HAZİRAN 2017 ve TÜRKİYE

Haziran ayı, Burç Yorumları yazımda da belirttiğim gibi İkizler Yükselenler için,  gezegen hareketleri açısından bakıldığında, oldukça yoğun bir enerji yerleşimine sahip olacak.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş anı haritasında ise Hint Astrolojisine göre tüm gezegen hareketlerinin yorumlamasının yapıldığı en önemli 2 nokta: “Yükselen Burç” ve “Ay Burcu”, her ikisi birden, İkizler Burcuna düşmekte.

Yazılarımı takip edenlerin bildiği gibi Vedik Astrolojisinde yorumlama yaparken kullandığımız Takımyıldızlar / Nakshatralar açısından incelendiğinde de Türkiye Haritasında hem Yükselen, hem de Ay gezegenin yerleşimi, Aridra Takımyıldızına denk gelmekte.

Haziran ayında gerçekleşecek olan gezegen transit/hareketlerine baktığımızda ise: Mars Haziran ayının tamamında, Güneş 15 Haziran – 16 Temmuz, Merkür ise 18 Haziran – 3 Temmuz aralığında İkizler Burcunda olacaklar.

Tüm bu transit etkilerinin yanına, 24 Haziran tarihinde yine İkizler Burcu içerisinde Aridra Takımyıldızında gerçekleşecek Yeni Ay süreci eklenecek.

Üstelik de 24 Haziran tarihindeki Yeni Ay, 8 derece ile Türkiye’ nin Natal (Kuruluş anı) haritasındaki 7 derecede yerleşmiş olan Ay gezegeni ile neredeyse tam kavuşum halinde olacak.

Bu da 24 Haziran Yeni Ay’ ını Türkiye açısından daha önemli kılıyor.

Zira bu süre zarfında devlet olarak alınacak kararların ya da toplumu ilgilendiren nitelikte gerçekleşecek olayların etkilerinin, kalıcı ve uzun süreli olması potansiyelini ortaya çıkarmakta.

Şimdi sırasıyla gezegenlerin Türkiye haritası üzerindeki ilerlemelerine bakalım.

Venüs 31 Mayıs itibariyle Hint Astrolojisine göre Koç Burcundaki yerini aldı ve Haziran’ ın son günlerine kadar da burada konaklamaya devam edecek.

Koç Burcu Türkiye’ nin 11. Evine denk gelmekte.

11. Ev ise Mundane / Ülke Astrolojisinde; o ülkenin dost ve müttefiklerini, yasama organlarını, meclis ve politikacılarını, bir de hazineyi temsil etmekte.

Venüs tabiatı itibariyle Benefik / İyicil bir gezegendir ve dolayısıyla bulunduğu evin konularına olumlu/pozitif etkiler yansıtması beklenir.

Ancak Venüs; Türkiye’ nin kayıplar, çıkışlar, hapishaneler/suçlular, gizli topluluklar, evsiz-sürgün insanlar gibi pek de sevimli olmayan, Melefik / Kötücül, 12. Evinin de haritada yöneticisi konumunda bulunmakta.

Venüs’ ün Türkiye Haritasında 12. Evin yöneticisi olması, her zaman için transit etkileri açısından olumsuz bir atmosfer yaratma potansiyeline elbette sahip değil.

Ancak özellikle 4 Haziran tarihine kadar Gandanta derecelerinden ilerleyeceği için; başta mülteciler ve onlarla ilgili hükümetin tutumu, meclis, politikacılar ile ilgili gizli olayların ifşa olması gibi etkileri ülkemize yaşatabilir. Ayrıca doğal temsilcisi olduğu kadınlar, sanatçılar ile ilgili yine nahoş haberlerle de karşılaşabiliriz.

Venüs Türkiye’ nin Natal haritasında 5. Evin lordu da olduğundan; eğitim sistemi, gençler-çocuklar ilintili konuları da Haziran ayının başlarında gündeme taşıyabilir.

