NİSAN 2017 ve TÜRKİYE

Nisan 2017 hepimiz için önemli bir siyasi olayla, yani seçim gündemi ile diğer aylara nazaran daha dikkat çekici enerjiler barındırmakta.

Her şeyden evvel Nisan ayının tamamı ve seçimin olacağı gün de gökyüzü çok sık bir araya gelemeyecek geri giden/retro gezegen etkileri ile bezenmiş durumda.

Nisan 2017 Burç Yorumları yazımda da belirttiğim gibi bu astrolojide çok sık rastlanan bir etki değildir ve hem bireysel hayatlarımız, hem de toplum açısından yaşanacak gelişmeler zorlayıcı enerjilere sahip olacaktır.

Hint Astrolojisinde kullanılan 9 gezegenden 4 tanesi (Jüpiter, Satürn, Merkür ve Venüs ) hep birlikte 10-15 Nisan tarih aralığında geri harekette olacaklar. Seçimin olacağı gün, yani 16 Nisan’ da Venüs geri hareketini bir gün önce bitirmiş olacak ancak daha da tehlikeli sayabileceğimiz istasyon pozisyonuna geçecek.

Şimdi tüm bu geri giden gezegenlerin Nisan 2017’ de tek tek hangi evler ve dolaysıyla ülke gündeminde hangi konular üzerinde etkili olabileceğine bakalım:

Öncelikle 10 Nisan tarihinde gerileme hareketine başlayacak olan Merkür, doğal temsilcisi olduğu ekonomi, para ve ticari hayat ilintili konularda Nisan ayının pek iç açıcı geçmeyeceğini işaret etmekte.

Özellikle bu gerilemesini Vedik Astroloji’ ye göre Koç Burcunda ve ülkenin gelir yollarını gösteren 11. Evi üzerinde gerçekleştireceğinden, finansal konuların Nisan ayında sıkıntılı virajlardan geçeğini, ekonomik parametrelerin iyi olmayacağını, ticari hayatta hissedilir bir durgunluk yaşanacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Merkür Türkiye haritasında 1 ve 4. Evlerin yöneticisi konumunda bulunduğundan; geri gittiği süreçte ülke genelinde atmosferin biraz sıkıntılı olacağını, insanların mutluluk ve refah hissi içinde olmayacaklarını da gösteriyor.

4. Ev’ in bir diğer temsil ettiği konulardan olan: toprak bütünlüğü ilintili meseleler, milliyetçi duyguların ön plana çıktığı çeşitli olayları tetikleme potansiyeline sahip. Ya da Nisan ayında kimin daha vatansever olduğuna dair tartışmaların yaşandığı ortamlara şahitlik ediyor olabiliriz.

Nisan ayında Türkiye’ nin 4. Evi, Şubat ayında başladığı geri hareketine devam etmekte olan Jüpiter’ in ikameti ile birlikte, 10 Nisan sonrasında emlak piyasaları açısından çok ciddi bir durgunluk sürecinin tetiklenmesine aracılık edecek konumlanmalara sahip durumda. Önümüzdeki bahar aylarını taşınmazlar üzerinde yatırıp yapmak noktasında, büyük paralarla oynamayan sıradan vatandaşlar adına, ben açıkçası çok akıllıca bir hareket olarak görmemekteyim.

7 Nisan tarihinde ise Satürn, yine Hint Astrolojisine göre Yay Burcunda uzunca bir müddet devam ettireceği geri hareketine başlayacak.

Satürn Türkiye haritasında yönettiği evler anlamında son derece kötücül etkilere sahip 8. Evin temsilcisi olması bakımından, Retro hareketini başlatacağı 7. Evin konuları üzerinde, geçmişten bu yana süren ve çözüme ulaşmamış meseleleri, artık kaçınılmaz bir noktaya getirerek, iyice belirgin ve inkar edilemez bir noktaya taşıma potansiyeline sahip.

