MAYIS 2017 ve TÜRKİYE

Hint Astrolojisine göre 4 Mayıs tarihinde Türkiye’ nin 11. Evi üzerindeki Retro hareketini bitirecek olan Merkür, devlet otoritesi ve işleyişi ile ilgili konularda aksayan, çözülmemiş konuların Mayıs ayında daha etkin şekilde ele alınmasını sağlayacak.

Ayrıca ticari hayatta yaşanan durgunluk etkileri de Merkür Retrosunun bitip, 8 Mayıs itibariyle kendisini iyice toparlamasıyla, düzelmeye başlayacak.

Para piyasalarında da Mayıs ayında olumlu etkilerin yansımalarını görebiliriz.

Yine Hint Astrolojisine göre 15 Mayıs tarihine kadar Koç Burcunda yücelmiş pozisyondaki Güneş, toplumsal olarak politik ve sosyal gündem açısından daha sakin enerjiler içerisinden geçeceğimizi göstermekte.

Bu durum, ayın ikinci yarısı itibariyle, Türkiye’ nin 12. Evine ve Mars’ ın yanına katılacak olan Güneş’ in ilerlemesi ile değişecek.

Özellikle 15-26 Mayıs tarih aralığında devleti temsil eden mercilerden sert, kaynaştırıcı niteliği olmayan ifadeler duyabilir; bunun sonucunda da yine sosyal medya başta olmak üzere iletişim kaynakları üzerinde yaşanan tartışmalara şahitlik edebiliriz.

Ayrıca Yurt dışını gösteren 12. Evdeki Mars – Güneş birlikteliği, dış ülkeler ile devlet otoritelerimiz arasında mülteciler, ya da kanuni davalar, diplomatik ilişkiler anlamında bir sıkıntının da vuku bulabileceğini işaret ediyor. Özellikle uzlaşma niteliği taşımayan, fevri ve tepkiler söz konusu olabilir.

Hali hazırda geçen ay Türkiye’ nin 7. Evi üzerinde Retro hareketine başlamış olan Satürn de geçmişten gelen dış ülkelerle aramızdaki problemleri yine gündem maddesi haline getirme eğiliminde olacak.

Kısacası Mayıs ayı da diğer aylarda yaşandığı gibi dış ülkelerin nezdinde Türkiye’ nin tanınırlığına, şöhretine iyi gelmeyecek, negatif etkiler ile geçme potansiyeline sahip.

15-26 Mayıs tarihlerinde Güneş- Mars birlikteliğinin Türkiye’ nin düşmanlarını, yasa dışı örgütleri ve silahlı güçlerini temsil eden 6. Evine yaptığı görünüm de terör saldırıları ile ilgili bir girişimin yaşanma olasılığını risk olarak yükselten bir durumda.

26 Mayıs tarihinde Mars’ ın yine Vedik Astrolojisine göre Boğa Burcundan ayırılıp, İkizler Burcuna ve Türkiye’ nin Yükseleninin üzerine geçmesi ve hemen ardından da Venüs’ ün Gandanta (Yanan yol / gezegenin tehlikeli çalışmaya başladığı durum)  pozisyonunda ilerlemeye başlaması ile birlikte; ülkemiz için deprem, toprak kayması, maden kazaları gibi yer ve yer altını ilgilendiren risklerin yükselmesi olasılığı söz konusu.

Türkiye’ nin Yükselenine göre Başak Burcunda ve 4. Evinde Retro giden Jüpiter’ in de durumu göz önünde bulundurulduğunda; özellikle ay sonunda bu etkinin daha belirgin bir potansiyel halini aldığını söyleyebiliriz.

26 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında Merkür ve Mars’ ın 8 günlük oluşturacağı Parivartane (Exchange) Yoga ise özellikle finansal, hazineyi alakadar eden konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceğinin sinyallerini vermekte.

Ayrıca bu tarih aralığında Türkiye’ nin müttefiklerinden destek aldığı durumlar yaşanması da söz konusu. Ancak aynı tarih aralığı toplumsal konulara olan duyarlılığımız, tepkilerimiz açısından da hareketli bir süreci tetikleyebilir.

11 Mayıs Terazi Dolunay’ ı ise spekülatif kazançlar, borsa, döviz gibi yatırımlar açısından hareketli bir piyasa ortamının oluşmasına neden olabilir.

Aynı zamanda diplomatik ilişkiler, hukuksal konular açısından da bu Dolunay, ileriki günlerde yine hareketli bir gündemin Türkiye açısından tıpkı Güneş ve Mars’ ın 12. Evde vereceği etkilerle paralel şekilde teyidini yapmakta.

Ayrıca 5. Evimiz üzerinde yoğunlaşan enerji; çocuklar, gençler, eğitim sistemi ilintili bazı beklenmedik gelişmelerin ortaya çıkmasına, beraberinde de kamuoyunun tepkisini çekmesine neden olabilir. Bu konu başlıklarının toplumda yaratacağı rahatsızlık etkisi, ay sonuna doğru Türkiye’ nin 11. Evinin de hareketlenmesi ile birlikte bazı toplumsal örgütlerin daha ön planda olduğu gelişmeleri tetikleyebilir.

Politik günden ve devlet otoritesi açısından diğer aylar ile karşılaştırdığımızda Mayıs 2017 bizler için biraz daha sakin bir atmosfere sahip olacak diyebiliriz. Finansal ve ticari olarak da bu ay Türkiye’ nin haritası çok olumsuz enerjiler altında kalmamakta. Bu ayın gökyüzünde en riskli konusu, doğal olayların vuku bulması potansiyeli olarak gözükmekte…

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

30 Nisan 2017

 

Paylaş