MAYIS 2019 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Mayıs ayı, içeresinde biraz olumlu, fazlası ile zor etkileri barındıran enerjilerle ülkemiz haritasını etkileyecek.

Öncelikle olumlu olabilecek etkilerden bahsedelim:

Mayıs ayının özellikle ilk yarısında Güneş’ in Koç Burcunda yücelmiş yerleşimi; ülkemizi müttefikleri, gelir yolları, politikacılar, hazine hedeflerinin gerçekleştirilmesi anlamında -fırsatlar doğru şekilde kullanıldığı taktirde– destekliyor olacak.

Ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlar için de iradeyi ortaya koymak anlamında parlak ve verimli bir süreç Güneş 15 Mayıs’ ta Boğa Burcuna geçene kadar değerlendirilebilir olanaklar arasında.

Ancak 7’ sinden sonra bu olumlu etki; Mars’ ın yer değiştirmesi ile birlikte ciddi şekilde gölgelenmeye başlayacak.

Venüs ise Nisan ayında başladığı yücelim/exalt konumundaki Balık Burcu yolculuğuna 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Geçtiğimiz ay melasef 7. Evin üstündeki malefik/kötücül etkiler sebebi le kadınlar-çocuklar ilintili sevimsiz haberlerle Venüs gündeme vurgu yaptı.

Bu etki 7. Evin üzerindeki baskı Mayıs ayında daha da artarak devam edeceği için hala geçerli olacak.

Ancak dünyanın Türkiye’ ye bakışı, devletin otoritesinin kaynaştırıcı ve doğru şekilde kendini ifade etmesi anlamında Venüs -eğer yine doğru şekilde kullanılırsa- 10 Mayıs tarihine kadar destekleyici enerjilerini yansıtıyor olacak.

Bu ayrıca kadın-çocuk ilintili kanayan yaralarımızın sarılması anlamında da son derece şifalandırıcı olabilir.

Özellikle 7 Mayıs tarihinde Venüs ile birlikte hem Güneş hem Ay’ ın gökyüzünde yüceldikleri burçlarda yer almaları nedeni ile kanuni anlamda yeni başlangıçlar yapmak adına son derece olumlu etkiler söz konusu.

Hatta 7 Mayıs itibariyle Türkiye’ nin 1. Ve 11. Ev yöneticileri, yani Mars ve Merkür arasında oluşacak Privartane / Yer Değiştirme/ Exchange Yogası da bu anlamda bilhassa yasama/yargı organları tarafından bir iyileştirme çalışması anlamında kullanılabilirse geleceğe yönelik çok kalıcı çözümler üretebilir.

Bunlar Mayıs ayının nispeten olumlu olarak yorumlayabileceğimiz enerjileri.

Diğer yerleşimlere gelince; aslında hemen az önce bahsettiğim Merkür ve Mars arasındaki yer değiştirme Yogasından başlayabiliriz:

Merkür Türkiye’ nin kuruluş anı haritasında 1 ve 4. Evlerinin Yöneticisi olan gezegendir.

Mars ise 6 ve 11. Evlerini yönetir.

Astrolojide İkizler Burcunu yöneten gezegen Merkür iken, Koç Burcunu yöneten gezegen ise Mars’ tır.

7 Mayıs 2019 itibariyle bu 2 gezegen; Hint Astrolojisine göre Mars İkizler Burcu içerisinde, Merkür ise Koç Burcu içerisinde yerleşerek Privartane Yoga’ yı oluşturmuş olacaklar.

Bu Yoga Hint Astrolojisinde iki evin temsil ettiği konuları birbirine sıkı sıkıya bağlar.

1.Ev Türkiye’ nin kendisini, 11. Ev ise az önce bahsettiğim gibi müttefiklerimizi, yasama-yargı kurumlarımızı, politikacılarımızı, hazinemizi ve halk hareketlerini temsil etmekte.

8-9 Mayıs tarihlerinde Ay’ ın da bu değişim Yoga’ sının içerisine dahil olması ile birlikte annelerin, kadınların katıldığı duygusal bazı hareketlere, yürüyüş-gösterilere de şahitlik edebiliriz.

Tüm bu saydığım 11. Ev ilintili konu başlıkları Mayıs ayı içerisinde özellikle de 18’ine kadar sahnede ön plana çıkmaya aday.

Ancak içlerinden bir tanesi beni ciddi şekilde, geçen ay da belirttiğim gibi endişelendirmekte.

Zira etkisi sadece Mayıs ayı ile sınırlı kalmayacak. Tüm yaz aylarına damgasını vurma potansiyeline sahip.

