başlamak üzere 3,5 ay boyunca dengesiz çok zor bir enerji yansıtacak olan Mars, ekonomimiz ile ilgili problemleri daha da derinleştirecek gibi durmaktadır.

Mars; 13 Nisan – 2 Haziran aralığında ekonomimizi temsil eden 2. Evimizin yöneticisi Ay’ ın üzerinden geçiş yapacak – bu esnada Hint Astrolojisine göre 8. görünümü ile spekülatif piyasaları gösteren 8. Evimize bakış atıyor olacak- sonrasında ise 2 Haziran – 20 Temmuz tarih aralığında direkt olarak 2. Evimizin içerisine yerleşmiş olacak.

Özellikle ekonomimiz açısından Mars’ ın 2. Evimizin içerisine yerleşeceği 2 Haziran – 20 Temmuz tarih aralığı ciddi bir bıçak sırtı süreci işaret etmektedir.

Çünkü bu esnada yine görünüm yolu ile 8. Evimizi ve Borsa’ nın temsilcisi olan 5. Evimizi, zararlı çalıştığı, “düşüş/debilYengeç Burcu içerisinden sarsmaya başlayacak.

Üstelik de aslında tüm bu ekonomik problemlerin esas kaynağı olan Satürn’ ün görünüm desteklerini de alarak!

Yani 2 Haziran – 20 Temmuz tarih aralığında gökyüzünün 2 kötücül gezegeni (Plüton’ u da sayarsak 3 kötücül) Türkiye’ nin finans, para, ekonomi ile ilgili tüm konularını yöneten alanlarının üzerinde, tam bir etkileşim içerisinde, güç birliği yaparak çalışıyor olacaklar.

Hint Astrolojisine göre Nisan ayında bir başka dikkat çekici etkileşim de Venüs ve Güneş arasında yaşanacak.

Neredeyse tüm ay boyunca yanık şekilde Güneş’ e çok yakın seyredecek olan Venüs; 10 Nisan tarihine kadar devlet otoritesini, başını gösteren noktada, diğer devletlerin nezdinde bize zor zamanlar yaşatabilir.

Dış ilişkiler ve Türkiye’ ye karşı düşmanca, şiddet ya da terör içerikli eylemler yapılması anlamında, 14 Aralık 2020 tarihinde Hint Astrolojisine göre Akrep Burcu içerisinde yaşanan Güneş Tutulması’ nın tam karşıt derecelerinden 6-14 Nisan tarih aralığında ilerleyecek olan Mars’ ın durumu da pek iç açıcı gözükmemektedir.

Sonrasında ise Venüs yine Sidereal Zodyak/Vedik’e göre Koç Burcu içerisine geçiş yaparak, Türkiye’ de yapılan yatırımların, kredibilitemizin, politik güvenilirliğimizin bulunduğu alanda ülkemizi ciddi sorgulanır hale getirebilecek zorluklar çıkartabilir.

Hazine, İMKB gibi yine ekonomi ile yakından alakalı kurumların temsil edildiği bu evimiz içerisinde Venüs’ ün “yanık” seyri maalesef Venüs’ ün doğasından beklenen pozitif enerjileri yayabilmesi açısından son derece zayıf kalacak gibi durmaktadır.

(Bu arada Venüs’ ün yanık olması, hali hazırda zaten ekonomi için başlı başına büyük bir problemdir aslında. Mart ayında deneyimlediğimiz gibi…)

13 Nisan tarihinde Güneş’ in “yücelim/exalt” şekilde Koç Burcu içerisine geçişi ise, ekonomimizi gösteren diğer parametreler pek iç açıcı olmadığından, ülke gelirlerimiz açısından yine ümit edilen olumlu gelişmeleri tetiklemekten uzak olacaktır diye düşünmekteyim.

Hatta Güneş’ in “yücelim/exalt” durumda olması 11. Evin halk hareketlerini göstermesi bakımından ele alınacak olursa, toplumda yükselen seslerin, protestoların daha net duyulur olduğu bir dönem yaşamamız da mümkündür.

Zira Güneş/Venüs ikisi birlikte, Oğlak Burcu içerisindeki Plüton ve Satürn ile sert bir etkileşim yapmakta; isyankar, baş kaldıran enerjileri tetiklemektedirler.

Olumlu tarafından bakmaya çalışırsak; 13 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Güneş’ in Vedik Astrolojisine göre Koç Burcu seyri esnasında yerel yönetimlerin sivrildiği, başarılarının ve halka desteğinin konuşulduğu bir süreç söz konusu olabilir diyebiliriz.

Nisan’ ın Ay fazlarına da değinecek olursak:

12 Nisan tarihinde Türkiye’ nin 10. Evi içerisinde Balık BurcundaGandanta/Boğulma” derecelerinde yaşanacak sıkıntılı bir Yeni Ay sürecimiz var.

Onun öncesinde de 8-10 Nisan tarih aralıklarında bu derecelerde (Gandanta/Boğulma) Venüs ilerliyor olacak.