Venüs dışında, Hint Astrolojisinin ağır hareketli gezegenlerinden Rahu da 5 Haziran itibariyle, Aslan Burcundan çıkış tarihi olan 9 Eylül’ e kadar (Aslan Burcundan sonra Yengeç Burcuna geçiş yapacak.) gökyüzünün başka bir Gandanta derecesinde, Magha Takımyıldızında ilerliyor olacak.

Magha Takımyıldızının içerisinden geçen gezegen transitleri, maalesef Türkiye’ nin o süreçte olumsuz etkiler almasına neden olabilmektedir. Bu durumda, uzunca bir süre Türkiye’ nin 3. Evi üzerinde malefik sayılan Rahu’ nun enerjileri ile yoğunlaşmış şekilde kendini göstermek potansiyeline sahip diyebiliriz. Daha açık bir ifade ile: 5 Haziran itibariyle -yaz aylarında- basın / yayın özgürlükleri, insan hakları, eğitimciler, gazete ve gazeteciler, gerçek sanatçılar, yazar ve edebiyatçılar ilintili kötü haberlerle gündemimiz meşgul olabilir.

Ayrıca 3. Ev ülkenin komşularını da temsil ettiğinden; zaten uzunca bir süredir Rahu’ nun Türkiye’ nin 3. Evi içerisindeki varlığı ile büyüyen, özellikle komşularımız ilintili konular, Gandanta derecelerinden ilerlemesi ile birlikte daha da göze batar, ülke halkını rahatsız eder bir duruma gelebilir.

Süreç Haziran’ dan başlayıp, Eylül ayına kadar uzayacağı için etkilerini hemen hissetmesek de zamanla konunun daha etkin şekilde ülke atmosferine işlediğine şahit olabiliriz.

Hint Astrolojisine göre 9 Haziran tarihinde Akrep Burcunda, Jyeshta Takımyıldızında ve Türkiye’ nin 6. Evinde Dolunay yaşayacağız.

6. Evimiz içerisinde gerçekleşecek olan Dolunay; asker, polis gibi silah taşıyan güçlerimizi ülke gündeminde ön plana çıkartabilir. Çünkü Jyeshta Takımyıldızının bu meslek grupları ile de direkt ilişkisi vardır.

Askerleri ya da polisleri ilgilendiren bir davanın sonucunun alınması, karara bağlanması gibi bir etki de -6. Evin temsil ettiği konu başlıklarından bir tanesinin mahkemeler olması sebebi ile- yaşayabiliriz.

Dolunaydan hemen önce, 5 Haziran tarihinde de yine silahlı güçlerimiz ilintili bir haberin gündeme düşmesi ile ilgili bir etki söz konusu olabilir.

Türkiye’ nin Yükseleni / İkizler Burcu içerisinde yaşayacağımız transit gezegenlerin etkilerine tekrar dönecek olursak:

15 Haziran itibariyle devlet otoritesini temsil eden gezegen Güneş’ in İkizler Burcuna geçişi ile birlikte, dış ülkelerle olan ilişki ve ticaretimizi temsil eden ve bir süredir bu konular ilintili Türkiye’ ye sorunlar yaşatan 7. Evdeki Satürn, karşılıklı şekilde birbirlerini görmeye başlayacaklar.

Hali hazırda agresyon gezegeni Mars da zaten Haziran ayının başından beri Türkiye’ nin Yükselen Burcu İkizler içerisinde olduğundan; 18 Haziran tarihinde Merkür’ ün de yanlarına katılması ile birlikte Türkiye’ nin 1-7 hattı üzerindeki gerilim iyice kendini hissettiriyor olacaktır.

Güneş, Mars ile yaptığı birliktelikten dolayı, devlet otoritesinin başındaki kişilerin, yurt dışı ülkelerle olan iletişimlerinde ödün vermeyen, inatçı ve sert tutumlar sergileyebileceğini; bunun da ülkemiz açısından bazı negatif etkilerinin / yaptırımlarının ilerleyen günlerde olabileceğini göstermekte.

