EYLÜL 2019 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Vedik Astrolojisi’ ne göre Ağustos ayında bahsettiğim gibi Türkiye’ nin 3. Evi içerisinde toplanan gezegenler, Eylül ayında rotalarını bir sonraki eve, yani toprak bütünlüğümüzü, topraklarımızı, vatanseverliği, tarım-maden, hava koşulları, emlak piyasası, deprem ve yangınlar gibi konuları temsil eden 4. Evimize doğru çevirecekler.

Eylül ayının ilk gökyüzü hareketi 9’ unda Venüs gezegeninden gelecek.

Venüs bulunmaktan hiç hoşlanmadığı Başak Burcuna geçiş yaparak, temsil ettiği -kadınlar, sanat, yaratıcılık isteyen işlerle uğraşanlar, medya dünyası gibi- konularda tatsız haberlerle bizi meşgul etmeye Eylül ayında da devam ediyor olacak.

Bir süredir Güneş’ e çok yakın yaptığı seyir nedeni ile “yanık” olan Venüs, maalesef kadınlara yönelik şiddet olaylarını tetiklediği gibi kadınların göz önüne çıktığı skandal tarzında haberlerle de gündemi işgal ediyor.

Venüs güzel, zarif, hayatı yaşanmaya değer niteliklerini yanık olduğu için kaybediyor ve bu durum 20 Eylül’ e kadar devam ediyor olacak.

Başak Burcu içerisindeki rahatsız yerleşimi ise olaylara daha ciddi bir bakış açısı geliştirip, sorumluluk almamızın gerekliliğine vurgu yapmak isteyecektir.

Venüs’ ün bir diğer tarafı da diplomasi gerektiren işler, barışçıl tarafımızın ortaya çıkması ve finans-banka kurumlarına yönelik işleri temsil etmekte.

Eylül ayı boyunca yani ülke haritamızda 4. Evimizde seyir ettiği müddetçe; finans-bankacılık sektörü ilintili tatsız gelişmeler yaşanma potansiyeline işaret etmekte.

Ayrıca 4. Ev vatanseverlik, toprak bütünlüğü gibi konuları temsil ettiğinden diplomasi gerektiren bazı memleket meselelerinde yetkililerin yeterli becerikliliği gösterememesine de sebebiyet verebilir.

Bu da hali hazırda dış ülkelerle ilişkilerimizi yöneten 7. Evimizin içerisinde uzun süredir bir arada bulunan 3 kötücül gezegenin –Satürn, Pluto, Ketu – negatif yönlerini ortaya koymak için epeydir bekledikleri fırsatı yakalamaları anlamına gelebilir.

Özellikle 14-15-16 Eylül tarihlerinde gökyüzünde gezegenler birbirleri ile çok sert etkileşim içerisinde olacaklar.

Birbirlerine yaptıkları görünümler 18 Eylül itibariyle Retro hareketini bitiren Satürn’ ün de desteği ile önümüzdeki günlerde ülke gündemimizde; toprak, dış ilişkiler, liderler ilintili pek çok problemi ard arda gündeme taşıyabilir.

Şu an Türkiye’ nin gündeminde hali hazırda bu konu başlıklarını aslında çok fazla ilgilendiren meseleler varlıklarını sürdürmekteler. Yaz aylarında bir nevi kışa hazırlık için zemini oluşturdular. İlerleyen günlerde etkileri daha da büyüme trendine girerek hissettireceklerdir.

Özellikle Mars’ ın nerdeyse tüm yaz aylarını Güneş’ in dibinde ve yanık olarak geçirmesi, Ağustos ayında komşularımız ve sınırlarımız ilintili alanı bir hayli gerilimli enerjiler altında bıraktı.

Şimdi ise Eylül sonunda 4. Evimize ve Başak Burcu’ na geçiş yaparak vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milliyetçilik duyguları ile ilgili alanları kızıştırma potansiyeline sahip.

Ayrıca toprak kayması, sel, yangın, deprem gibi direkt olarak toprak ve hava koşullarına bağlı gelişen tatsız olaylara da sebep teşkil edebilir.

Yer altı kaynaklarını ilgilendiren sorunlar da Mars’ ın Başak Burcu ziyareti boyunca -yani Hint Astrolojisine göre Eylül, Ekim ve Kasım’ ın ilk yarısına kadar- gündem maddesi halini alabilirler.

Maden kazaları, sel felaketleri, yangınlar gibi istenmeyen olaylar da Kasım ortasına kadar riskli enerjiler altında kalıyor olacak.

Venüs’ ün ardından 11 Eylül tarihinde Hint Astrolojisi’ ne göre Başak Burcu içerisine yerleşecek gezegenlerden bir tanesi de Merkür.

Merkür, Venüs’ ün aksine Başak Burcu içerisinde yücelir ve enerjilerini en üst seviyede yansıtır.

İletişim, teknoloji, ulaşım konularının sorumlusu Merkür’ ün Eylül ayındaki pozitif enerjisi, her ne kadar Satürn görünümüm ile baskılansa da iş hayatında, ticari konularda, iletişim trafiğinde ülke gündemimizde bir hızlanmaya sebep olacaktır.

