Farklılığı

Hint Astrolojisi,Tarihçesi” bölümünde de aktardığım gibi insanlık tarihi kadar eski bir bilgi birikimine dayanması itibariyle, her şeyden evvel son derece kadim ve özel bir harita yorumlama biçimidir.

Bireyin hayat yolculuğu, doğum anında aldığı etkilerle şekillenen potansiyelleri, o potansiyellerin gökyüzünde hareket eden gezegenlerle hangi sınavlardan geçeceği, haritayı yorumlayan açısından gözden kaçırılmaması ve karşı tarafa Dharma’ sına uygun şekilde aktarılması gereken yoğun bilgileri içerir.

Dharma’ nın ne anlama geldiğini tam olarak ifade edebilmek için, apayrı bir yazı yazmak gerekse bile; öncelikle bu konuda pek çok kaynakta tam bir tanımlamanın “kısaca” yapılamadığını belirtmekte fayda var. Özünde, kişinin var oluş şekli ile uyumlu yaşama, bir anlamda doğru yaşama bilgisine Dharma denilebilir. Belki de Türkçe’mizdeki Fıtrat kelimesi burada ifade edilmek istenen pek çok kavramın niteliğini içeren en uygun kelime olacaktır?  Çünkü Dharma ile anlatılmak istenen: Kişinin fıtratına uygun, yaşama bilincine sahip olmasıdır…

Bireylerin hikayelerini, bu hikayelerdeki zor veya kolay zamanları yorulmama konusunda pek çok çeşitte öğreti günümüzde kullanılmaktadır. Kişisel görüşüm; pek çoğunun ve çeşidinin insanlara bir noktada mutlaka fayda sağladığı yönündedir. Değişen koşullar ve globalleşen dünya sebebiyle; artık belli bir noktaya ulaşmak için tek bir doğrunun kabul gördüğü zamanlar, günümüzde gerilerde kalmıştır.

Hepimiz sürdüğümüz hayatı, hem bedensel hem de ruhsal olarak, mümkün olan en tatminkâr koşullarda yaşamak istiyoruz. İçinden geçtiğimiz çağ, farkındalığı ve kişisel bilgeliği “geçmişte kabul gördüğü sınırın” çok ötesine taşımış vaziyette.

Bu noktada da Hint Astrolojisi sahip olduğu farklı yöntemlerle, kişilere hayatlarını daha değişik şekilde algılama ve yorumlama şansını sunabilmekte. Bu demek değil ki; “herhangi bir öğretiden daha iyi veya daha kötü” sadece biraz farklı…

Hint Astrolojisinde bireyin, yani haritanın bir hedefi vardır. Ve bu hedefe giderken, kişinin de yaşayacağı evreler, buna bağlı olarak büyütüp, olgunlaştıracağı tarafları bulunur. Nihai amaç ise evrenle, kişiyi yaratan, sarmalayan enerji ile bir olmak, uyumlu ve dolayısıyla daha mutlu bir hayat sürmektir.

Hint Astrolojisi- Jyotish’ in, “Astroloji” söz konusu olduğunda yaygın olarak kullanılan metodların dışında kalan, yani diğer yerleşik astroloji yorumlamalarından farklı olan yanlarına sırasıyla ve genel anlamda bakacak olursak, maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

Harita Çizimleri

Astrolojik olarak görmeye alıştığımız haritalar genellikle yuvarlak bir şekle sahiptir ve kendi içinde bölünmüş, iç içe geçmiş çeşitli dairelerden oluşurlar. Hint Astrolojisinde ise haritaların çizimi kare şeklindedir. Güney ve Kuzey stili olarak kendi içlerinde ikiye ayrılırlar. Ayrıca Batı Astrolojisi ile Vedik Astrolojisinin arasındaki en önemli ayrım, Zodyak hesaplamasının kaynaklanan Ayanamsa, yani derece farklılığıdır.

İki sistem arasındaki yaklaşık 23 derecelik  fark, gezegen ve yükselen yerleşimlerinin burç değiştirmesine sebep olabilmektedir. Yani Batı Astrolojisine göre Yengeç Yükselene sahip bir kişi, Hint Astrolojisine göre İkizler Yükselen çıkabilmektedir…

Takımyıldızlar –“Nakshatra”lar

Nakshatra’ lar antik Veda yazıtlarının 4. Kitabı Atharvaveda’ da aktarılan astronomi bilgileri içerisinde bahsedilen 28 “yıldız kümesi” nden temel alınarak, Hint Astrolojisi disiplini içinde kullanılmış, 27 adet takımyıldızın genel adıdır.

