MAYIS 2021 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE YORUMLARI

Vedik Astrolojisine göre Mayıs ayı, Türkiye haritası üzerinde gezegenlerin yapacağı pek çok yerleşim nedeni ile inişli-çıkışlı bir atmosfer içerisinde geçiyor olacak.

Hem iyi hem de kötü etkilerin geçerli olacağı bu süreçte hiç şüphesiz ki dengesizliği tetikleyen en önemli gezegen hareketi Venüs ve Ay Tutulması enerjilerine ait.

Venüs Vedik Astrolojisine göre ülke kuruluş anı –Rasi- haritamızda 4 Mayıs itibariyle, 11. Evimiz olan Koç Burcu’ nu terk ederek; yöneticiliğini yaptığı ve güçlü enerjiler yansıttığı 12. Evimiz olan Boğa Burcu’ nun içerisine yerleşecek.

Türkiye’ nin kayıplar, harcamalar, çıkışlar, halkın refahı, hastane-hapishane tarzı kapalı alanlar, gizli örgütler, sırlar, yurt dışı ilişkileri gibi konularını temsil eden evi içerisindeki bu yolculuğunu Venüs 28 Mayıs tarihine kadar devam ettirecek.

Hâlihazırda Boğa Burcunda ve dolayısıyla da Türkiye’ nin 12. Evi içerisinde bulunan Merkür ve Rahu nedeni ile halkın odak noktasının Mayıs ayı boyunca yukarıda belirttiğim 12. Evin konu başlıkları üzerinde yoğunlaşacağını kolayca tahmin edebiliriz.

Özellikle Venüs, Rahu ve Merkür’ ün yanına, 14 Mayıs itibariyle katılacak 4. Gezegen Güneş ile birlikte 12. Evin temsil ettiği konuların gündemdeki vurgusu iyice şiddetlenme eğilimine sahip olacaktır.

Pandemi sürecinde olduğumuz şu günlerde hastaneleri temsil eden bir evin içerisindeki yığılma, maalesef patlamaya hazır bazı enerjileri de özellikle 26 Mayıs tarihinde yaşanacak Ay Tutulması ile birlikte kaçınılmaz şekilde halkın odak noktası haline getirebilir.

Mayıs ayında muhtemelen hastanelerdeki yoğunluk, burada çalışan insanlar ile ilgili bazı haberler hem klasik hem de sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor olacaktır.

Venüs astrolojide lüks harcamaları da temsil eder.

Bireysel veya ülke haritalarında –her ikisinde de- harcamaları ise 12. Ev gösterir.

Ülke haritamızda 12. Ev üzerinden Venüs’ ün Mayıs ayında yapacağı geçişi ise toplumda lüks harcamalar ile ilgili verilen tepkilerin büyüyebileceğine ya da muhalefet tarafından yapılan harcamalar, devletin bütçesini ilgilendiren para çıkışları ile ilgili sorgulamalarının artarak devam edeceğine işaret etmekte.

Bu ev sırlar ve gizli kalmış olaylarla da ilgilidir.

12. Evin üzerinden geçen gezegenler arka planda duran, bilinmeyen gerçeklerin su yüzüne çıkmasına olanak tanırlar. (Kısa bir hatırlatma olarak: Merkez Bankası kasası ile ilgili konular Mars’ ın 12. Evimiz üzerinden yaptığı transit esnasında gündeme oturmuştur.)

Ayrıca Türkiye haritası 26 Nisan 2021 tarihinde, Hint Astrolojisine göre 20 Mart 2022’ ye kadar sürecek olan Rahu Alt Dasa periyoduna adım atmış bulunmaktadır.

Bu da gizli belgeler, devlet sırları, şok edici gerçekler gibi olayların daha uzun süre Türkiye gündeminde kalacağına, hastaneler hapishaneler gibi yerlerin toplumun odak noktasında olmaya, yurt dışı ilişkilerimizdeki sorunlar ve halkın refahı ile ilgili sıkıntıların artarak devam edeceğine işaret etmektedir.

Neden mi?

Çünkü Vedik Astrolojisinde Dasa periyotlarının sahibi olan, Rahu gibi ağır hareket eden gezegenler, geçiş yaptıkları Burç/Ev’ in temsil ettiği konuları gündeme taşır ve orada tutarlar.

