MART 2021 VEDİK TÜRKİYE YORUMLARI

Mart 2021’ i Vedik Astrolojisine göre Türkiye haritası üzerinde gezegenlerin aşağıda saydığım yerleşimleri ve yer değişiklikleri ile geçiriyor olacağız.

Hepsine ayrı ayrı başlıklar halinde değindiğimizde yaşanacak potansiyel etkileri sırası ile şöyle aktarabiliriz:

Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür:

Bu 4 gezegen Şubat ayından beri Türkiye’ nin 8. Evinin içerisinde Oğlak Burcunda birlikteliklerini devam ettirmekteler.

11 Mart itibariyle Merkür aralarından ayrılarak, Kova Burcu içerisine geçecek.

Ancak ayın ilk yarısında ekonomi, halkın satın alma gücü, spekülatif kazançlar, kronik hastalıklar, skandallar gibi konuları -iletişim gezegeni Merkür hala daha çok güçlü 3 gezegenin arasında bulunduğu için- gündemde tutmaya devam edecek.

Piyasalarda yaşanan ekonomik darlık ve sıkıntı ise daha önceki pek çok yazımda da belirttiğim gibi Satürn’ ün bu noktadan –yani Oğlak Burcu içerisinden- ayrılmasına kadar uzun vadede Türkiye için en belirgin sorunlardan bir tanesi olmaya devam edecek.

Merkür’ ün 11 Mart tarihine kadar 8. Evimizdeki seyri; gerek sosyal medya, gerekse diğer yazılı-sözlü iletişim araçları vasıtası ile halkın gündeminde en çok konuşulan konulardan bir tanesinin ekonomik sıkıntılar ile alakalı olacağına işaret etmekte.

11 Mart’ tan sonra Hint Astrolojisine göre Merkür Oğlak Burcu seyrini tamamlayarak, hali hazırda orda bulunan Venüs ve Güneş’ in yanına; Türkiye’ nin 9. Evi olan Kova Burcu içerisine geçiş yapacak.

Neptün, Güneş, Venüs ve Merkür:

Şubat ayında Kova Burcu içerisine yerleşen Güneş ve Venüs; yanlarına Merkür’ ün de katılması ile birlikte Türkiye’ nin gündemini 9. Ev konularına doğru kaydırmaya başlayacak.

Bu ev Türkiye için devletin başını, hakim gücü, otorite konumundaki insanları, adalet sistemini ve oyuncularını, yüksek eğitim kurumlarını, diyaneti, dış işlerimizi ve göçmenleri temsil etmekte.

Merkür’ ün buraya geçişi ile birlikte bu konuların daha fazla halkın dikkatini çekmeye başlayacak şekilde hareketlenmesine şahitlik edeceğiz.

Bu evin temsil ettiği kurumlarla alakalı haberler yine iletişim kaynakları üzerinde vurgulu şekilde ön plana çıkmaya başlayacak.

Kova Burcu içerisine Merkür’ ün geçişi, Şubat ayında Retro harekete başladığı derecelerin de üzerinden yol alacağı anlamını taşıyor.

Bu da Şubat ayında Retro’ su esnasında gündeme gelen 9. Evimizin temsil ettiği konulara ait sorunların bu sefer tam anlamı ile sonuca bağlanması, yüzleşilmesi gerekliliğini gündeme taşıyacak demektir.

Merkür’ ün tam olarak Retro yaptığı derecenin üzerinden geçişi 23 Mart’a denk gelecek.

Neptün’ ün bu evimizdeki varlığı, uzunca bir süredir devletin hakim güçlerini/tepesindeki insanları ilgilendiren bazı gizli kalmış, üstü örtülmüş, toplumdan gizlenen sırların da ortaya dökülmesi, ifşa olması için fırsat yaratmakta.

Neptün üstü örtülmüş, aydınlanmamış, merak uyandıran ama çözülemeyen olaylarla ilişkilidir.

