MART 2017 ve TÜRKİYE

Hint Astrolojisine göre 4 Mart 2017 itibariyle geri/retro hareketine başlayacak olan Venüs, ülkemizin ilk gündem maddelerinin şekillendiricisi olacak.

Venüs’ ün doğal temsilcisi olduğu kadınlar, sanatçılar, medyatik kişilerin ön plana çıktığı tartışmalar, toplumu rahatsız edecek bir takım gelişmelere Mart ayı içerisinde şahitlik edebiliriz.

Venüs ülke haritamızda hapishaneler gibi kapalı yerleri temsil eden bir evin yöneticisi konumunda bulunduğu için toplumda göz önünde bulunan bir kişi veya kişilerin tutuklanma haberleri ile bizleri meşgul edebilir.

Ayrıca uzun süredir toplumsal olarak rahatsızlık veren kadınlar, çocuklar ilintili olumsuz gelişmelerin de Mart ayı içerisinde daha fazla gündeme taşınması söz konusu.

Venüs’ ün 5 ve 12. Evlerle yaptığı bağlantı, eğitim veya sanat camiası için önemli sayılabilecek isimlerin Mart ayında ön plana çıkabileceğini göstermekte. Hatta bu kesimlere ait kişilerle ilintili ülke içerisinde yaşanma potansiyeli olan bazı olumsuz gelişmelerle ilgili olarak dış ülkelerin tepkileriyle de karşılaşabiliriz.

Venüs’ ün yaptığı geri harekete ek olarak 11-27 Mart tarihlerinde Merkür’ ün yine Balık Burcu içerisinde konaklayacak oluşu da bizlere ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşatma potansiyeline sahip.

Özellikle ticari hayatta durgunluk, piyasalarda likidite sıkışması gibi durumlar yaşanabilir. Borsa ve benzeri spekülatif kazançlar da Mart ayı içerisinde riskli yatırımlar olarak gözükmekte. Ani dalgalanmalar, beklenmedik kayıplar finans piyasalarını hareketli bir dönemin içerisinden geçirebilir.

Ayrıca ülke haritamızın 4. Evinde Venüs’ ün tam karşısında yine geri harekette bulunan Jüpiter de ekonomik anlamda gayrimenkul piyasaları ile ilgili ciddi bir durgunluğun habercisi olma enerjisine sahip. Üstelik Venüs’ ün Retro hareketi ile tetiklenecek olan bu süreç, yaz aylarına kadar etkisini sürdürme ihtimaline sahip. Bu süreci birikimlerinizi toplu olarak bir taşınmaza yatırmadan değerlendirmeniz akıllıca olabilir.

Gökyüzünde önemli bir başka Mart ayı etkileşimi de Türkiye’ nin 4 ve 10. Evleri arasında gerçekleşiyor.

Merkür ve Jüpiter Hint Astrolojisine göre Privartane Yoga oluşturacaklar.

10. Ev iktidar, ülkeyi yöneten gücü temsil ederken, 4. Ev ise muhalefet partilerini tanımlamakta. Bu iki karşıt olması beklenen gücün aralarında yaptıkları ortak bir çalışma, birlikte hareket ettikleri bir durum da ülke gündemini meşgul eden tartışmaları açığa çıkartabilir.

Privartane Yoga ayrıca hava koşullarına bağlı olarak gelişecek toprak kayması, seller, fırtına gibi doğal felaketlerin de bu dönemde tetiklenmesine neden olabilir.

4 ve 10. Evler arasındaki bu yer değişimi iktidar tarafından milliyetçilik duygularının daha fazla gündeme getirildiği, getirilmesine gerek duyulduğu bir atmosferi de yaratabilir. Mart ayında vatan, bayrak, vatanseverlik konularının sıkça telaffuz edildiği tartışmalı ortamlara şahitlik edebiliriz. Bu tartışmaların toplumun genel huzur atmosferini negatif şekilde etkilemesi de son derece olası sonuçlardan biri durumunda.