Mart sonunda yazdığım Nisan ayındaki yazımda belirtmiştim: “…..Çünkü Türkiye, Ağustos ayının neredeyse ortalarına kadar, Mars’ ın Türkiye haritasında; 1,2 ve 8. Evler üzerindeki baskısı nedeni yaratacağı dalgalanmalardan dolayı ekonomik anlamda pek rahat nefes alamayacağa benzememekte    …..

Nisan ayını Dolar kuru anlamında bakacak olursa 5,6 TL ile başlayıp, Merkez Bankası verilerine göre ben bu yazıyı yazarken 5,93 TL. ile kapatmak üzereyiz.

Yine Nisan ayındaki yazımda Mayıs ayının ekonomik anlamda daha sıkıntılı olabileceğini belirtmiştim:

“…Ancak 7 Mayıs itibariyle Türkiye’ nin Yükseleni üzerine bizzat yerleşecek olan Mars, ekonomi başta olmak üzere, pek çok ülkemize has problemle kendi dinamiklerimiz nedeni ile de uğraşmamız gerektiğini anlatmakta…”

O yazımda ifade ettiğim gibi konuyu Mayıs ayı açısından Hint Astrolojisine göre şimdi daha ayrıntılı şekilde ele alalım.

Aşağıdaki harita görseli 19 Mayıs 2019 Dolunay etkisindeki gökyüzünün Türkiye Haritası üzerindeki izdüşümüne ait.

Daha önceki ayda da değindiğim gibi 7 Mayıs itibariyle olayları tetiklemesi ile bilinen Mars gezegeni, Rahu’ nun yanına yerleşerek, Türkiye’ nin ekonomisinden sorumlu 2. Evin yöneticisi Ay gezegenini baskı altına misli ile almaya başlayacak.

Tam karşıdan Retro Satürn -ki bu uzun süredir görmezden gelinen, ciddi şekilde çözüm üretilmeyen sorunlar demek- ve Ketu -geçmişten gelenin altını bir kez daha çiziyor- Mars ve Rahu’ nun kötücül etkilerini körüklüyor olacaklar.

Ekonomi açısından Mayıs’ ı Nisan’ dan daha şiddetli negatif etki vermesi yönünde beklememin nedeni ise Nisan ayında son derece güçsüz olsa da! Jüpiter’ in yumuşatan etkisini cılız şekilde almış olmamız.

Çünkü Nisan ayında retrosuna hazırlanırken Jüpiter, çok kısa süreliğine Satürn ve Ketu’ nun yanına Yay Burcuna yerleşmişti ve ekonomimiz ile ilgili etkileri çok sert almamamıza elinden geldiğince yardım ediyordu.

Şimdi ise 4 kötücül, ekonomiyi temsil eden Ay’ ımıza hiçbir iyileştirici görünüm almadan dosdoğru bakmaktalar!

Satürn ise geri gitme/retro sürecine sorunları daha da barizleştirmek için girmiş bulunuyor.

Satürn’ ün Retro süreçleri, var olan sorunların daha da derinleştikleri zamanlardır.

Özetleyecek olursak:

7.Evimiz içerisinde Ketu ve Retro Satürn; 1. Evimizin içerisinde yerleşik ekonomimizi temsil eden gezegen Ay’ ı görünüm yolu ile son derece sert şekilde Mayıs ayında etkiliyor olacaklar.

Zaten Ay’ ın tam üzerinde Rahu ve Mars’ ın bulunması da etkileri katlayarak negatif yönde bizi sarsacak.

Rahu ve Mars’ ın vereceği enerji sert olacaktır.

Sabitlenme konusunda sıkıntılı bir birleşim içeren bu enerji, ekonomimiz üzerinde sert inişli-çıkışlı hamleler yapmaya çalışacaktır. Ani dalgalanmalar, kontrolden çıkan parametreler ile yüksek tempolu bir ekonomik atmosfer Mayıs ayında ülkemizi beklemekte.

Bu etkinin bir diğer bacağı ise 7. Evimiz üzerinde yoğunlaşıyor olacak.

Geçen ay da bahsettiğim gibi “…..Vedik’ e göre 7. Evin konuları: Dış ilişkiler, dış ticaret, turizm, antlaşmalar, kadın ve çocuk hakları gibi konuları kapsamakta.

En temel seviyede yabancı ülkelerle aramızdaki ekonomik ilişkiyi ve iletişimi gösteren evlerden biri burasıdır   

Geçen ay Jüpiter’ in kör topal da olsa verdiği etki ile daha yumuşak bir giriş yaptığımız bu konu başlıklarından bu ay itibariyle Türkiye’ nin vereceği sınavlar daha da zorlu hale geleceğe benzemektedir.

Türkiye’ de dahil olmak üzere tüm dünyada aslında fikir-inanç alanında kutuplaşmanın, Yay Burcu içerisindeki Satürn ve Ketu birlikteliğinden ötürü, daha da yaygın ve derin şekilde hissedileceğini tüm yaz ayları ve hatta 2019 yılının tamamı boyunca düşünmekteyim.