Yanına aldığı Venüs, Güneş ve Merkür tetikleyici enerjileri ile birlikte Mart ayında 9. Evin temsil ettiği konular/kurumlar/kişilerle alakalı haberlerin üzerindeki sis perdesini aralamaya, bize bazı ipuçları vermeye çalışmaktadır.

Merkür ise 11 Mart’ tan 31 Mart tarihine kadar toplum bilincini temsil eden Kova Burcu içerisindeki seyrine devam edeceğinden; toplumun bu sırlar ile ilgili iletişim kurmasını, bu konulara kulak kesilmesini sağlamaya çalışacaktır.

Bu kavuşum içerisindeki Venüs’ ün varlığı, kadınları, özel/yakın ilişkileri kapsayan bazı sırların, toplumun hoşuna gitmeyecek gizlenen olayların, gündeme düşmesine aracılık edebileceği ihtimalini de akla getirmektedir.

Kadınları işaret eden, ayrımcı ve hoş olmayan bazı talihsiz beyanlar da maalesef devlet otoritesinde yüksek makamlarda bulunan kişiler tarafından yapılarak Mart ayında halkın tepkisini çekebilir.

13 Mart Yeni Ay Süreci:

Vedik Astrolojisine göre yukarıda saydığım Neptün, Güneş, Venüs ve Merkür Kova Burcu geçişinin içerisine 11 Mart itibariyle Ay da katılıyor olacak.

13’ ünde de Yeni Ay fazını yaşayacağız.

Neptün’ ün sır ve gizemlerin üstünü örten enerjisini, Yeni Ay süreci ortaya dökülen yeni bilgiler ile daha da karmaşık hale getirebilir.

Devletin başını, hakim gücü, otorite konumundaki insanları, adalet sistemini ve oyuncularını, yüksek eğitim kurumlarını, diyaneti, dış işlerimizi ve göçmenleri alakadar eden konularda bazı komplo teorilerine varan yaklaşımlarla halkın kafası iyice karışabilir.

Güneş – Venüs :

Vedik Astrolojisine göre 14 Mart tarihinde Güneş; hemen ardından 16 Mart tarihinde de Venüs, Kova Burcu’ nu terk ederek; Venüs’ ün yücelerek, yani çok kuvvetli şekilde enerjilerini yayamaya başlayacağı Balık Burcu içerisine geçiş yapacaklar.

Balık Burcu Türkiye için 10. Ev demek oluyor.

Bu evimizin temsil ettiği konu başlıkları ise şöyle sıralanabilir: Dünya devletleri arasında Türkiye’ nin statüsü, gücü, otoritesi; Türkiye’ de iktidarda olan kesim, güç.

Venüs en güçlü çalıştığı burç kuşağına yerleştiği için, 10. Evimizin temsil ettiği konularda olumlu gelişmeler yaşamamızı sağlayabilir diye ilk bakışta düşünülebilir.

Ancak Venüs’ ün yerleşiminde Güneş’ e çok yakın olması nedeni ile önemli bir sıkıntı var. Şöyle ki; kendisi nerdeyse Mart ayının tamamında yanık durumda olacak.

Bu da demek oluyor ki: Türkiye’ nın dış dünya nezdinde tanınırlığına, statüsüne, gücüne olumlu şekilde destek verecek, iktidarda bulunan güce pozitif şekilde hizmet edecek diye beklenen bazı gelişmeler/olaylar; ilk başta öyle gibi gözükmesine rağmen, süreç ilerledikçe tam tersi bir durum yaratma riskine sahip olabilirler…

İyi olacağı düşünülerek devlet otoritesi tarafından başlatılan bazı siyasi hamleler, Türkiye açısından tam tersi enerjilerin tetiklenmesi riskini ortaya çıkartabilirler.

