EYLÜL 2018 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Mars – Ketu kavuşumunun gündeme damgasını vurduğu ve ekonomimizin “tutulmalar” aracılığı ile allak bullak olduğu yaz aylarının Eylül itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz…

Mevsimsel döngü bir tarafa, Eylül itibariyle yaz boyunca Retro/geri hareketleri ile hepimizin hayatında ve ülke gündemimizde bizi kilitleyen enerjiler altında bırakan gezegen hareketleri de son bulmuş oluyor.

Bizim dış ülkelerle olan ilişkilerimizi gösteren evinde Retro hareketine 6 Eylül’ de son verecek olan Satürn ile birlikte özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan tıkanmışlık, köşeye sıkışmışlık hissinden en azından Eylül ayı için kurtulmuş olacağız…

Eylül 2018’ in hiç şüphesiz ki en önemli gezegen hareketi Hint Astrolojisine göre yöneticisi olduğu Terazi Burcuna ve Türkiye’ nin 5. Evine geçerek bizleri rahatlatacak olan Venüs’ e ait.

Venüs Terazi Burcunda Vedik’ e göre yeni yılın ilk günlerine kadar konaklamasına devam edecek.

Ancak bu konaklamanın bir kısmı Retro hareket sebebi ile olacağından, en kıymetli etkilerini Eylül ayında yansıtması söz konusu.

Ayrıca Eylül ayının tamamında gökyüzünün bir diğer iyicili ve iyileştiricisi Jüpiter de yanında bulunacak.

Venüs’ ün 5. Evimiz üzerinden geçerken birlik beraberlik, uyum atmosferini yansıtmak için toplumumuza son derece destekleyici enerjileri olacak.

Umuyorum ki; uzun süredir ihtiyacımız olan bu havayı, Venüs’ ün ve Jüpiter’ in yardımı ile Eylül ayında yakalayabiliriz…

Zira Venüs uyum arayan enerjilere sahiptir.

Jüpiter ile Terazi Burcu içerisinde yapacağı birliktelikte Jüpiter’ in de iyileştirici gücünü yanına alarak uyum, sevgi enerjilerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Jüpiter ve Venüs’ ün Ekim başlarına kadar yapacağı bu güzel birliktelik, uzun süredir tıkanmış olan ve toparlamaya ihtiyaç duyduğumuz ülke imajımız ile de ilgili olarak destekleyici şekilde çalışabilir.

Çünkü bu kıymetli kavuşum Türkiye’ nin imajını da temsil eden 5. Evi içerisinde gerçekleşiyor olacak.

Devlet yetkilileri politik ilişkileri, diplomatik doğru hamleleri bu dönemde hayata geçirebilirlerse Türkiye açısından çok kıymetli girişimler ilerleyen zamanlar için yapılabilir.

Venüs’ ün sene sonuna kadar -5. Evin temsil ettiği bir diğer konu başlığı olan- turizmi de destekleyen evimizin içerisinde oluşu, bu alanda çok kıymetli anlaşmalar, girişimler yapılabileceğini göstermekte.

Venüs’ ün 2019 a kadar ülkemize vereceği desteği yetkililer doğru kullanabilirlerse bir sonraki sene yıldızı parlayan sektör turizm olacaktır.

Ayrıca Venüs, sanat, sanatçılar, yaratıcı işlerle uğraşan kimseler ve sahne-gösteri dünyasından tanıdığımız insanlarla da yakından alakalıdır.

Terazi Burcu içerisindeki uzun yolculuğu boyunca ülke olarak gündemimizde bu insanları alakadar eden dikkat çekici haberlerle de karşılaşabiliriz.

Sürpriz aşk birliktelikleri, skandallar de Venüs’ ün başının altından çıkarak gündeme oturabilir.

Venüs’ ün bir diğer şans getirme potansiyeli olan noktası ise -Eylül ayından başlayarak 2019 başına kadar- ülkemize yeni bir ticari anlaşma, ek gelir elde edebileceği yeni bir fırsat olarak şekillenebilir.

Zira kendisi (Venüs) para evimizde konaklayan Rahu ile dolaylı gelirleri, komisyonları, spekülatif kazançları gösteren evde konaklayan Ketu’ nun tam arasında, orta noktada bir arabulucu gibi çalışma isteği gösteriyor.

Bu fırsat da ülkemize yeni ve karlı bir uluslararası ticari anlaşma olarak yansıyabilir.

Rahu ve Ketu’  nun bulunduğu 2 ve 8. Evler hattından bahsetmişken; yazının en başında da söylediğim gibi henüz gökyüzünde 8. Evimiz içerisinde kavuşum yaşayan Mars/Ketu gezegenlerinin ekonomimiz üzerindeki etkisinin hiç de geçmiş olmadığını hatırlamakta fayda var.