Tüm bu hareketlilik içerisinde Vedik Astrolojisine göre 1 Mart tarihinde yöneticisi konumunda olduğu Koç Burcuna ve Türkiye’ nin 11. Evine geçiş yapacak olan Mars; 12 Nisan tarihine kadar Koç Burcundaki yerini koruyacak. Mars’ ın bu hareketi 1-19 Mart aralığında Türkiye’ nin 3 -7 ve 11. Evleri arasında Evrensel Üçgen enerjisini de harekete geçirecek. Bu enerji, ülke üzerinde koruma etkilerini tetiklemekle birlikte, bir yandan da zor ve başa çıkması kolay olmayan mücadelelerin önünü açma potansiyelini taşımakta.

Bu evler üzerinden Evrensel Üçgen oluşumun tetikleyebileceği potansiyellere bakacak olursak…

3 ve 7. Evler komşularımız, iletişim yollarımız, ticari faaliyetler, dış ülkelerle olan ilişkilerimiz, anlaşmazlıklarımız gibi alanları temsil etmekte. Özellikle Evrensel Üçgen’ in tetikleyicisi konumunda bulunacak olan Mars’ ın ise ülke haritamızda düşmanları, askeri güçleri ve yasa dışı örgütleri temsil eden 6. Evimizin yöneticisi konumunda bu enerjiyi 11. Ev üzerinden gerçekleştirmesi: Dış ülkelerle aramızda ciddi bir anlaşmazlık sürecinin içerisinden geçebileceğimizi, yasama ve meclis’ in ön plana çıkacağı kararların alınmasını gerektiren durumların yaşanabileceği potansiyelini akla getirmekte.

Mars aksiyon gezegenidir ve tansiyonlu atmosferleri tetikler. Düşmanca tavırlar ve kanun kapsamında silahlandırılmış kuvvetlerin de doğal temsilcisidir.

Mart ayında Evrensel Üçgen Yogası’ nın tetikleyeceği ani gelişmelerle, silahlı kuvvetlerin ön plana çıktığı, düşmanca hareketlerle mücadele etmek zorunda kalacağımız zor ve sancılı bir süreç geçirmemiz olası. Ancak bu yoganın en önemli özelliği zor süreçler yaşatması ancak sonucunda harita sahibine (bu durumda ülkemize) koruma enerjisi bahşetmesidir.

Mart ayında ülke olarak stresli zamanlar geçirme potansiyeline sahip olsak da, sonucunda bir şekilde durumu toparlamamıza yardımcı olacak enerjileri de deneyimleyebiliriz. Ayrıca 11. Ev bizim yanımızda yer alan güçleri de (müttefik ülkeler) temsil eder ve Mart ayında bu evimiz Mars’ ın yerleşimi ile kuvvetli bir enerjiye sahip olacak.

Yurt dışı, komşular kaynaklı, uluslararası bir problem Mart ayı içerisinde gündeme gelse de; gerek müttefikler, gerekse parlamentonun yardımı ile sorun bir şekilde hallolma eğilimi içerisine girme potansiyeline sahip.

Ancak Şubat ayının son günlerinde yine Hint Astrolojisine göre Kova Burcunda ve Türkiye’ nin 9. Evi içerisinde gerçekleşen Güneş Tutulmasının etkilerini de hala yaşamakta olduğumuzu ve dolayısıyla uzun süredir yazılarımda aktardığım 3-9 hattının riskli enerjilerle gerilim altında bulunduğunu unutmamız gerekiyor.

Türkiye’ nin önünde, yaz aylarının sonuna kadar, kadersel olarak bir anlamda geçmiş hatalarını temizlemek zorunda olduğu sancılı 3-9 hattı süreci devam etmekte.

Özgür düşünce ve muhafazakâr görüşler arasında, devletin başındaki otorite konumunun, yasanın ve adalet siteminin çalkantılarla dolu yaklaşımı toplumu huzursuz kılmaya devam edecek.

Gerek yazılı ve sözel, gerekse sosyal medyada bu konular ilintili huzursuzluklar artan bir tempoda sürme eğiliminde. Akademisyenlerin, hukukçuların, bilim adamlarının, gazetecilerin bu gerilimli hat içinde, üzerlerindeki baskı iyice ağırlaşabilir. Ayrıca sınır komşularımla ilintili meseleler de Mart ayı boyunca yine gündem maddelerinin arasındaki önemini, vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü noktasında korumaya devam edecek…

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Mart 2017

 

Paylaş

MART 2017 ve TÜRKİYE” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: NİSAN 2017 ve TÜRKİYE | Hint Astroloğu

Yorumlar kapalı.