Bu nedenle Mart ayında yapılacak hamlelerin özellikle dış dünya ile olan ilişkilerimizde Nisan ortasına kadarki süreçte yaratacağı etkilerin devleti yönetenlerce iyice ve ayrıntılı şekilde hesap edilmesinde büyük fayda var.

Rahu ve Mars:

Şimdi gelelim aslında Mart ayının Türkiye açısından en önemli gezegen yerleşimine…

Vedik Astrolojisine göre 22 Şubat itibariyle yer değiştiren Mars, uzun süredir Boğa Burcunda çok kuvvetli şekilde ikamet eden Kuzey Ay Düğümü Rahu’ nun yanına yerleşti.

13 Nisan 2021 tarihine kadar da Boğa Burcu içerisinde Rahu ile güç birliği yapmaya devam ediyor olacak.

Rahu – Mars kavuşumu uyumsuzluk, huzursuzluk veren, yüksek enerjili, patlamaya hazır bir bomba niteliğindedir.

Rahu, değdiği her şeyi abarttığı için Mars’ ın saldırgan tabiatını daha da tetikleyici hale getirmektedir.

Bu kavuşumun yarattığı büyük enerji doğru kullanıldığında ve kıymetli bir evde yerleştiğinde materyal başarılar vermesi açısından aslında çok kuvvetli ve değerli bir tetikleyicidir.

Üstelik de kendi başına çok agresif olan bu kavuşuma, perde arkasından 17 Mart-10 Nisan tarih aralıklarında bir başka büyük destek –kavuşumun içinde yaşandığı Boğa Burcu’ nun yöneticisi/ dispozitörü olarakVenüs’ ten de gelmektedir.

Ancak bu kavuşumun Türkiye Haritası açısından 2 büyük sıkıntısı bulunmaktadır:

Birincisi: Kala Sarpa Yogayı oluşturan kıskacın ucu, bu kavuşumla güç bulmaktadır.

İkincisi ise: Burası –Boğa Burcu- Türkiye’ nin 12. Evine denk gelmektedir.

Kala Sarpa Yoga Hint Astrolojisinde gökyüzündeki gezegen enerjilerini sıkıştıran, yerleştikleri evlere ve bu evlerin temsil ettikleri konulara göre sıkıntılar çıkartabilen riskli bir oluşumdur. Hızlı yükselişler ve hızlı çakılmalar verir.

12. Ev ise Mundane/Ülkeler Astrolojisinde az önce bahsettiğim “kıymetli” evlerden birisi maalesef değildir. Hapishaneleri, gözden uzak yerleri/ insanları, hastaneleri, casusları, gizli örgütleri, terörist aktiviteleri, mülteci ve sürgündekileri, sosyal medya-web konularını, harcama /giderleri ve kayıpları temsil eder.

Ayrıca Rahu-Mars kavuşumun içerisinde yaşanacağı Boğa Burcu Mundane /Ülkeler Astrolojisinde finans piyasalarını ve kurumlarını temsil etmektedir.

Yukarıda dikkat çektiğim tüm noktaları birleştirecek olursak:

Kala Sarpa Yoga Mart-Nisan aylarında Türkiye’ nin özellikle gizli düşmanlarını, hastane ve hastalıkları temsil eden 2 ayrı malefik/kötücül noktasında (6 ve 12. Evler) patlamaya hazır yüksek bir enerji ile form almaktadır.

Bu da başta pandemi süreci ile ilgili devlet otoritesi tarafından alınan kararlar her ne kadar aksini işaret etse de; kişisel olarak alacağınız tedbirlerde gevşeme yapmamanızın daha isabetli bir tutum olacağını göstermekte.

Çünkü gökyüzündeki yerleşimler, sağlık ilintili konuların hassas bir denge ile önümüzdeki 1,5 aylık süreçte hala daha ülkemiz adına sınanmaya devam ediyor olacağını göstermekte.

