EYLÜL 2021 VEDİK TÜRKİYE YORUMLARI

Hint Astrolojisine göre Eylül ayında bireysel hayatlara hareketlilik getirecek olan Venüs, aynı şekilde ülke haritamızınız en kalabalık evinin üzerinden geçiş yapacağı için Türkiye’ nin genel gündemini de bir hayli yoğun hale getireceğe benzemektedir.

Vedik Astrolojisine göre sadece Venüs değil -16 Eylül’ de Güneş yer değiştirene kadar- Merkür, Satürn de dahil olmak üzere 4 gezegenin çok güçlü enerjilerini deneyimliyor olacağız.

Güneş, Merkür, Venüs ve Satürn 5 Eylül’ den 16 Eylül’ e kadar kendi yönettikleri burç kuşaklarında seyrediyor olacaklar.

Bu da onların çok kuvvetli şekilde enerjilerini bize yansıtmasına, Türkiye açısından taşları yerinden oynatma gücüne sahip bir atmosferin oluşmasına olanak sağlayacak diyebiliriz.

Eylül’ ün ilk yarısında ülke olarak yaşayacağımız gelişmeler; 2022’ nin Mayıs ayına kadarki olayların zeminini oluşturacak güce sahip kısacası.

Zira 12 “Ev”den oluşan bir astroloji haritası için 4 gezegenin kuvvetle yerleşim yapıyor olması, bulundukları evlere yansıttıkları güç dışında, dispozitörü oldukları evlerin de kuvvet kazanması anlamına gelmekte.

Bu da Eylül ayının gezegen yerleşimleri göz önünde bulundurulduğunda toplam 7 “Ev”in  ciddi şekilde ön plana çıkması demektir.

Şimdi elden geldiğince kısa şekilde gündemimizi oluşturacak gezegen yolculuklarına değinelim:

VENÜS

5 Eylül tarihinde Türkiye’ nin 5. Evine adım atacak olan Venüs,1 Ekim’ e kadar burada konaklıyor olacak.

Vedik Astrolojisine göre Terazi Burcu’ na denk gelen bu geçişi esnasında 5. Evin temsil ettiği konuları ve bizzat gezegen olarak temsil ettiği şeyleri Türkiye gündeminde fazlası ile keskin şekilde halkın merceği altına almak isteyecektir.

Venüs bildiğiniz gibi en başta kadınları temsil etmekte.

Ülke olarak kadınlar ilintili bitmek bilmeyen saldırı, şiddet, ölüm gibi haberlerin Eylül ayında da gündemin önemli başlıkları olmaya devam edeceği, Venüs’ ün bu konuya parmak basılması isteğinin hız arttırarak dikkat çekeceğini ön görebiliriz.

Ayrıca sanat, eğlence ve spor alanında da Türkiye adına Venüs/Venüs kavuşumu yaşayacak olan ülke haritamızın güzel haberler getireceğini söylemek mümkün.

Bulunduğu ev açısından Venüs ülkemize diplomatik başarı sayılabilecek gelişmeler de yaşatabilir.

Ayrıca eğitim sistemi, eğitim gören çocuklarımız ilintili bazı güzel haberler de alabiliriz.

Spekülatif kazançlar (borsa-kripto) açısından da bu ay pozitif yönlü gelişmeler yaşanması son derece mümkün gözükmekte.

Ancak Venüs’ ün bu geçici pozitif rüzgarının ekonomik anlamda rehavetine asla kapılmamalıyız.

Zira Satürn hala Türkiye’ nin 8. Evi içerisinde; 2. Evine çok keskin bakışlar atarak ekonomik zorluklar vermeye devam etmekte ve Mayıs 2022’ ye kadar da bu alanda hiç hızını kesmeyecek.

Hatta bu ay 14 Eylül itibariyle yanına katılacak olan Retro Jüpiter sebebi ile halkın üzerindeki vergi, ek ödeme, yeni düzenleme yükümlülükleri/artışlar yaşanma potansiyeli de Kasım sonuna kadar çok mümkün gibi gözükmekte.

Jüpiter-Satürn kavuşumu esnasında (Eylül/Ekim/Kasım) özellikle spekülatif kazançlar ile ilgili yeni düzenlemeler, uygulama şekilleri gündeme gelebilir.