Merkür’ ün yerleştiği alan Türkiye’ nin 4. Evi, yani vatan topraklarını temsil eden nokta olduğundan, Türkiye’ nin hem yerel hem de dış basın organlarında adının sıkça duyulduğu, gündem maddesi olduğu durumlar da Eylül ayı boyunca yaşanıyor olabilir.

Ancak Merkür’ ün Venüs ve Satürn’ ün negatif enerjileri altında kalması nedeni ile özellikle iletişim alanında sansürlenme tarzı etkileri bizim gündemimize taşıma etkisi var.

14 Eylül Dolunay’ ı ise yine Hint Astrolojisi’ ne göre Kova Burcu içerisinde Purvabhadra Takımyıldızı içerisinde gerçekleşecek.

İki yüzü ve görünümünden farklı gerçek yapısı ile öne çıkan bu takımyıldızda gerçekleşecek enerji Türkiye’ nin 9. Evi içerisine düşmekte.

Bu Dolunay sürecinin tetiklemesi ile birlikte gelenekselci, inançları ile öne çıkan insanlarla alakalı saklanan bir gerçeğin ifşa olmasına tanıklık edebiliriz.

Dolunay’ ın gerçekleşeceği ev ise otorite konumunu temsil ettiğinden, toplumda öne çıkan, ünlü ve lider konumunda bulunan kişilerden biri ile de ilgili bir ifşanın yaşanabileceğini akla getirmekte.

Ayrıca bu tarihlerde Mars ve Neptün’ ün aralarındaki gergin karşılıklı konumlanma; yurt dışı piyasalarda petrol ya da doğal kaynaklar fiyatları ile ilgili bir dalgalanma yaratabilir. Bu da bizim ekonomimizde yine riskli bir yansıma oluşturabilir.

Dolunay fazını bitirdikten sonra 17 Eylül’ de Güneş de Hint Astrolojisine göre Başak Burcu’ na geçiş yapacak.

18 Eylül tarihinde ise uzun süredir devam ettirdiği Retrosuna son verecek olan Satürn, özellikle dış ticaret anlamında Türkiye ekonomisinde canlanma yaşanmasına aracılık edebilir.

Bu tarihten itibaren Türkiye’ nin dış politika ile ilgili çözüm bekleyen sorunlarının tekrar hızlanarak gündemimizi etkilemeye başladığına şahitlik edeceğiz.

24 Eylül tarihinde ise Başak Burcu içerisindeki topluluğa (Stelyum) Mars’ da katılarak gezegenlerin güç birliğini pekiştirecek.

Güneş ve Mars gezegenleri yanlarına gittikleri, görünümde tuttukları gezegenlerin enerjilerini yükseltirler. Bulundukları alana enerji verirler.

Bu nedenle gökyüzü enerjileri Eylül ayında Başak Burcu içerisinde biriken pek çok gezegenin varlığı nedeni ile depremler, toprak ilintili felaketler açısından da hem ülkemizde hem de dünyada tetikleyici şekilde çalışacaktır.

Ayrıca Başak Burcu içerisinde biriken bu enerji çeşitli sağlık-hijyen-beslenme ilintili sorunların da hem dünyada hem de ülke gündemimizde öne çıkmasına aracılık edebilir.

Gıda sağlığı, mikrobik hastalıklar, grip salgını, sağlık sektörü gibi konular Eylül ayında sıkça tartışılır hale gelebilir.

27 Eylül itibariyle ise uzunca bir süredir İkizler Burcu içerisinde bulunan Rahu, Hint Astrolojisi’ nde ülkeler açısından üzücü olayları tetiklemesi ve gözyaşı döktüren gelişmelerin yaşanmasına sıklıkla aracılık ettiği bilinen Aridra Takımyıldızı’ na geçiş yapacak. 22 Nisan 2020 tarihine kadar da burada kalacak.

Yani Eylül 2019 itibariyle uzunca bir süre tüm dünyada insanları derinden etkileyecek gelişmelerin tetiklenmesi sürecine adım atmış bulunuyoruz.

Eylül aynın son günleri 28 Eylül de gerçekleşecek Yeni Ay ve aynı tarihte tam kavuşum yapacak Satürn – Ketu gezegenlerinin enerjileri ile bize ve tüm dünyaya hareketli bir kapanış yaşatabilir.

Yeni Ay ve Satürn – Ketu kavuşumu ülke haritamızda 4 ve 7. Evler içerisinde gerçekleşeceğinden, Türkiye’ nin Dünya güçleri arasında sıkıştığı bir atmosfere doğru Eylül ayı ile birlikte net bir adım atıyor olabiliriz.

Ekonomi ile ilgili ise özellikle yeni bir durumun olmadığını,

Türkiye’ nin ekonomiyi temsil eden gezegeni Ay’ ın; daha çok uzun bir süre boyunca Satürn, Plüto, Ketu gibi sert gezegenlerin enerjileri altında sıkışacağını,

Bunun da ötesinde önümüzdeki Dasa periyotlarının Türkiye açısından pek iç açıcı etkiler barındırmadığını tekrar belirtmek istiyorum.

Yukarıda tek tek belirttiğim gezegen hareketlerinin günlerini, yaratabilecekleri ekonomik etkileri olası görüyor iseniz değerlendirebilirsiniz…

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

Paylaş