Bunun dışında 12. Evimizdeki Rahu-Mars kavuşumu; Türkiye’ nin aleyhine çalışan gizli, perde arkasında hareket eden güçlerin özellikle ekonomi, finans kuruluşları, finansal parametreleri aracılığı ile ülkemiz açısından kayıp oluşturacak önemli bir hamle yapma olasılıklarını akla getirmektedir.

Sadece Türkiye açısından değil, dünya ekonomi piyasalarında şok edici, sürpriz niteliğinde ve uzun vadeli dalgalanmalara sebebiyet verebilecek gelişmelerin Mart- Nisan aylarında yaşanma olasılığı bir hayli yüksektir.

Rahu-Mars kavuşumunun Boğa Burcu içerisinde yaşanacağı Mart – Nisan aylarında Dünya ekonomik bir çalkantı/kriz ile başa çıkmak zorunda kalabilir.

Bunun yansımaları da Türkiye açısından önemli bir finansal kriz sürecini, parasal yolsuzlukların su yüzüne çıktığı skandal durumları tetikleyebilir.

Ayrıca 12. Ev Türkiye haritasında kapalı yerleri ve mahkûmları da temsil ettiğinden; bu yerlerde yaşanacak isyan, ayaklanma, şiddet gösterileri gibi gündemi meşgul edecek olaylarla da muhatap olabiliriz.

Mars’ ın bulunduğu yerden bakış attığı 7. Evimiz de dünya devletleri ile aramızdaki iletişimi pek olumlu etkilemeyecek gibi durmaktadır.

Dış ilişkiler açısından da Mart-Nisan ayları Türkiye açısından kritik zamanlar yaşatabilir.

Yakın ilişkide bulunduğumuz devletlerle ters düştüğümüz, özellikle sınır komşularımızla alakalı zıtlaşmaların söz konusu olduğu bir dönem geçirebiliriz.

Özetleyecek olursak; kayıplar evimizde yaşayacağımız Rahu- Mars kavuşumu özellikle Mart ortası itibariyle bizi bir hayli zorlayacağa benzemektedir.

Dolunay:

28 Mart tarihinde Hint Astrolojisine göre Başak Burcu içerisinde, karşıdan Venüs’ ün ve Jüpiter’ in görünümleri altında 13 Mart Yeni Ay süreci ile tetiklenen “gerçeklerin arayışı” sürecini tamamlayacak bir Dolunay yaşanacak.

Başak Burcu’ nun sağlık ile olan yakın ilişkisi ve didikleme/araştırma nitelikleri sebebi ile: Özellikle Corona Virüs ile ilgili bazı gerçeklerin ortaya döküldüğü süreçlere, hem ülkemizin içinde, hem de dünya üzerinde şahitlik edebiliriz.

28 Mart Dolunay’ ını ülke haritamız açısından daha dikkat çekici hale getiren bir diğer etki ise topraklarımızı, yer altını temsil eden 4. Evimizin içerisinde gerçekleşecek olması.

Diğer büyük tetikleyicilerden çok destek almıyor olsa da!

*4-8 Mart aralığında önce Güneş’ in;

*8-11 Mart’ ta Venüs’ ün;

*24-27 Mart’ ta ise Merkür’ ün

*Rahu ve Ketu’ nun -Kala Sarpa Yoga Enerjisinin- tam orta noktalarına dokunacak olmaları;

*Ayrıca 25 Mart itibariyle Ay’ ın gökyüzünde tam bir kare yerleşim yapması;

*Akabinde de Dolunay sürecine girilmesi ile birlikte, gökyüzünde gezegenlerin sıkışan enerjileri ülkemizde ya da komşularımızda deprem potansiyelini arttıracak nitelikler gösterebilir.

Geçtiğimiz Yaz- Sonbahar aylarındaki kadar belirgin bir potansiyel olmasa da dikkatimi çeken bir yerleşim olduğu için bunu da belirterek Mart ayı enerjilerini sonlandırmak istedim.

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Mart 2021

Paylaş