Bireysel haritaların yorumlanmasında çok önemli detayları yakalamaları bir tarafa, transitler esnasında 27 takımyıldızın her birinin kendi içerisinde 4 “Pada”ya da bölünmesiyle, ince etkileri tespit etmek mümkün olabilmektedir. Zira iyi etkileri ile bilinen bazı gezegenler, güzel etkiler vermesi gerektiği düşünülen bazı yerleşimlerde, eğer takımyıldız etkileri göz ardı edilecek olursa, anlaşılmaz şekilde kötü sonuçlar doğurabilirler. Bu açıdan bakıldığında Takımyıldızlar Hint Astrolojisinin bel kemiğidir de diyebiliriz.

Hint Astrolojisinde kullanılan Nakşatraların isimleri ise sırasıyla: Ashvini, Bharani, Kttika, Rohini, Mrigashira, Ardra, Punarvasu, Pushya, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Svati, Vishakha, Anuradha, Jyeshtha, Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanistha, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati’ dir.

nakshatra1

Yogalar

Hint Astrolojisinde Yogalar, gezegenlerin belli şekillerde haritalara yerleşmesi ile var olurlar. Kimi Yoga’ lar iyi etkiler verirken, kimileri de zorluk çıkartan enerjilere sahiptirler. Bazıları da hem iyi, hem kötü anlamda, dönemsel olarak kişilerin hayatlarını etkiler. Örneğin: Kala Sarpa Yoga, kişinin haritasında tüm gezegenlerin Rahu ve Ketu arasında adeta sıkıştırılmış şekilde yer alması ile oluşur.  Hem iyi, hem de kötü etkiler veren Yogalardan bir tanesine en iyi örnek Kala Sarpadır. Çünkü kişiye yaşadığı çevrede tanınmışlık, bilinirlik, saygınlık verirken, hayat mücadelesinde zorlu etkilerle onu mutlaka sınar. İster küçük, ister büyük bir çevrede olsun, o toplumda öne çıkan insanların haritalarında, çoğunlukla Kala Sarpa Yoga’ nın varlığı söz konusudur.

kalasarpa

Rahu ve Ketu

Hint Astrolojisinde Güney Ay Düğümü** Ketu, Kuzey Ay Düğümü ise Rahu ismini alır. Ancak diğer astroloji yorumlamalarından farklı olarak; haritalarda tıpkı Satürn, Jüpiter, Venüs gibi tam tamına bir gezegen etkisine ve önemine sahiptirler. Hatta Hint Astrolojisi, kişinin sahip olduğu güçlerin neler olduğuna ve bu güçlerin haritada en iyi hangi noktada sonuç vereceğine; bu iki gezegenin şifrelerini çözerek karar verir. Hayatta olgunlaşacağımız, sınava girip, dersler alacağımız konular da bu gezegenlerle yakından ilişkilidir. Rahu ve Ketu Hint Astrolojisinde gezegen sınıfında değerlendirilirken, Uranüs, Neptün ve Plüton haritaları yorumlarken çoğunlukla kullanılmazlar.  Ayrıca herhangi bir Burç da; Uranüs, Neptün ve Plüton tarafından Hint Astrolojisinde yönetilmez.

**Ay Düğümleri: Ay, Dünya’ nın etrafında dönerken, bu hareketi esnasında iki kez Dünya’ nın Güneş’in etrafında dönerken çizdiği yörüngeyi keser. Bu kesişim noktaları Ay Düğümü olarak astrolojide anılır.