Mart ayında belirttiğim ve gerçekleştiği üzere, (Mart 2017 ve Tükiye )yabancı ülkelerle ilişkilerimiz anlamında Nisan ayı da yine son derece rahatsız edici enerjilerin sınavına tabi olacak.

Dış ülkelerle olan ticari ilişkilerimiz, dış ülkelerle yaşadığımız anlaşmazlıklar, diplomatik hatalar, dış ülkelerle aramızda imzalanmış anlaşmaların bozulması gibi etkileri Nisan ayında ve devamında deneyimliyor olabiliriz.

Ayrıca Satürn yine Türkiye haritasında 9. Evin yöneticisi konumunda bulunduğundan, Retro hareketi esnasında Türkiye açısından dış ülkelerle diplomatik ve ticari, her anlamda ilişkilerinin zorlu bir süreçten geçeceğini; özellikle de dış ticaret faaliyetleri adına sıkıntılı bir döneme girdiğimizi belirtmekte fayda var. Bu açıdan dış ticaret ve yurt dışı ilintili işlerle uğraşanların dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Beklenmedik krizlerin yaratacağı etkilerle mücadele etmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Satürn’ ün yöneticisi olduğu 9. Ev; Adalet ve kanun koyucu kurumlar ilintili konularda, hatta yurt dışı hukuk anlamında da bizi uzunca bir süre hem ülke içinde, hem de yurt dışında dar bir boğazın içerisinden geçirebilir.

Dış ülkelerle kanunlar kapsamında tartışılan bazı anlaşmazlıkların içerisine düşebiliriz. Hatta geçmişte kaldığını düşündüğümüz, bitti sanılan anlaşmazlıklar bu dönemde tekrar Türkiye’ nin önüne gelebilir. Ayrıca 13 Nisan’ dan sonra yer değiştirecek olan kavga ve mücadele, savaş temsilcisi Mars, 7. Evimizde Satürn’ e görünüm yapmaya başlayacak ki; bu da tansiyonun ve gerginliğin, anlaşmazlıkların yükselme eğilimine gireceğinin bir başka işareti…

Sözün özü: Satürn’ ün Yay Burcunda Retro yapacağı uzun süreçte, Türkiye’ nin dış ülkelerle olan ilişkisi Mart ayında olduğu gibi gergin atmosferini devam ettirecek. Hali hazırda 2016 başından beri 3-9 Evler hattı üzerinde konaklayan Rahu-Ketu da bizi maalesef zaten komşular ve dış dünya ile olan ilişkilerimizde sıkıştırmaya devam ettirmekteydi. Üstüne 7. Evde geri harekete başlayan ve Ketu’ nun dispozitörü (Gezegenin yerleştiği Burcun yöneticisi) konumunda bulunan Satürn’ ün enerjisi de eklenince, durumun bizler açısından ciddiyet boyutu artarak devam edecek gibi gözükmektedir.

Herkesin merak ettiği 16 Nisan, seçim günündeki gökyüzünün etkilerine baktığımızda ise kesin olan tek etki, gerek seçim öncesi, gerekse sonrası Türkiye açısından hiç de kolay olmayan bir dönemin kapısında durduğumuz potansiyelini öne çıkmakta.

Çünkü seçim sonucunda sandıktan ne sonuç çıkarsa çıksın, Türkiye açısından gezegenlerin durumuna bakılırsa son derece keskin bir viraj dönüleceğe benzemektedir.

