MART 2018 ve TÜRKİYE

Türkiye haritası açısından, gezegenlerin Retroları ile gökyüzü enerjilerinin sıkışmaya başlayacağı ve geçmişten gelen sorunlarla yüzleşmemiz açısından kaçınılmaz bir süreci tetikleyecek zaman dilimi 9 Mart tarihinde Hint Astrolojisine göre Terazi Burcu içerisinde ve Türkiye’ nin 5. Evinde gerileme hareketine başlayacak olan Jüpiter ile açılmış olacak.

Jüpiter Türkiye’ nin Vedik Astrolojisine göre 5. Evi içerisindeki Gerileme/Retro hareketine 10 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

Bu süre zarfında eğitim sistemimiz, çocuklar, kadınlar, hayvanlar ilintili suçlar konusunda mümkün olan iyileştirmeler hususunda hukuksal anlamda çalışmalar yapılması astrolojik zamanlama açısından çok isabetli olabilir.

Zira Jüpiter Mundane/ülke astrolojisinde adaletin de göstergesidir. Gerilediği dönemlerde hukuksal konularda geri çekilip düzeltme, iyileştirme-revizyon çalışmalarına gidilmesi isabetli olabilir.

Ayrıca Jüpiter gerileme süreci içerisinde içinde bulunduğu ev itibariyle özellikle medya ve hukuk desteğini alarak bu konuda ihmal edilmiş dikkatleri toplamak için çalışma potansiyeline sahip. Aksi taktirde konu görmezden gelinmeye ya da ihmal edilmeye devam ettiği müddetçe Jüpiter Retrosu konu ile alakalı hukuksal eksiklik kısmına dikkatleri daha da fazla toplamaya devam edecektir.

Ayrıca 2 -26 Mart tarihleri arasında Venüs’ ün Türkiye’ nin devlet otoritesini gösteren Balık Burcunda ve 10. Evinde; Jüpiter’ in de 5. Evde Terazi Burcu içerisinde yerleşecek olması Privartane Yoga’ yı oluşturacak.

Son derece kıymetli 2 ev arasında yönetici gezegenlerin yer değiştirmesi ile gerçekleşen bu yoga (Privartane Yoga: Yay Burcunun yönetici gezegeni olan Jüpiter, Terazi Burcunda iken aynı anda Terazi Burcunun yönetici gezegeni Venüs’ ün Yay Burcu içerisinde olması.) devlet otoritesinin, iktidar partisinin bu konuya dikkatini verebileceğini, verdiği taktirde de kamuoyunun olumlu tepkilerini alabileceğini göstermekte.

Eğer gökyüzünün Mart ayı içerisinde yansıttığı bu potansiyel enerji değerlendirilecek olursa toplumda memnunluk yaratan bir atmosferin oluşma potansiyeli de söz konusu.

Hatta 17 Mart Yeni Ay süreci bu konuda bir tetikleyici görevi de yapabilir.

Ancak Türkiye açısından Privartane Yoganın yansıttığı pozitif enerjiler maalesef 7 Mart itibariyle Hint Astrolojisine göre Akrep Burcundaki konaklamasına son verip, Türkiye’ nin 6. Evini terk ederek Yay Burcuna, Satürn’ ün yanına ve 7. Evine geçecek olan Mars ile gölgelenmeye başlayacak.

2 kötücül gezegenin Yay Burcu içerisindeki bu birleşimi; özellikle 7. Evin temsil ettiği konu başlıklarını iyice zora sokma, sıkıntılı enerjiler içerisinden geçirme potansiyeline sahip.

Türkiye’ nin dostları ve düşmanları ile yüzleşme süreci Mars’ ın 2 aylık 7. Ev transiti ile söz konusu olabilir.

Yazılarımı takip edenlerin artık bildiği gibi 7. Ev; bizim dış ülkelerle olan tüm iletişimimizi kapsamakta.

Bunun içine anlaşmalar ve anlaşmazlıklar, ithalat-ihracat, dış ticaret, dış dünyadaki saygınlığımız da girmekte.

Mars ve Satürn’ ün güçlerini birleştireceği Mart – Nisan ayları boyunca buradaki enerjinin bizi ciddi anlamda sıkıştıracağını, dış devletlere olan ilişkimiz açısından özellikle devlet otoritesinin sıkı şekilde çalışması gerekebileceğini düşünmekteyim.

Ayrıca Satürn’ ün de Nisan ayında aynı evin içerisinde Geri/Retro harekete başlaması ile kökeni geçmiş yıllara dayanan ve dış ülkelerle aramızda sorun yaratan konuların tekrar gündeme taşınması, ısıtılarak önümüze getirilmesi ve başımızı ağrıtması söz konusu olabilir.

Ancak Nisan ayına gelmeden, Jüpiter’ in başlattığı Retro harekete, 22 Mart’ ta Merkür’ ün de Debil/Düşüşte olduğu Balık Burcu içerisinde katılması ile birlikte; Türkiye’ nin 10. Evinde yoğunlaşan gezegen etkileri, devlet otoritesinin özellikle 22’ sinden sonra bu süreci –yurt dışı politakamızı-tepkisel ve diplomatik kıvraklıktan uzak şekilde yönetebileceğine işaret etmekte.