Ay

Hint Astrolojisinde haritalarda ilk açıldığında önem sırasına göre; önce Yükselen Burca sonra da Ay’ a (Ay Yükselen olarak da anılır.) bakılır. Harita yorumları dahi bu iki nokta üzerinden aktarılır. Diğer Astroloji yorumlarından farklı olarak Ay bireyin gücünü, hayattaki duruşunu çok derinden etkiler. Haritada güçlü bir konumda bulunan Ay, en basit anlamda o insanı zihnen müthiş kuvvetli bir temelin üzerinde taşır diyebiliriz. Haritasında Ay’ ı zayıf ya da yara almış olan insanların çoğu etrafınızda; kararsızlıkları, çekingen tavırları ya da kendine güvensizlikleri ile kendilerini belli ederler. “Karizmatik” diye nitelendirdiğiniz pek çok insanın da haritasında muhtemelen inceleme fırsatı bulsanız, Ay’ın iyi bir konumda olduğunu fark edersiniz. Dolayısı ile karakterin yani yükselenin en büyük destekçisi Hint Astrolojisinde Ay’dır ve harita yorumlarında çok büyük önem arz eder.

Batı Astrolojisinde haritanın ana kurgulayıcısı olarak tabir edebileceğimiz gezegen Güneş iken, Vedik Astrolojisinde Ay bu rolü üstlenir. Bu durumda da Hint Astrolojisinde “benim burcum ne?” sorusu çok anlamlı olmamaktadır. Hint Astrolojisine göre etkiler haritalarınızdaki Ay ve Yükselenin hangi burçlara (her ikisine birden) yerleştiğine göre belirlenmektedir…

A shadow falls on the moon as it undergoes a total lunar eclipse as seen from Mexico City

Görünümler

Hint Astrolojisinde bazı gezegenler bulundukları yerlerden, belli noktaları görünümde tutarlar. Genel olarak Venüs, Jüpiter gibi iyi gezegenlerin görünümleri de iyi sayılırken, kötü gezegenlerin görünümleri de, yorumlanan hayat alanına göre değişebilmekle birlikte, kötü sayılır.

Ancak bir gezegenin bulunduğu noktadan, kendi evini görüyor olması her durumda, o evin etkilerini ve temsil ettiklerini güçlendiren bir durumdur.

mars

Dasalar

Çoğunlukla Ay’a, ya da Yükselen’ e göre hesaplanan ve hükmünü sürdüğü dönemde haritaya ciddi etkiler veren gezegen süreçlerine Hint Astrolojisinde Dasa denmektedir.

Dasalar kendi içerisinde de ufak zaman dilimlerine bölünerek Antardasa ları (Alt Dasa) oluşturmaktadırlar. Antardasalar Hint Astrolojisinde evlilik, çocuk sahibi olma zamanı gibi bazı olayların potansiyel tarihlenmesinde çok faydalı bir araç olarak kullanılabilirler. Her haritanın Dasa’ ları kendine özeldir ve temsil ettikleri hayat alanlarına göre farklı etkileri vardır. Yani bir kişinin haritasında Satürn evlilik ile ilintili konuları temsil ediyorsa, Satürn Dasa esnasında o kişinin evlilik etkileri alması doğaldır. Ancak eğer Satürn, kişinin haritasında kariyer ile ilgili konuları temsil ediyorsa; evliliği değil, bambaşka, kariyer ile ilintili etkileri kişinin hayatına taşıyacak demektir.

Alt Haritalar

Hint Astrolojisinde çok spesifik etkiler için açılan, ana haritanın ufak parçalara bölünerek detaylandırılmasına ve gezegenlerin tekrar bu harita üzerinde yerleştirilmesine dayanarak oluşturulan yardımcı haritalar, bu isimle anılmaktadır. Hayatta sahip olduğumuz, ya da olabileceğimiz potansiyelleri göstermeleri açısından çok önemlidirler. Evlilik, çocuk, sağlık, kariyer, şöhret, ebeveynler vb… gibi pek çok konuda kişinin haritasını yorumlamak için kullanılırlar. Ancak alt haritaların kullanımı ile ilgili unutulmaması gereken, doğum saatinin titizlikle belirlenmiş olmasıdır. Zira dakikalık sapmalar, alt haritaların potansiyel belirleme kabiliyetini ciddi şekilde etkilemektedir.

Diğer Astroloji çalışmalarından farklı yönlerini en genel haliyle yukarıdaki gibi sıralayabileceğimiz Jyotish’ in hayatlarınıza farklı bir dokunuş getirmesi dileği ile…

Hint Astroloğu, 04 Mayıs 2014 

Yeni burç ve astroloji etkilerinden haberdar olmak için takip edin : 

 

Paylaş