Şu anda gökyüzünde Rahu Türkiye’ nin 12. Evi üzerinde seyretmektedir.

O nedenle de 12. Evin temsil ettiği konuların Türkiye açısından kaçınılmaz şekilde gündemde kalması uzun bir süre boyunca söz konusu olacaktır.

Şimdi Hint Astrolojisine göre Mayıs ayı boyunca Boğa Burcu içerisinde güçlü şekilde yerleşecek olan Venüs’ e geri dönelim.

Boğa Burcu Mundane/devlet astrolojisi için finans piyasaları, ekonomik durum ile çok yakından ilgili bir kuşaktır.

Venüs’ ün buraya yapacağı ziyaret ise ekonomik anlamda bir canlılık, finansal parametreler ile ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşanabileceğine işaret etmekte.

Venüs Mayıs ayında spekülatif gelirler için önemli kazanç imkanları yaratacaktır diye düşünmekteyim.

Ta ki! Satürn 23 Mayıs’ ta Retro/Gerileme hareketine başlayana kadar.

Satürn’ ün 23 Mayıs-11 Ekim tarihleri arasında spekülatif kazançları gösteren 8. Evimiz içerisinde yapacağı gerileme hareketi; Türkiye’ yi ekonomik anlamda yaptığı ve yapmadığı tüm hamlelerini tekrar gözden geçirmek, şapkasını önüne alıp düşünmek zorunda bırakacaktır.

Bu da -yanında Plüton’ un da ikamet ediyor olmasından dolayı- aslında sorunu çözmek isterken, uygulamada yine problemler yaratıp, mevcut durumu daha da kötü hale getirebilecek bazı hataların yapılmasına sebebiyet verebilir.

Venüs’ ün Boğa Burcu içerisinden geçerken doğal temsilcisi olduğu kadınlar ve kadınlar ilintili sorunları da elbette gündeme taşıması, ya da ülke olarak zaten sıkıntılı olduğumuz bu konuya iyice parmak basmak istemesi de son derece olağan sayılabilecek potansiyelleri arasındadır.

Mayıs ayının sonlarına doğru Venüs, 28’ i itibariyle Türkiye’ nin Yükselen’ i üzerine; İkizler Burcu içerisine geçiyor olacak. Bu hareketi ile de güç kaybedecek.

Venüs’ ün hâlihazırda İkizler Burcu içerisinde seyreden Mars’ ın yanına geçmesi/güçten düşmesi ile birlikte; Satürn-Mars ve Ketu arasında çok sert sayılan bir etkileşim de Venüs’ ün koruyucu enerjilerinden mahrum kalmış olacak. (Bu esnada aynı sert etkileşimin Uranüs-Mars ve Ketu arasında da çoktan tetikte beklediğini belirtmiş olayım.)

Tüm bu sert etkileşimler Türkiye haritası üzerinde 1, 6, 8 ve 11. Evler arasında yaşanıyor olacak.

Kısaca düşmanlar-müttefikler- Türkiye- ekonomi ve ani gelişen beklenmedik olaylar diye özetleyebileceğimiz konu başlıkları üzerinde Mayıs ayı sonlarına doğru Türkiye’ yi önemli bir kıskaç beklemekte gibi durmaktadır.

Nereye varacağını çok fazla kestiremeyeceğimiz olaylar silsilesi içerisinde Türkiye dost ve düşmanını net bir şekilde görme potansiyeline sahip olacaktır.

Aynı zamanda ay sonuna doğru ekonomik parametreler sert dalgalanmalar yapabilir.

Tüm bu hengâme içerisinde Mayıs ayına son noktayı, 26’ sında düşmanlarımızı, silahlı güçlerimizi, hakkımızda devam eden davaları gösteren evimiz içerisinde yaşayacağımız Ay Tutulması enerjisi koyacak.

Ay Tutulması vesilesiyle Ülkemiz için çok önemli bazı çekişmeler, düşmanlarımızı gün yüzüne çıkaran olaylar Mayıs ayında ard arda gündemimizi işgal edebilir.