Özellikle ay başındaki Dolunay süreci ile komşularımız ilintili tamamlandığı, kapandığı düşünülen bir konu, 17 Mart Yeni Ay’ ı ile birlikte tekrar gündeme gelebilir.

Toprak bütünlüğümüz, sınırlarımız ilintili konuların gündemdeki sıcaklığı hala devam ediyor olsa da 15 Nisan’ da Merkür Retrosu bitene kadar, bir sonuca ulaşma potansiyelini zayıf görmekteyim. Zira Merkür zayıf olduğu bir noktada Balık Burcunda gerileme hareketi yapıyor ve kendimizi doğru anlatmak konusunda bize pek yardımcı olmayacağa benzemekte…

Bunun yanında Mars’ ın Kasım 2018 başına kadar transit yaparken Türkiye haritasında Retrolardan bağımsız olarak dokunacağı noktalar, komşularımız, toprak bütünlüğümüz, askeri meseleler gibi konuların sıcak gündemde maalesef başka problemlerle birlikte yer alacağına işaret etmekte.

Ayrıca Türkiye’ nin alt Dasalarını (Hint Astrolojisinde gezegen zaman dilimleri) kontrol ettiğimizde de 23 Mart itibariyle Satürn Dasaya girdiğini görmekteyiz ki bu da Türkiye haritasının 8. Evle bağlantılı bir sürecin içerisinden geçeceğini göstermekte.

8. Ev haritalarda kayıplar, ölümler, kötü olaylar, dönüşümler, negatif etkiler vermesi ile bilinen bir noktadır.

Ayrıca doğal afetlerle de ilişkilendirilir.

Mart – Nisan aylarında Ateş Grubuna dahil olan Yay Burcu içerisinde 2 kötücül gezgenin özellikle de Mars’ ın Satürn ile kavuşumu; patlama, yangın ya da yer altı kaynakları ilintili doğal afetlerin de Türkiye açısından söz konusu olabileceğini düşündürmekte.

Hatta Balık Burcu içerisindeki gezegen birikiminin Mars görünümünde olması da su, sel ilintili bir durumun da oluşma potansiyelini akla getirmekte.

Ayrıca elbette 22 Mart tarihinde geri gitmeye başlayacak olan ve geri gitmeden önce de zaten bulunmaktan pek haz etmediği Balık Burcu içerisinde olumlu etkilerini yansıtmaktan hayli uzak duran Merkür, Türkiye haritasında yöneticisi olduğu 4. Evin konularında ve gezegen olarak temsilcisi/karakası olduğu alanlarda sorunlar çıkarmaya müsait vaziyette çalışacak.

22 Mart -15 Nisan Retro hareketi de dahil olmak üzere, Merkür Balık Burcu ziyaretini tamamlayacağı 9 Mayıs 2018 tarihine kadar, Mart – Nisan aylarının tamamında gayrimenkul piyasaları üzerinde ciddi durgunluklar yaşatabilir.

Yatırımlarını menkul üzerinden değerlendirmek isteyenler açısından bu aylar kaçırılmayacak, son derece uygun fırsatlar doğurma potansiyeline sahip.

Merkür’ ün gezegen olarak temsil ettiği konulara da bakacak olursak: ülke olarak iletişim, internet, ulaşım, teknolojik yatırımlar ya da teknoloji bağımlı olarak çalışan makineler-araçlar sebebi ile bazı problemler yaşayabiliriz.

Basın – yayın kuruluşları, sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteren insanların ön plana çıktığı ya da bu iletişim araçlarını ilgilendiren konuların gündem yarattığı mevzular söz konusu olabilir.

Ticari hayat, ekonomi ve finans kuruluşlarını ilgilendiren veriler, araçlar açısında da Merkür Gerilemeleri maalesef pek pozitif zaman dilimleri değildir. Bu sebeple ekonominin geneli için 22 Mart -15 Nisan tarihleri keyifsiz piyasa koşullarına şahitlik etme potansiyeline sahip gibi gözükmekte.

Mart 2018 itibariyle yaz aylarına doğru gökyüzünün atmosferine kısaca bir göz atacak olursak:

Gökyüzünde ağır hareket eden gezegenlerin Retro/Geri hareketi Mart itibariyle Jüpiter tarafından başlatılacak.

Ardından Nisan ayında Satürn, Yay Burcu içerisinde geri gitmeye başlayacak.

Haziran ayı sonunda gökyüzünde Mars da geri giden 2 ağır hareketli gezegenin yanına katılarak, Satürn ve Jüpiter hep birlikte Retro yapmaya başlayacak…

Mundane, yani ülke astrolojisinde geri giden gezegenler geçmişten gelen problemlerin tekrar tetiklenmesi, gündemi işgal etmesi demektir.

Yüzleşme, hesaplaşma verirler.

Önümüzdeki uzunca bir zaman periyodunda Türkiye haritası pek çok konu başlığından geçmişe dönerek hesaplaşmalar, yüzleşmeler yaşayacağa benzemekte.

Bu süreçler aslında üstü kapatılmış sorunun, konunun iyileştirilmesi, halledilmesi şansını da yanlarında getirirler.

Doğru yönetilirlerse Türkiye açısından tarihi fırsatlar da söz konusu olacaktır.

Mart ayının iyileştirme, çözümleme süreçlerini başlatması dileği ile …

©Hint Astroloğu

1 Mart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş