KASIM 2021 VEDİK TÜRKİYE YORUMLARI

Hint Astrolojisine göre Türkiye haritası üzerinde 12. Evimiz içerisinde gerçekleşecek olan 19 Kasım tarihli Ay Tutulması enerjileri tüm ayın genel gidişatını şekillendirecek gibi durmaktadır.

Hatta Aralık ayından Güneş Tutulması ile birlikte 2022 yılının ilk çeyreğine kadar, 2021’ in son Tutulma sezonunun enerjileri ile muhatap olmaya devam edeceğiz demek daha doğru olur.

Daha önceki aylarda da pek çok yazımda değinmiş olduğum gibi 19 Kasım Ay Tutulması’ nın içerisinde yaşanacağı 12. Ev: Sırlar, çıkışlar, kayıplar, gizli gerçekler, skandallar, kirli çamaşırlar, örtbas edilmiş kusurlar, harcamalar, gizli örgütler, gizli düşmanlar, hainler, casuslar, mülteciler, suçlular, dış ticaret, kapalı-izole yerler ile alakalı konuları temsil etmekte.

Yani şu an Türkiye’ nin muhatap olmak zorunda kaldığı sorunlar düşünülecek olursa; Ay Tutulması’ nın gerçekleşeceği nokta ülke haritamız açısından pek pozitif enerjiler yansıtacağa benzememektedir.

Üstelik Mars’ ın 8. Ev görünümünün uğursuz enerjisi bu Tutulmaya eşlik ediyor olacak.

Ay Tutulmasının içerisinde gerçekleşeceği Krittika Takımyıldızı ise; ülke haritamız için en kötücül enerjileri yansıtma potansiyeline sahip 3 (Naidhana) Nakshatra/Takımyıldız’ dan bir tanesi konumundadır.

Hint Astrolojisinde bazı takımyıldızların içerisinden geçen gezegenler diğer takımyıldızlarda kazanamadıkları kötücül enerjiyi üzerlerinde toplamayı başarır ve yıkıcı etkiler verebilirler.

Krittika da bizim ülke “Rasi/ Kuruluş haritamıza özel olarak” bu yıldızlardan bir tanesi konumundadır.

Ayrıca bu takımyıldız Vedik Astrolojisinde yalanların ortaya çıkıp, durumun aydınlanması ile de yakından ilişkilidir.

Tutulma ise içinde gerçekleştiği burç ve evin temsil ettiği konularla bağlantılı olarak birikmiş ve patlamaya hazır, sonuç üretecek enerjileri tetiklemesi ile bilinen bir gökyüzü olayıdır.

Türkiye’ nin 12. Evi Vedik Astrolojisine göre Boğa Burcu’ na denk gelmektedir.

Akrep – Boğa karşıtlığında yaklaşık 1 senedir muhatap olduğumuz Tutulma enerjileri derin sırları, derin bağlantıları ortaya dökmeye aracılık eden bir kuşağa denk gelmektedir.

Mundane / Devletler astrolojisinde ise Boğa Burcu finansal konuları ve kuruluşları temsil eder.

Tüm bu ayrıntıları aktardıktan sonra, Ay Tutulmasının Türkiye açısından finans- banka sektörlerini ya da buralarla ilintili kişileri alakadar eden bir kandırmaca yahut gizlenmiş bir durumun sır olmaktan çıkarak ortaya dökülmesi ile ilgili enerjileri Aralık ayının sonuna kadar ortaya dökmeye niyetli olduğunu söyleyebiliriz.

Muhtemelen ortaya çıkacak gerçekler skandal niteliği taşıyor olacak.

Ancak ülke gündemimizde hemen hemen her zaman zaten bu tarzda haberlerle güne uyandığımızdan ne kadarını biz sıradan vatandaşlar ayırt edebileceğiz açıkçası çok emin olamıyorum.

Zira netlik enerjisinin önünü kesen Neptün, Türkiye’ nin hakim gücünü gösteren 9. Evinin içerisindeki seyahatine devam etmekte.

