HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE KASIM 2018 ve TÜRKİYE

Hint Astrolojisine göre Kasım 2018’ in burçlar ile ilgili yazımda aktardığım gibi belki de en önemli hareketi: Mars’ ın Ketu’ nun yanından ayrılarak, Kova Burcu içerisine geçişi olacak.

Ancak burçlar için aktardığımın aksine, bu Türkiye haritası üzerinde maalesef rahatlatıcı ve ferah bir etki yaratmayacak.

Çünkü: Mars bu sefer de Kova Burcu içerisine yaptığı geçişle, Vedik Astrolojisine göre Türkiye’ nin kuruluş anı haritasındaki (Rasi- Natal harita) Ketu’ nun yanına yerleşmiş olacak!

Yani Mayıs ayında başlayıp, Kasım başına kadar deneyimlediğimiz enerjinin az farkla neredeyse aynısını Türkiye için yaşatmaya devam edecek.

Ancak tabi bu sefer ev değişikliği yaptığı için üzerine yoğunlaşıp, sert enerjiler yansıtacağı konu başlıkları yaz aylarındakinden çok daha farklı olacak.

Mayıs – Ekim arasında Mars, Türkiye haritasında Oğlak Burcu içerisinde bir başka transit yapan gezegen Ketu’ nun yanına yerleştiğinde 8. Evimizin enerjilerini allak bullak etmişti.

8. Evin temsil ettiği en korkutucu konulardan biri olan doğal afetler enerjisini aktif hale -neyse ki!- getiremedi. Ancak döviz kurları ve ekonomi ile alakalı alanda bulduğu zayıflıkların hepsini değerlendirerek finansal parametreler açısından ülkemizi son derece zor bir durumun içerisine çekti.

Şimdi ise 6 Kasım itibariyle adalet sistemi, hava – deniz yolları, ithalat-ihracat, yabancılar, yabancı devletler, göçmenler, din, muhaffazakar görüşlü kişiler, üniversiteler ve akademisyenler, yayın kuruluşları, medya-basın ve devletin başındaki kişileri temsil eden 9. Evinin içerisinde “ani ve kontrol” edilemez enerjilerini yaymaya başlayacak.

9. Evin temsil ettiği konular ile ilgili kişiler hakkında şok edici haberler, beklenmeyen davranışlar, sivri çıkışlar, dikkat çekici eylemler duyabiliriz.

Örneğin bir akademisyen ya da gazeteci çıkıp, çok tepki çekecek bir açıklamada bulunabilir. Ya da hükümet yetkililerinden, bakanlarından biri ilintili şok edici bir olaya şahitlik edebiliriz.

Fanatik bir grubun aşırıya kaçan hareket, ifadeleri gibi konular gündemimize oturabilir. Ya da muhaffazakar görüşlü insanlar ilintili şok edici bir gerçek ortaya çıkabilir. Adalet sistemini ilgilendiren bir skandal ile de sarsılabiliriz?

Bu işin biraz magazinsel kısmı gibi gözükse de asıl önemli olan etki; Türkiye’ nin yurt dışı ile olan ilişkilerine ve bu ilişkiler doğrultusunda şekillenen ekonomisine bağlantı yapan noktada Mars’ ın daha sarsıcı enerjiler yansıtma potansiyeli olabilir.

İthalat-ihracat, yani dış ticaret ilintili konular Mars’ ın 6 Kasım- 23 Aralık 2018 tarihlerinde yapacağı 9. Evimiz üzerindeki transitinde gündemimizde öne çıkabilir. Dengesiz seyreden bir dış ticaret politikası ekonomimizi sarsabilir.

9. Evimiz içerisindeki transit MarsNatal Ketu kavuşumunun potansiyel etkilerini, evin Mundane (ülkeler) astrolojisi anlamındaki örneklerle çoğaltmamız mümkün.

Kasım ayının bir diğer önemli gezegen hareketi ise ülke haritamızın 5. Evi içerisinde Retro hareketine 16 Kasım itibariyle son verecek olan Venüs’ e ait.

Venüs Hint Astrolojisine göre Terazi Burcu içerisindeki yolculuğuna 2019’ un ilk günlerine kadar devam ediyor olacak. Kasım ortası itibariyle Retro hareketine son veriyor olması da daha iyileştirici, destekleyici etkilerini yayabileceği anlamını taşımakta.

Özellikle yaratıcılık, sanat ve sanatçılar, spor-sporcular ilintili bir evde uzun süreli konaklaması, sanatsal ya da sporsal bir konuda ülkemiz adına başarılı bir olayın yaşanmasına dahi bu esnada sürpriz şekilde aracılık edebilir.

Ancak Venüs’ ün yanında, 7 Kasım’ da Yeni Ay sürecini yaşayacağımız ve bu günlerde hali hazırda Venüs hala Retro/geri harekette olduğundan, yine temsil ettiği kadınlar, seksüel skandallar gibi konularda sıkıntılı haberleri de gündeme taşınabileceğini belirtmek gerek. Çocuklar-gençler ilintili bir konu da Yeni Ay’ ın yaşanacağı ev itibariyle sıkıntılı bir şekilde haberlerde yer alabilir.

Ayrıca spekülatif piyasalar (borsa, faiz, döviz kurları vs.) ilintili iyileştirici etkileri de 2019 başına kadar vermesi son derece mümkün.

Ancak bu geçici atmosfere kapılarak sıradan yatırımcılar olarak büyük paralarla oynamak gerek.

Zira daha önceki aylarda da belirttiğim gibi hızlı değişen etkiler her an Türkiye ekonomisi adına geçerli olmaya devam edecek. Çünkü Rahu ve Ketu ‘ nun ekonomiyi temsil eden 2-8 evler içerisindeki kıskaçları hala daha varlığını sürdürmekte ve dahası Ocak ayında bu hat üzerinde iyice baskıyı arttıracak olan tutulmalar yaşanacak.

Kaldı ki! Dış ticaret ve dış politika açısından, 7. Evimizde seyreden ve daha da uzunca bir süre burada konaklamaya devam edecek olan Satürn’ ün varlığını ve bu sebeple de sorun çıkarma potansiyelini elbette asla akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Yani Türkiye’ nin dış ülkeler nezdindeki kredibilitesi, Satürn sebebi ile her an terse sönme riskini uzunca bir süre taşıyor olacak.

Kasım 2018’ in bir başka Retro hareket haberi de Merkür’ e ait.

16 Kasım itibariyle 6. Evimiz üzerinde Jüpiter’ in yanında gerilemeye başlayacak olan Merkür, teknolojik konularda yaşatacağı sıkıntıların yanında; 6 Aralık tarihine kadar gizli düşmanlar, yer altı örgütleri, suçlular ile ilgili bazı haberlerin ifşa olmasına ya da bu tarz gruplarla ilgili bir iletişim skandalının patlamasına da aracılık edebilir.

Gizli yürütülen bazı faaliyetler bu dönemde ortaya çıkabilir.

Ayrıca Merkür 6. Evde bu gerilemeyi gerçekleştireceğinden; sağlık sektörü, polis-ordu, hukuk sistemi, ülkeye karşı açılmış davalar konularında da dikkat çekici gelişmelerin yaşanmasını tetikleyebilir.

Toprak bütünlüğümüz ve milliyetçi duygularımızın ön plana çıktığı, yabancı ülkelerle karşı karşıya kaldığımız, eskiye dayanan mevzuların da bu Merkür gerilemesi döneminde, yani 16 Kasım – 6 Aralık’ ta tekrar ortaya dökülmesi, canlanması söz konusu olabilir.

23 Kasım Dolunay sürecinin yakınındaki günlerde de dış ülkeler ile aramızda gelişen bir meselenin sonlanması-netleşmesi etkilerini yaşayabiliriz.

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

2 Kasım 2018

Paylaş