Zira Türkiye’ nin 3. Evini Güneş, 6. ve 11. Evlerini ise Mars gezegeni yönetir.

Hint Astrolojisinde ise bu 3 ev, “Upachya” yani sonuçları zamanla gelişip, büyüyen, ileride alınan konulardan sorumludurlar.

Mars’ ın ülke Yükselenimiz üzerinde olması nedeniyle olaylar ani ve beklenmedik şekilde gelişse bile, sonuçlarını uzun dönemde deneyimleme potansiyeline sahibiz.

Yükselen Lordu olarak, Merkür’ ün 18 Haziran’ da Güneş ve Mars’ ın aralarına katılması ile -vukuu bulduğu ve gündeme yansıdığı taktirde- olayın; iletişim, konuşma- yazışma kaynaklı olma potansiyelini arttırmakla birlikte, ticari sonuçlarının da olabileceğini, Türkiye’ nin de sergilediği tavırdan geri adım atmaya pek yanaşmayacağına işaret etmekte.

Özellikle Yay Burcu içerisindeki Retro hareketi esnasında Satürn’ ün, Burç değiştirecek ve Akrep’ e geri döneceği 21 Haziran tarihine kadar, dış dünyadaki gelişmeler Türkiye’ yi yakından ilgilendiren konular olmaya aday.

21 Haziran sonrasında ise Retro Satürn’ ün -geçtiğimiz sene yaz aylarındaki gibi- 6. Evimize dönüşü ile birlikte; Türkiye için yine askeri güçler, polis, düşmanlar, yer altı / yasa dışı örgütlerle ilgili sorunlarının tetiklenme potansiyeli maalesef yükseliyor.

24 Haziran tarihinde tam ülke Yükselen Burcumuz İkizler üzerinde ve Natal Ay’ ımızla neredeyse kavuşum halinde gerçekleşecek Yeni Ay ise; Türkiye açısından dış dünya ile ilişkiler, ticaret – ekonomik kararlar anlamında yeni oluşumlar getirme potansiyeline sahip.

Yeni Ay tarihine yakın günlerde hepimizin ilgisini çekebilecek, milliyetçilik duygularını hareketlendirecek, basın – yayın – sosyal medya alanlarında sıkça değinilecek yeni bir konu başlığının oluştuğuna şahitlik edebiliriz.

Tüm bu transit etkiler içerisinde kuşkusuz ki en olumlu sayılabilecek haber Türkiye’ nin 4. Evi üzerinde Retro / Geri gitme hareketini 9 Haziran’ da artık tamamlayacak olan gökyüzünün en büyük fayda vereni Jüpiter’ e ait.

Özellikle ay sonuna doğru retrosunu bitirişinin pozitif etkilerini daha net hissetmeye başlayacağımız gezegenin, en azından devlet otoritesinin sağlamlaşması, yurt dışı ilişkilerimize biraz daha düzeltici etkiler vermesi olası.

Ayrıca emlak piyasaları açısından yaşanan durgunluk etkilerini de Jüpiter ile hafifletme şansına sahibiz.

Bir süredir mevsim normallerinin dışında seyreden hava koşullarının da Jüpiter’ in kendini toparlaması ile normale dönmesi söz konusu olacaktır diye ummaktayım.

1-12 Haziran tarih aralığında gökyüzünde Hint Astrolojisine göre oluşacak olan Evrensel Üçgen Yogası, bu tarih aralıklarında ülkemiz açısından olumsuzluklar gelişse bile koruma etkileri altında olacağımızı, olayların üstesinden gelme gücüne sahip olabileceğimize işaret etmekte…

Huzurlu bir yaz geçirmenizi dilerim…

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

1 Haziran 2017

 

Paylaş