Felsefesi

Hint Astrolojisinin kökenini oluşturan Veda yazıtları, Hinduizm inancının da temellerini atmıştır. Bu nedenle Hinduizm’in sahip olduğu felsefe, Hint Astrolojisinde bireylerin haritalarını yorumlarken çok önemli bir yol göstericidir.

changes

Hinduizm’ de “Tanrı” ve “Evren” birbiri ile özdeşleşmiştir. Günümüzde pek çok modern kişisel gelişim metodu, bireyin evren ile olan bağlantısı üzerinde durmakta ve mutluluk, başarı, huzur gibi kavramların sıkı sıkıya evren ile kurduğumuz iletişime paralel şekilde ilerlediğine inanmaktadır.

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir bilgi olan Vedik Astrolojisi ise her insanın evrenin ayrılmaz bir parçası olduğuna, evrensel düzen içerisinde kendisine düşen görev ve üstlendiği sorumluluklar neticesinde eşsiz bir rolü, sahip olduğu yetenekler doğrultusunda yerine getirdiğine inanır.

Bu çerçeveden bakıldığında, herkesin hayata gelirken gerçekleştirmeyi amaçladığı eşsiz bir ruhsal yolculuğu olduğu muhakkaktır.

Kimi insan çok daha büyük ve gösterişli bir planın içerisinde rolünü oynarken, kimisi de daha mütevazı -fakat asla diğerlerinden daha az önemli değil!- bir sahnede üzerine düşeni yerine getirmektedir.

O nedenle Hint Astrolojisinde yorumlamak için açılan her haritanın hikâyesi farklı bir yolculuğun izlerini taşır. Ancak benim kişisel tecrübelerime göre bilinmesi ve asla akıldan çıkartılmaması gereken nokta; dışarıdan bakıldığında çok sıkıntısız, mutlu ve güzel gözüken hayatların içerisinde dahi, aklımıza bile getiremeyeceğimiz travmaların, gözyaşlarının kısaca mutsuzlukların olduğudur. Kimilerimiz başarılarını göz önünde ve görkemli şekilde yaşarken, acılarını arka plana itmeyi seçmektedir. Kimilerimiz ise tam tersini…

Tüm bu farklılıklar haritalarımızın eşsiz yerleşimlere sahip etkileri sebebi ile kişiden kişiye değişmektedir.

Bu hayatta sahip olduğumuz güçlü ve güçsüz taraflarımız bizim bir anlamda kaderimizdir. Bunu ruhsal ve vücutsal anlamda değiştirmeye imkânımızın bulunmadığı genetik şifremiz olarak düşünebiliriz. Ancak sahip olduğumuz bu değerleri nasıl kullanacağımız tamamen bizim irademize bırakılmıştır.

Hint Astrolojisi ile sahip olduğunuz güçlü ve güçsüz yönler size haritanız vasıtasıyla aktarılmaktadır.

Bugüne kadar size öğretilmiş “doğrular” sebebi ile kişisel başarınızın veya mutluluğunuzun olduğu alandan tam tersi yöne doğru hareket ediyor olabilirsiniz? İnceleme fırsatı bulduğum pek çok haritaya dayanarak söyleyebilirim ki; kişisel bedbahtlıkların pek çoğunun altında bu “kendi oluş şekli ile çelişen” mücadelelerin varlığı bulunmaktadır.

Hint Astrolojisi bu anlamda size çok önemli ve farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Örneğin kimi insanlar maddesel dünya ile değil, manevi konularla ilgilenmeye, haritalarındaki yerleşimleri sebebi ile yatkın olurlar. Bu insanların maneviyattan uzak, sayısal ve analitik tarafları ile kendilerini ifade ettikleri bir iş alanında kariyerlerini sürdürmeleri onları belki başarılı kılabilir? Ancak asla bireysel olarak mutlu hissetmelerine tek başına olanak veremez. Haritalarında bu tarz etkilerin izleri bulanan insanların, mutlu ve huzurlu hissedebilmek adına mutlaka kendilerini spritüel faaliyetlerle dengelemesi gerekmektedir. Ya da sizin için çok önemli olan bir değişikliğin zamanlaması haritanızdaki yerleşimler doğrultusunda Hint Astrolojisi ile en uygun etkilerin var olduğu bir tarihe organize edilebilir.

Hint Astrolojisi ile neredeyse büyük bir kesinlikle sonuçlara ulaşılabilen alanlardan bir tanesi de özel ilişkilerin sahip olduğu potansiyellerin belirlenmesi açısından analiz edilmesidir. Çok ciddiye almadan başladığınız ilişkiniz, zaman içerisinde hayatınızın aşkına dönüşebilir, ya da evlenmeyi düşündüğünüz partneriniz ile yollarınız hiç beklemediğiniz şekilde ayrılabilir. Tüm bu ve buna benzer soruların cevapları iki kişinin hayat yolculuğunun ne noktaya kadar birbirini desteklediği ile ilintili etkilere bağlıdır. Hint Astrolojisi iki harita arasındaki özel noktalara yine Vedik kuralları çerçevesinde bakarak, bu potansiyelleri bireylere aktarabilmektedir.

Hepimizin hayatları olumlu ve olumsuz pek çok etkiyi elbette ki içermektedir. Ancak Hint Astrolojisinin felsefesi doğrultusunda bu etkilerin hepsinin bize yükleyeceği sorumluluklarla mücadele etme şeklimiz asıl göz önünde bulundurulması gereken bölümdür. Zaten Veda öğretilerinin altında Hint Astrolojisinin bir disiplin olarak bulunuşunun esas nedeni de budur.

Birey hayatta yaptığı yolculuğu anlamak ve bu yolculukta dışarıdan aldığı etkilere nasıl cevap vereceğini yönetmek zorundadır. Hint Astrolojisi de kişiye bunun “en uygun” halini aktarmaya çalışmaktadır.

Özetleyecek olursak; Hint Astrolojisi uzun, zorlu ve canınızı acıtacak yollarda yürümektense, daha az zorlanarak, bireysel var oluşunuz ile daha uyumlu ve dolayısıyla da daha huzurlu olacağınız bir yol haritasını size sunmaktadır…

Yeni burç ve astroloji etkilerinden haberdar olmak için takip edin : 

Paylaş