Satürn- Ketu kavuşumu dini-muhafazakâr ve gelenekçi düşünme tarzına dönük enerjileri körüklerken, Yay Burcu içerisinde bu etkileşime girmiş olmaları, kutuplaşma etkisini de uzun süre gündemde canlı tutacak.

Dünya gündemi de maalesef bu kutuplaşma etkisinin altında hem politik hem de ekonomik anlamda çalkantılı bir seyir izleyecek.

Terör olayları, politik sivrilikler, eleştiri dozajlarının fazlalaşması, aşırıya kaçan hoşgörüsüzlükler önümüzde uzun bir süre boyunca hem ülkemizi hem de dünya üzerinde pek çok insanı rahatsız edeceğe benzemekte.

Jüpiter’ in ise 11 Ağustos tarihine kadar Retro harekette olması, yaşanan politik dengesizliklerde hukuken adaletli bir yaklaşımın da yeterince sağlanamayacağı endişesini benim aklıma getirmekte.

Vedik Astrolojisine göre Satürn- Ketu Yay Burcunda,  İkizler’ in içerisindeki Rahu-Mars ikilisine karşıt dururken; bilhassa bu karşıt yerleşimin Aridra ve Moola gibi sıkıntılı takımyıldızlar a dokunması halinde ise kutuplaşmayı iyice sıkıntılı evrelere, çok daha fazla insanı etkiler boyuta taşıyabilme potansiyeli bulunmakta.

Bu potansiyelin sıkıntılı takımyıldızlara ilk dokunuş hamlesi 17 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında İkizler Burcu içerisinde Aridra ile temas kuran Mars ve Merkür ile yaşanacak.

7 Mayıs itibariyle Rahu’ nun yanına geçen Mars’ ın bir diğer olumsuz etkileyeceği alan ise iletişim, ulaşım ve güvenlik konuları üzerine olabilir.

Bilhassa hava ilintili ekstrem koşullar Mayıs ayında gündem maddesi halini alabilir.

Ayrıca Rahu’ nun hava taşımacılığı ile olan bağı, hava ulaşımında da güvenlik sorunları ya da doğal sebepler nedeni ile aksamalar, kesilmeler yaşanabileceğini akla getirmekte.

Mayıs ayının 4’ ünde Yeni Ay döngüsü Koç Burcu’ nda Türkiye’ nin 11. Evi içerisinde; Dolunay enerjisi ise Akrep Burcu’ nda 6. Evimizin üzerinde gerçekleşecek.

11.Ev yazımın başında belirttiğim hazine, hedefler, müttefikler gibi konu başlıklarını temsil etmekle birlikte, aslında geçtiğimiz ay oldukça fazla gündem maddesi haline gelmiş olan önemli bir konu başlığını da kapsamakta: Belediye gibi yerel yönetim birimlerini…

4 Mayıs tarihinde yaşanacak Yeni Ay, yerel yönetimlere ilişkin bir konunun gündeme taşınmasına, Dolunay zamanı ise bu konunun sonuçlanmasına aracılık edebilir.

19 Mayıs Dolunay süreci (+/-2gün) Türkiye’ nin düşmanlarını, gizli örgüt ve terör eylemlerini, askeri güçlerini temsil eden, sıkıntılı 6. Evi içerisinde.

Dolunay süreçlerinde yükselen enerjilerin tamamlama eğilimi, bu Dolunay’ ın milli bayramlarımızdan birine de denk gelmesi nedeni ile dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermekte.

Zira az evvel saydığım 6. Evin konu başlıklarını herhangi bir tetikleyici ile gündeme taşımaya eğilimli bir Dolunay süreci yaşayacağız…

Genel anlamda ufukta beliren yaz aylarına baktığımda ise Rahu ve Ketu’ nun yeni yerleşimlerinin Tutulmalar ile birlikte tüm dünya ve Türkiye için esas belirleyici atmosferi şekillendireceğini düşünmekteyim.

Zira bundan yaklaşık 18 sene evvel yani 2000-2001 senelerinde de Türkiye ve dünya ülkelerinin haritaları üzerinde Rahu’ nun İkizler; Ketu’ nun ise Yay Burcu yerleşimi yaşanmakta idi.

O yıllarda neler olduğunu hatırlayacak olursak:

2001 senesinde Türkiye ciddi bir ekonomik kriz ile başa çıkmak zorunda kalmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi o yıl kurulmuştu.

Fanatik/din merkezli bir düşünce güdüsü ile dünyadaki en büyük terör saldırısı: 11 Eylül gerçekleştirilmişti.