YENİ AY – MARS

6 Eylül tarihinde Türkiye’ nin Hint Astrolojisine göre 3. Evi içerisinde Yeni Ay sürecini deneyimleyeceğiz.

Yeni Ay ile birlikte komşu ülkelerle olan ilişkilerimizde yeni bir düzen-uygulama-strateji içerisine geçiş söz konusu olabilir.

Ayrıca sosyal medya, yazılı basın, radyo-televizyon, ulaşım yolları, eğitim kurumları ilintili yeni alınan kararlar, bu kurumların ön plana çıktığı olaylar gündemi işgal edebilir.

Aynı tarihlerde Mars’ da Aslan Burcu’ nu terk ederek, Türkiye’ nin 4. Evine (Başak Burcu), burada hali hazırda kendi evinde bulunan Merkür’ ün yanına yerleşecek.

21 Ekim’ e kadar Başak Burcu içerisindeki yolculuğuna devam edecek olan Mars; bence hem Eylül hem de Ekim ayı’ nın Türkiye haritası üzerindeki en belirleyici transit gezegen enerjisini yayacak.

Çünkü 4. Ev, şu sıralar Türkiye’ nin gündemini oluşturan konulara bakılacak olursa en kritik öneme sahip başlıkları temsil etmekte.

Corona ile başlayarak nedenlerini sıralayalım:

Kuruluş Anı/Rasi haritamızda halk sağlığını gösteren evimizin lordu Mars da Başak Burcu içerisinde ve aynı yerde Transit Mars ile kavuşum yapacaklar.

Bu da Mars’ ın sağlık ilintili konulara keskin şekilde dikkat çekeceği bir döneme giriyoruz demektir.

Şifacı Başak Burcu içerisinde bu kesişmenin yaşanması, vaka sayılarında artış olabileceğini, ancak buna rağmen virüs ilintili sevindirici ve olumlu haberlerin de gelebileceğini göstermekte.

Belki kısa dönemli ufak müdahaleler ile daha iyi olabilecek zamanlara adım atmak adına bazı tedbirler alınabilir? Çünkü 4. Evdeki Mars ev-yuva kavramlarını toplumda daha ön plana çıkarmak isteyecektir.

Tekrar bir evlere çekilme, sonrasında ise daha rahat, şifalandırıcı bir sürece adım atmamız söz konusu olabilir.

Mars’ ın üzerinden geçtiği evimizin bir diğer temsil ettiği konu ise vatan toprakları ile bu topraklarda yaşayan insanların güven-mutluluk-huzur duygusu ile ilintili.

Mars’ ın Eylül- Ekim aylarında yapacağı transit ise halkın huzursuzluğuna, yönetime olan güven duygusunun yara alacağına, sınırlarımız ile ilgili konuların fazlası ile gündemi meşgul edeceğine, halkın bu konuda tahammül sınırlarının zorlanabileceğine işaret etmekte.

Eylül-Ekim aylarında halk ve ülkeyi yönetenler arasındaki mesafenin açılmasına neden olacak bazı olaylar yaşanabilir.

İnsanların bu konulardaki şikayetlerinde, bu şikâyetlere bağlı olarak öfkelerini dışa vurma isteklerinde artış yaşanabilir.

Ayrıca bu transit, toprak-mülk fiyatları ile ilgili fiyat artışları yaşanmasına da aracılık edebilir.

Mars’ ın Başak Burcu içerisinden geçerken vereceği bir diğer etki ise toprak ilintili hareket, kaza, felaket enerjisini tetikleyecek olması.

Maalesef özellikle aşırı hava-yağmur-dolu koşullarının yaratacağı toprak hareketleri ile ilgili riskimiz Mars transiti ile daha da büyük bir hala gelecek.

Sel, toprak kayması, su baskınları gibi felaketlerin yaşanmasına karşı Eylül- Ekim döneminde hazırlıklı olmalıyız.

Toprak dediğimizde Mars’ ın Eylül –Ekim aylarında yapacağı transit ile kendini hatırlatan bir diğer sevimsiz konu başlığı ise deprem potansiyeli olacak.

Özellikle bu ay içerisinde 13-16; 21-23;27-30 Eylül tarih aralıkları deprem riskini arttıran günler olarak öne çıkmakta.

Bu tarihlerde gökyüzünde uğursuz sayılan hem sapan, hem de kare görünüm enerjileri etkili oluyor olacak.

Ayrıca 27 Eylül ile 20 Ekim arasından Mars’ ın Güneş’ e fazla yaklaşması nedeni ile combust/yanık pozisyonda olması, topraklarımızın hem sel-toprak kayması hem de deprem açısından sevimsiz şekilde riskini maalesef arttırmakta.

Çünkü bir gezegen yanık olduğunda, yapıcı enerjilerinden ziyade yıkıcı enerjilerini etrafa yansıtmayı seçer.

Mars da ani gelişen, beklenmedik yıkıcı olayların karakası/temsilcisi bir gezegen olduğundan, risk bir hayli yükselmektedir.

SATÜRN-JÜPİTER-PLÜTON

14 Eylül’ de Jüpiter’ in Oğlak Burcu içerisine geri dönmesi ile birlikte burada zaten ikamet eden Plüton ve Satürn ile tekrar kavuşumu söz konusu olacak.

Üstelik Eylül sonuna kadar söz konusu 3 gezegen de Retro hareketlerine devam ediyor olacaklar.

Retro halinde olmaları geriye dönüp ne yapıldı? Ne yapılmadı? Bir gözden geçirmenin şart olduğunu, durum analizi gerekliliğini ön plana çıkartır.

Oğlak Burcu Türkiye’ nin Hint Astrolojisine göre 8. Evine denk düşmekte.

Burası yazılarımı takip edenlerin artık iyice öğrendiği gibi Türkiye’  nin ekonomiyi temsil eden evinin tam karşısındaki yer.

Bu ev spekülatif kazançları, vergileri, faiz oranlarını, borçları ve doğal afetleri ise bizzat temsil etmekte.

Jüpiter’ in iyileştirme isteği ile 2 kötücül gezegenin yanına katılımı, maalesef fayda vermek açısından son derece yetersiz kalacaktır.

Zira Oğlak Burcu Jüpiter’ in seyahat etmekten hiç hoşlanmadığı bir bölgedir.

Burada yerinde bir benzetme ile isteksiz çalışır.

O nedenle daha ziyade var olanı büyütme enerjisine bürünecek ve zaten ekonomi ilintili iyi gitmeyen konuları daha bunaltıcı hale getirmeyi tercih edecektir.

Özellikle borçlar ve halkın satın alma gücü ile ilgili olarak.

Ayrıca bu 3 gezegenin Retro halinde Oğlak Burcu içerisinde buluşması; devlet ya da iş hayatı ilintili önemli bir ismin nükseden hastalığı nedeni ile vefat haberini de gündeme getirme potansiyeline sahiptir.

DOLUNAY

Vedik Astrolojisinde 21 Eylül tarihinde Balık Burcu içerisinde gerçekleşecek olan Dolunay süreci dış ülkeler ile aramızda husumet halinde bulunduğumuz bir konunun potansiyel olarak neticelenme enerjisini gündeme getirme niyetinde olabilir.

Ayrıca burası Türkiye’ nin iktidar gücünü temsil ettiğinden, Cumhurbaşkanı ili ilgili bir durumun netleşmesine, ya da bizzat kendisi tarafından çözülen bir durumun haberinin gelmesine aracılık edebilir.

MERKÜR

22 Eylül tarihinde Retro hareketine başlamak üzere Terazi Burcu içerisine geçecek olan Merkür, geride kalan yanık Mars’ ın yıkıcı enerjisini iyice akıldan uzak bir hale getiriyor olacak.

Aslına bakılacak olursa bu enerji tüm Eylül-Ekim ayları için geçerliliğini koruyor olacak

Bu sebeple muhalefet ve iktidar arasında sert zıtlaşmalar, dış ülkeler ile gerilen ilişkiler, yanlış yönetilen stratejiler dış dünya ile aramızda sıklıkla söz konusu olmaya başlayabilir.

RAHU-KETU

Skandallar ve sırlar ile ilgili aydınlanmalar Rahu ve Ketu’ nun 12 – 6. Evlerimiz üzerindeki geçişleri ve Rahu Antardasa’ yı sürdürmemizden dolayı Mart 2022′ ye değin daha önceki yazılarımda da defalarca belirttiğim gibi geçerliliğini korumaktadır.

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

31 Ağustos 2021

Paylaş