Ay Tutulmasının potansiyel etkisini basitleştirir ve daha anlaşılır şekilde ifade edersek: Kasım- Aralık aylarında Türkiye’ nin finansal kurumları ilgili bir skandalın gündeme düşme ihtimali bulunmaktadır.

Yine sırların ortaya döküleceği bir dönem ülke olarak bizleri beklemektedir.

Tıpkı geçtiğimiz Mayıs ayındaki Ay Tutulmasının yaşattığı gibi…

Konu, finansal kurumları içerisine almasa da Tutulma’ nın para alışverişleri ile ilintili bir sırrı deşifre etmeye odaklı olacağı kanaatindeyim.

Açığa çıkan gerçeğin akıl dışı ve ülkemize repütasyon kaybettirecek nitelikte olması da muhtemel etkiler dahilindedir.

Aslında Ay Tutulmasından ziyade, beni asıl düşündüren; 5 Aralık- 16 Ocak arasında 6. Evimiz içerisinde Mars ve Ketu’ nun birbirlerine büyük güç katarak yapacakları yerleşimdir.

Zira bu süre zarfında Türkiye’ nin 6. (Düşmanlar-mahkemeler) ve 12. (Sırlar) Evleri deyim yerindeyse top yekûn bir bombardıman altında kalacağa benzemektedir…

Ay Tutulması dışında Kasım ayı içerisinde Terazi Burcunda ve Türkiye’ nin Rasi/ Kuruluş anı haritasına göre en kalabalık 5. Evinde; Merkür, Mars ve Güneş’ in ziyaretleri ile hareketlenecek bir başka alan daha bulunmakta.

Genel olarak eğitim sistemimiz ve eğitim politikalarımız yani genç nüfus ile alakalı olan bu evdeki gezegenlerin varlıkları dikkatlerin de bu yöne kayacağını ifade etmekte.

Özellikle Kasım ayının ilk yarısında eğitim sistemi ilintili bazı cesur kararlar devlet yönetimi tarafından alınıp, hızlı şekilde uygulamaya konulabilir. Ya da Corona ile mücadele kapsamında daha etkin ve yenilikçi tedbirler uygulanmaya başlanması söz konusu olabilir.

Ayrıca spekülatif kazançlar ve borsa’ yı da temsil eden 5. Ev; piyasada bu konu ile ilişkili kurum ve faaliyetlerini ilgilendiren bazı yeni uygulama ve kararların alınmasına özellikle 5 Kasım Yeni Ay sürecinde şahitlik edebileceğimize de işaret etmekte.

Vedik Astrolojisine göre 16 Kasım’ dan sonra Terazi Burcu içerisinden, Akrep’e doğru yol almaya başlayacak olan gezegenler Aralık ayında yaşanacak Güneş Tutulmasına zemin hazırlayacaklar.

Bu sebepledir ki; maalesef Kasım ayının ikinci yarısından itibaren çok daha hassas ve sıkıntılı enerjiler yıl sonuna kadar bizleri bekliyor olacak.

Hali hazırda Akrep Burcu içerisinde bulunan Ketu, yeni ziyaretçileri Güneş ve Merkür ile birlikte Kasım sonunda biraz daha güçlenerek, Türkiye’ nin 6. Evinin temsil ettiği konuları ön plana daha fazla çıkartmaya başlayacak.

Yapısı itibariyle huzursuz ve kritik etmeye meyilli olan Ketu; düşmanlarımızı, gizli örgütleri, terörist aktiviteleri, mahkemeleri, ülke güvenliğini, asker ve polisleri temsil eden bu evin içerisinde, saydığım kişi ve konuları ön plana çıkartarak, bizleri sıkıntılı bazı olaylarla sınamak isteyebilir.

Ayrıca 6. Ev Hint Astrolojisinde ülke genel sağlığını ve sağlık çalışanlarını da temsil ettiğinden; sağlık sistemimiz ve covit /pandemi süreci ilintili bazı aksayan, risk yaratan konular dikkat çekici seviyede, halkın daha fazla odaklandığı sorunlar ile gündem oluşturabilir.