Bu süreçte su, deniz, nehir, aşırı yağış-fırtına ilintili bir takım olumsuz doğa olayları nedeni ile –hem ülkemizde hem de dünyada– gündemimiz meşgul olabileceği gibi devlet otoritesinin toplumu yakından ilgilendiren konular hakkında alacağı yeni kararlar ya da uygulamalar nedeni ile sıkıntılı bir sürecin yaşanması da söz konusu olabilir.

Ayrıca Yeni Ay’ ın oluştuğu nokta; toprak bütünlüğümüzü, vatan-bayrak meselelerini temsil eden evimizin tam karşısında bulunduğundan ve olumsuz enerjiler içerisinde gerçekleşeceğinden, askeri güçlerimiz, vatanı-toplumu savunanlar ile ilgili tatsız haberlerle de sarsılma ihtimaline sahibiz.

27 Nisan Dolunay süreci ise Hint Astrolojisine göre uzlaştırıcı, birleştirici, uyumlu enerjileri temsil eden Swati Takımyıldızı/ Nakshatra içerisinde gerçekleşiyor olacak.

Toplumda gençlerin ön ayak ya da konu başlığı olduğu güzel gelişmeler yaşayabiliriz.

Ayrıca eğitim sistemi, borsa ilintili sonlandırılan bazı uygulamalar, dönem kapanışları söz konusu olabilir.

Uzlaşmacı bir Takımyıldızda gerçekleşecek olan Dolunay süreci, ekonomik anlamda bazı iyi niyetli adımlar atılmaya çalışılmasına da öncülük edebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki; Nisan ayının özellikle ilk yarısında “düşüş/debil” şekilde Balık Burcu içerisinde konaklayacak olan Merkür, ay sonundaki Dolunay’ ın toparlayıcı enerjilerine inat, ekonomik anlamda çok yanlış şekilde alınmış kararlar, yönetilmiş süreçler ile devlet otoritesini rahatlatmaktan çok uzak kalma potansiyeline de sahiptir.

Merkür’ ün düşüşte yerleşimi, eğitimi temsil eden 5. Evimizin yöneticisi Venüs’ ün “yanık” olması, tüm ay boyunca eğitim-öğrenim ile alakalı yanlış giden uygulamaların yaratacağı sorunlara da dikkat çekebilir.

Çünkü devlet otoritesini gösteren Balık Burcu/10. Evimizin içerisindeki “debilMerkür akılcı kararlar almaktan çok uzak çalışır.

Devlet kademelerinden Nisan ayının ilk yarısında kurnaz, akılcı kararlardan daha ziyade duygusal tepkiler çıkması daha olası gözükmektedir.

Elbette Venüs’ ün “yanık” olması tüm ay boyunca doğal temsilcisi olduğu kadınlar ile ilgili can sıkıcı haberleri de maalesef gündemde tutmaya yine devam edecektir.

Venüs ve Güneş’ in Koç Burcu’ na geçişi Neptün’ ün de yanına katılmaları anlamını taşımakta.

Bu durum uzunca bir süredir vurguladığım saklanan, gizlenen sırların topluma ifşa edilmesini, Mart’ ta olduğu gibi Nisan ayında da yine vurgulu hale getirecektir.

Ek olarak Mars ve Merkür’ ün Nisan ayının ikinci yarısından sonra yapacağı yer değişimi –Privartana Yoga- toplumda başta sosyal medya vasıtası ile olmak üzere skandal sayılabilecek haberlerin yoğun şekilde konuşulur hale gelmesine neden olabilir.

15-16-17 Nisan tarihleri arsında, Merkür’ ün “Gandanta/Boğulma” derecelerinden geçişi nedeni ile önemli bir haberin gündeme düşüşüne şahitlik edebiliriz.

Özellikle Venüs, Güneş ve Mars’ ın ayın 10’ undan sonra yapacakları yer değişiklikleri, Oğlak Burcu içerisindeki 2 kötücül gezegen olan Plüton ve Satürn ile Mayıs ortasına kadar sert bir etkileşim içerisine girmeleri demek oluyor.

Bu enerji Türkiye’ nin vergi gelirleri ile alakalı 8. Ve 11. Evlerini tetikleme potansiyeline sahip bir durum yaratabilir. Spekülatif kazançlar, finans piyasaları ile alakalı yeni düzenlemeler, vergilendirmeler bu etkileşim esnasında söz konusu olabilir.

Elimden geldiğince basit ve anlaşılır şekilde ifade etmeye çalıştığım Nisan etkilerinin aslında üzerine eklenecek daha pek çok gökyüzü enerjisi bulunmakta.

Ancak son söz olarak, geçen ayki yazımda belirttiğim gibi Corona ile ilgili gevşetilen yasaklamalara rağmen şahsi olarak tedbirleri elden bırakmamanız konusunda uyarımı tekrarlamayı tercih ediyorum.

22 Mayıs tarihinde Jüpiter Vedik Astrolojisinde şifacı nitelikleri ile öne çıkan Satabisha Takımyıldızına adım atmadan önce pandemiye karşı alınan bireysel tedbirlerde gevşeme yaşanması, en azından astrolojik olarak pek akıllıca olmayacaktır…

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Nisan 2021

Paylaş