Sanırım verdiğim bu kısa örneklemeler önümüzdeki dönemlerde hem Türkiye, hem de dünya gündeminin nasıl dönüştürücü bir etkinin altında kalabileceğine en azından o dönemleri yaşayanlar açısından net bir uzak görüşlülük sağlamaktadır…

O kadar ileriye gitmeden Mayıs ayına geri dönecek ve özetleyecek olursak:

10 Mayıs itibariyle Venüs’ ün yer değiştirip, Balık Burcundan Koç Burcuna geçmesi ile birlikte Hint Astrolojisine göre Türkiye haritasının ana dasa dönemi ve alt dasa dönemi lordları olan Venüs ile Ketu birbirlerine bağlanmış olacaklar.

Bu da gökyüzünde geçiş yapan gezegenlerin enerjilerini geçtiğimiz aylara nazaran çok daha etkin hale getirecek.

Mars’ ın 7 Mayıs itibariyle İkizler Burcu içerisine geçmesi ile birlikte ekonomimizi temsil eden gezegen Ay tam bir baskı altına girmiş olacak.

Bu noktadan Mars’ ın spekülatif kazançlar, enflasyon-faiz oranları, borsa gibi parameterelerin temsilcisi olan 8. Evimize attığı sert bakışı ise direkt ekonominin genelini temsil eden Ay gezegeninin üzerine geçmiş olmasından ötürü ayrıntılı olarak dile getirmedim.

Yoksa 8. Evin temsil ettiği bu veriler üzerindeki baskı ve dalgalanma da Mars İkizler Burcunu terk edene kadar, yani neredeyse Haziran sonuna kadar geçerli!

4 Mayıs-Yeni Ay süreci, 10-11 Mayıs, 14-15 Mayıs ve 18-19 Mayıs tarihleri hem politik, hem de ekonomik dalgalanmalar, bir de aşırı hava koşulları ya da hava taşımacılığını gündeme getirmesi açısından gökyüzünde gezegenlerin birbirleri ile çok sert etkileşimlerde bulunacakları tarihler olarak benim dikkatimi çekmekte.

Tedbiri elden bırakmadığınız ama baharın neşesini de ıskalamadığınız bir Mayıs geçirmenizi dilerim…

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

30 Nisan 2019

Kısa… Kısa…

Gandanta: Su ve Ateş grubu burçlarının birbirine bitiştiği dereceler. Örnek: Akrep Burcunun son dereceleri ve Yay Burcunun ilk dereceleri. Bu derecelerde seyreden gezegenler boğulurlar. Enerjilerini kötü şekilde ifade ederler.

Yeni Ay Süreci: Gökyüzünde tam olarak Yeni Ay ‘ ın oluşmasından yaklaşık 2 gün öncesine ve sonrasına denk gelen süreç. Yeni Ay’ ın tam olarak oluştuğu an, gökyüzünde hem Ay gezegeninin hem de Güneş gezegeninin aynı burç kuşağı içerisinde, aynı derecede oldukları andır. Oysa ki bunun öncesinde ve sonrasında da (+/- 2 gün) Güneş ve Ay aynı burç kuşağında bir araya gelirler ve Hint Astrolojisine göre bu süreci dolayısıyla da etkilerini başlatmış olurlar.

Dolunay Süreci: Gökyüzünde tam olarak Dolunay ‘ ın oluşmasından yaklaşık 2 gün öncesine ve sonrasına denk gelen süreç. Dolunay’ ın tam olarak oluştuğu an, gökyüzünde hem Ay gezegeninin hem de Güneş gezegeninin tam karşılıklı duran burç kuşağı içerisinde, aynı derecede hizalandıkları andır. Oysa ki bunun öncesinde ve sonrasında da (+/- 2 gün) Güneş ve Ay karşılıklı burç kuşaklarındaki yerlerini alırlar ve Hint Astrolojisine göre bu süreci dolayısıyla da etkilerini başlatmış olurlar.

Exalt/Yücelim: Bir gezegenin gökyüzünde en iyi şekilde enerjilerini yansıttığı yerde yerleşmesi. Temsil ettiği konularda pozitif ve destekleyici etkiler yansıtması. Örnek: Venüs- Balık Burcu Yerleşimi.

Debil/Düşüş: Bir gezegenin temsil ettiği konularda zorluklar çıkardığı, bulunmaktan hiç haz etmediği bir alanda yerleşmesi. Bize enerjileri ile destek olamaması. Örnek: Ay – Akrep Yerleşimi.

Yoga: Gezegenlerin bir araya gelerek oluşturdukları enerjiler.

Dasa: Hint Astrolojisine özgü içinden geçtiğimiz gezegen dönemi. Hayatımızın ana temasına hakim olan gezegenin enerjisi.

Paylaş