Venüs’ ün getireceği pozitiflik son derece güzel potansiyelleri işaret etse de gökyüzünde Hint Astrolojisine göre Ketu ve Mars’ ın ateş tabiatları ile ekonomimiz üzerinde her an alev almaya hazır etkiler verdiklerini ve 2 Kasım 2018 tarihine kadar da böyle devam edeceğini hiç akıldan çıkarmamak gerekmekte.

Döviz kurları, faiz oranları, hisse senetleri, finans kuruluşları üzerindeki dengesiz enerjiler Eylül ayında da etkinliğini koruyor olacak.

Hatta 26 Eylül gibi Ketu ve Mars, Vedik Astrolojisine göre tam üst üste gelerek kavuşacaklar ki; civarındaki günlerde ekonomimizde yeni bir kriz ortamı daha yaşanabilir.

Eylül sonları yine hem kendi ülkemizde hem de dünyada yangın, patlama, saldırı, terör gibi haberlerin sıklaşma potansiyelini Ketu-Mars kavuşumu nedeni ile arttırmakta.

Ancak Mars’ ın Retro hareketini bitirmiş olmasının iyi bir tarafı da var: Mars’ ın Eylül ayındaki yerleşimi ekonomi ilintili cesaretle üzerine gidilmesi gereken maddelerin daha hızlı gündeme alınarak aksiyona geçilmesine de olanak tanıyabilir.

Jüpiter ve Venüs’ ün bulundukları nokta itibariyle toplum ve hükümet olarak materyal konulara yüzlerin çok fazla döneceği bir döneme girdiğimizi düşünmekteyim.

Ekonomi, kazançlar, harcamalar ülkemizin 2019 başına kadar hem devlet büyükleri hem de basit vatandaşları tarafından en fazla ilgi çeken gündem maddesi olmaya devam edecektir.

9 Eylül Yeni Ay’ ı ise Hint Astrolojisine göre yumuşak bir takımyıldız olan ve toparlama enerjileri yüksek Purvaphalguni’ de bizim 3. Evimizde gerçekleşecek.

Komşularımız ilintili olumlu bir haber gündeme gelebileceği gibi komşularımızdan biri ile birlikte yeni adım atılacak bir girişimin haberleri de bu tarihe yakın gündemimize düşebilir.

19 Eylül itibariyle yüceldiği burç kuşağı Başak’ a geçecek olan Merkür ise ticari hayatta özellikle araçlar, arsalar, binalar ilintili mallar başta olmak üzere canlandırıcı etki verecek bir takım etkileri getirebilir.

Özellikle hükümet bu alanlarda akılcı bazı hamleler, uygulamalar yapabilir.

25 Eylül’ de yine Vedik Astrolojiye göre Balık Burcunda sular, denizlerle ilintili UttaraBhadrapada Takımyıldızında Dolunay yaşayacağız.

Takımyıldızın sularla ilişkisinden dolayı aşırı hava koşulları nedeni ile oluşabilecek sel-su baskınları, nehir taşmaları, deniz taşkınları söz konusu olma potansiyeline bu Dolunay civarındaki günlerde sahip.

Ayrıca Dolunay’ ın yaşanacağı ev itibariyle devlet otoritesinin tamamlayıcı, sonlandırıcı bir kararını da ortaya dökebilir.

Eylül ayı ile ilgili son olarak bahsetmek istediğim gezegen hareketi Satürn’ e ait.

Kendisi 6 Eylül itibariyle Moola Takımyıldızı içerisinde Mundane (Ülkeler) Astrolojisine göre Türkiye’ nin dış ilişkilerini ve ticaretini gösteren 7. Evi içerisinde geri hareketini bitirerek, düz harekete başlayacak.

Maalesef Satürn gibi ders verme dürtüsü ile hareket eden bir gezegenin Retro hareketten düz harekete geçişi de sorunlar yaratma potansiyeline sahip olmakta.

Satürn’ ün dik kafalı ve sert hareketler yapmaya ve dolayısı ile de hayat derslerini, tecrübelerini sert almaya meyilli Moola Takımyıldızında düz gidecek olması; bize uluslararası arenada sert bir manevraya maruz bırakacak etkiler yaratabilir.

Yabancı ülkeler ile aramızda beklemediğimiz, şok etkisi yaşatan sert bir müdahale vuku bulabilir…

Yaz aylarının çalkantılı atmosferinden sonra, Venüs’ ün pozitif etkisi ile güzelleşen bir Eylül ayı geçirmenizi dilerim.

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

2 Eylül 2018

Paylaş