Haritamız üzerinde her ne kadar “Evrensel Üçgen” dediğimiz koruyucu enerji 23 Mayıs tarihine kadar aktif durumda bulunsa bile bu kadar geri harekette yerleşim varken, alınan sonucun Türkiye’ nin problemlerine çözüm getirmekten uzak olacağını, hatta daha da negatif etki vermesi potansiyeli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Retro hareketteki gezegenler iyi niteliklerini yansıtma kabiliyetlerini yüksek oranda kaybederler. Bu seçim neticesinde alınmak istenen sonuç iyi niyetlere hizmet etmek amacında olsa bile, Türkiye’ nin Yükselen Lordu konumunda bulunan (Yani Türkiye’ yi temsil eden gezegen) Merkür; amaçlar, sonuçlar, hedefler evi olan 11’ de amaca hizmet edemeyecek durumda bulunacak…

Seçim günündeki negatif etkiler bununla da sınırlı kalmamakta. Zira seçim sonucu için baktığımız 11. Evin durumu bize yine çelişkili enerjiler yansıtmakta. Hint Astrolojisine göre 16 Nisan tarihinde Türkiye’ nin 11. Evini yöneten gezegen Mars güçlü enerjiler yaydığı Koç Burcunu terk etmiş ve ülke haritamızın “kayıpları” temsil eden 12. Evine yerleşmiş olacak. Yani planlananın, beklenenin dışında sonuçlar üretmeye yatkın olan bir eve. Bu da seçim sonucunun, ülke açısından uzun vadede beklenen çözümü, istenen sonucu vermeyeceğine işaret etmekte. Ayrıca manipülatif ve tam anlaşılmayan, akıllarda soru işaretleri bırakan olayların da seçim süreci içerisinde yaşanma potansiyeli de mevcut 12. Ev etkileri arasında.

11. Evin içerisine baktığımızda gördüğümüz bir diğer gezegen ise yücelmiş (çok güçlü) durumda bulunan Güneş. Bu yerleşim, seçim sonucunun devlet otoritesinin sağlamlaşma eğilimini gösterme potansiyelini içermekte. Ancak yine Vedik Astroloji’ ye göre GüneşGandanta” denilen derecede bulunuyor olacak. Bir gezegenin Hint Astrolojisine göre Gandanta’ da olması, temsil ettiği konuları bir sonraki seviyeye taşımak, çözmek isterken belirsizlikle yüzleşme riskine maruz kalması demektir…

11. Evdeki Güneş açısından bu durumu yorumlayacak olursak; Güneş ülke astrolojisinde devletin başındaki hakim gücü temsil eder. Seçim sonucu ne çıkarsa çıksın, hakim güç ve devlet otoritesi açısından ilerleyen günlerde deneyimlenecek etkiler çözüm getirmekten çok, ülke sorunlarının daha fazla düğümlenmesine, belirsizliğin hakim olmasına aracılık etme potansiyeline sahip gözükmektedir. Bu evin gelir ve para ile olan ilişkisinden dolayı da özellikle seçim sonrası ekonomik olarak Türkiye’ yi daha sıkışık bir ortamın beklediği de söylenmesi gereken olası etkilerden bir tanesi.

Seçim ve Türkiye ile ilgili değerlendirmeyi yaparken son olarak iktidar partisini temsil eden 10. Eve de değinmek istiyorum. Seçim tarihinde istasyon konumunda, güçsüz ilerleyen Venüs, 5 ve 12. Evlerin temsilcisi konumunda, Türkiye’ nin 10. Evinde bulunuyor olacak.  Kayıpları temsil eden bir evin lordunun da böyle bir ortamda iktidar partisini temsil eden alanda bulunması, parti içerisinde karışıklıklar, çekişmeler, yenilenme istekleri doğurabileceğinin de işaretini vermekte.

Her ne kadar gökyüzü Nisan ayı için pek iç açıcı etkiler vaat etmese de en azından 23 Mayıs tarihine kadar zor olaylar yaşatmasına rağmen koruma/sakınma etkileri veren “Evrensel Üçgen” oluşumunun ülkemiz ve hepimiz açısından geri giden gezegenlerin açığa çıkaracağı negatif enerji potansiyelini yumuşatıp, daha olumlu bir etkiye dönüştürmesini dilerim…

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

31 Mart 2017

 

 

 

 

 

Paylaş