Tutulma enerjileri sadece Tutulma’ nın yaşandığı günde etkilerini göstermez. Yani Mayıs ayının sonunda yaşayacağımız Ay tutulmasının etkilerini aslında ayın 10’ undan itibaren deneyimlemeye başlayacağımızı unutmamamız gerekir. (Bu tarz genel bilgilendirmeler için Kısa Bilgiler bölümüne bakabilirsiniz…)

Mayıs ayında sıkıntılı olma potansiyeli yüksek enerjiler altında kalan ülke haritamız açısından ümit verici bir durum da söz konusu olacak.

Venüs’ ün 28’ i itibariyle İkizler Burcu içerisine yerleşmesi, gökyüzünde yüksek koruyucu etkileri olan Karmik Birleşim Yogası’ nın da aktif hale gelmesini tetikleyecek.

Hem de tam ülkemizi gösteren Yükselen Burcumuz üzerinde bu koruyucu enerjiyi alma şansına sahip olacağız.

O nedenle bizleri sıkıntıya sürükleyen bazı olaylar deneyimlesek de en azından belli bir süre için koruma enerjilerinden de nasibimizi alacağımızı düşünmekteyim.

Ay Tutulması’ nın yaşanacağı 6. Evimizin bir başka temsil ettiği konu yine Pandemi ile alakalı. Zira bu ev halk sağlığını da gösterir.

Tutulmalar var olan enerjilerin tamamlanmasına aracılık ettiklerinden Mayıs-Haziran aylarının Türkiye’ de Pandemi süreci ile ilgili çok badireler yaşamak zorunda kalsak da başka bir seviyeye doğru bizi ülke olarak taşıyacakları kanaatindeyim.

26 Mayıs Ay Tutulması halk sağlığını gösteren evimizde gerçekleşeceği için Türkiye Pandemi ile olan mücadelesinde başka bir sürecin/şeklin içerisine doğru geçiş yapacak gibi durmaktadır.

11 Mayıs Yeni Ay süreci ise dünyada liderler arasında restleşme, silahların çekildiği bir dönem yaşatabilir.

Ayrıca Koç Burcu’nda Vedik Astrolojisine göre keskin nitelikler taşıyan Krittika Takımyıldızı içerisinde gerçekleşecek bu Yeni Ay süreci Türkiye haritası üzerinde belediyeleri de temsil eden noktayı işaret etmekte.

Bu sebeple belediye başkanlarını, belediyeleri alakadar eden; onları gündemde ön plana çıkartacak, restleşme niteliği taşıyan bazı olayların yaşanması da 11 Mayıs Yeni Ay sürecinde mümkün gibi durmaktadır.

Son olarak Türkiye’ nin 9. Evi içerisinde Nisan başı itibariyle Neptün ile birlikte ikamet etmeye başlayan Jüpiter’ den bahsetmek istiyorum.

Bir evvelki ay yayınladığım yazımda da belirttiğim gibi Jüpiter’ in 9. Evin kapsadığı konu başlıkları ile ilgili sırları ifşa etme, ortaya dökme eğilimi hız kaybetmeden işini yapmaya devam edecektir.

Ayrıntısını merak edenler ya da henüz okumamış olanlar NİSAN 2021 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE YORUMLARI yazıma göz atabilirler.

Jüpiter’ in Kova Burcu içerisine yerleşmesi ile birlikte Türkiye’ nin 5. Evine Satürn ile birlikte görünüm yapmaya başlamasının –hakkıyla değerlendirildiği taktirde- olumlu şekilde bizleri etkileyebilecek pozitif bir tarafı da bulunmaktadır.

Zira gerçekleri görüp, yapılması gerekeni yapmak için dirayet göstermek adına ülke haritamız çok önemli bir destek almaktadır.

Çünkü Satürn olayların üzerine azimle gitmeyi, Jüpiter ise bilgelik ile sorunları iyileştirmeyi başaran enerjilere sahiptirler.

Bu durum Nisan –Eylül aylarında uzunca bir süre eğitim sistemi, gençler, borsa gibi spekülatif kazanç kurumları ilintili konularda gerçekten yapıcı bazı uygulamaların devreye alınabilmesi için bize çok önemli bir fırsat sunmaktadır.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Mayıs 2021

Paylaş