Venüs ise tüm Kasım ayı boyunca ülke haritamızda dış ticaretimizi, ticari anlaşmalarımızı ve yurt dışı itibarımızı temsil eden, dış ülkelerle ilişkilerimizi gösteren alanda bizi destekliyor olacak. Bu saydığım konu başlıklarında ülke haritamız Venüs’ ün bir nebze olsun desteğini alarak pozitif gelişmeler yaşayabilir.

20 Kasım’ da ise Jüpiter, sonunda Satürn’ ün gölgesinden kurtularak 9. Evimizin içerisine adımını atacak. Ancak burada da kendisini Neptün beklediğinden, 9. Evin temsil ettiği konularda realiteden uzak, olduğundan daha pozitif algılanan sahte iyimserlik etkilerini yaymaya maalesef son derece yatkın olacağa benzemekte.

Vedik Astrolojisine göre iktidarı temsil eden 9. Evimizdeki bu kavuşum (Neptün- Jüpiter) enerjisi; devleti yönetenler tarafından gerçeklikten kopuk, illüzyonist bir yaklaşımla halkın sorunlarına yaklaşıldığını ifade etmekten öteye maalesef geçemeyecek.

Halkça bazı yaklaşımları deneyimleyebiliriz.

Bizleri yönetenler tarafından muhtemelen yönetsel anlamda derde çare olacak yaklaşımlardan daha ziyade, gerçek sorunun etrafından dolaşan, çözmeye değil, tampon çözümler üretmeye çalışan yaklaşımlar görebiliriz.

Ayrıca 9. Ev adalet-hukuk sistemimizi, yurt dışı ticareti, göçmenleri, diyaneti temsil ettiğinden; bu konular hakkında ciddiyetten uzak bazı beyanlar halkın sinirlerinin iyice gerilmesine sebebiyet verebilir.

Son olaraksa uzun süredir halk için kanayan bir yara halindeki “gerçek sorun niteliğindeki” 8. Evimiz içerisindeki Satürn, Plüton kavuşumuna her ay olduğu gibi yine değinmeden geçmek istemiyorum.

Halkın satın alma gücünü ve ülkenin finansal refah seviyesini gösteren 2. Evimizin tam karşısında vukuu bulan bu kötücül kavuşum maalesef başımızı ağrıtmaya hala devam ediyor olacak.

Ekonomik sıkıntıların Nisan 2022’ ye kadar hız kesmeye niyeti olmadığı gibi gücünü de ilerleyen aylarda arttırmasını beklemekteyim.

Nisan 2022 itibariyle potansiyel olarak beklediğim şey ise ekonomimizin birden bire düzlüğe çıkması elbette değil. Ancak en azından Plüton burada yalnız başına kalacağı için diktatör tarafını açığa çıkartacaktır diye düşünüyorum.

Bu da yaşı belli bir rakamın üzerinde olanların çok iyi hatırlayacağı “Acı Reçete” lerin ülke ekonomisini düzeltmek adına devreye konulabileceğini gösterme şansına sahip.

Bir şeyleri düzeltmek için bir yerden başlamak gerekiyor maalesef.

Bu öngörüyü destekleyen bir hamle de Hint Astrolojisine göre Mart sonunda Bhukti Dasa periyodumuzun yöneticisi konumundaki Rahu’ nun yer değiştirerek, 12. Evimizden, 11. Evimizin içerisine geçecek olmasıdır.

Çünkü Hint Astrolojisinde Dasa lordu gezegenlerin bulunduğu evlerin temsil ettiği konular vurgulu şekilde ön plana çıkarlar.

Rahu 12. Evimizde  (sırlar, çıkış ve harcamalar) iken ülkede müsrifçe yapılan harcamaları gözlerimizin önüne serdi.

Mart 2022 itibariyle 12. Evimizden çıkıp 11. Evimize geçtiğinde, yeni yerleştiği yer gelir üretmeyle ilintili bir nokta olacağından, ekonomik anlamda ülkenin kendini toparlayabilmesi ile ilgili enerjileri tetikleyeceği ümidini taşımaktayım…

Sevgilerimle

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

©Hint Astroloğu

31 Ekim 2021

Paylaş