EKİM 2021 VEDİK TÜRKİYE YORUMLARI

Hint Astrolojisine göre Ekim 2021, Burç Yorumları yazımda da bahsettiğim gibi oldukça hareketli bir gökyüzüne şahitlik edecek.

Neredeyse tüm gezegenler belli bir devinim trendi içerisinde iken, bir yandan da 29 Ekim nedeni ile ülke kuruluş haritamız yeni bir seneye giriş yapacak.

Vedik Astrolojisinde bir oluşumun ya da bireyin her kuruluş/doğum gününde yeni bir “Tajaka” haritası açılır.

Açılan “Tajaka Haritası” ise kişinin ya da oluşumun, önündeki 1 senelik süreçte ne gibi konu başlıkları üzerinde yoğunlaşacağını, olayların hangi alanlar içerisinde şekilleneceğini gösterir.

Ülkemizin de her sene 29 Ekim tarihinde yeni bir Tajaka Haritası oluşmaktadır.

Bu sebeple Ekim ayı yazısında “Tajaka Etkileri” başlığı altında bu konuya ayrıca kısaca değineceğim.

Ekim ayına özel Türkiye haritası üzerindeki gezegen enerjilerine baktığımızda ise son derece sert etkileşimler içerisinde bulunacak gezegen geçişlerine şahitlik ediyor olacağız.

Bu yetmezmiş gibi Retro’ ları bitecek olan gezegenler sebebi ile birikmiş olumsuz enerjilerin açığa çıkmak için fırsat kolladıkları yoğun bir dönem de Ekim ayında bizleri bekliyor olacak.

Özellikle Başak, Terazi, Akrep ve Yay Burcu arasındaki kuşaktan gezegenlerin tamamı geçişlerini bitirmeden, tüm dünya ve Türkiye  –ki bu da yaklaşık 2 aylık bir sürece tekabül etmekte- pek rahat nefes alacağa benzememektedir.

Zira gökyüzü uğursuz sayılan “Sapan” dizilimini 2 ay boyunca sürekli olarak kendini yineleme yolunda emin adımlarla ilerliyor olacak.

Bu uğursuz sayılan dizilimden 2 aylık süreçte ülke haritamızın en çok 4-5-6-7-8-11 ve 12. Evleri etkileniyor olacaklar.

Ekim ayının sınırları içerisinde ise 4-6- ve 11. Evler odak noktası olarak ön plana çıkmakta.

Ekim’ in neredeyse tamamını Türkiye haritasında halk sağlığını gösteren 6. Evi içerisinde geçirecek olan Venüs’ ten başlayalım…

Venüs burada şifalanma ile ilgili enerjileri tetiklemeye son derece müsait.

Yaşadığımız Covid/Pandemi süreci göz önünde bulundurulacak olursa bu iyi bir haber sayılabilir.

Ancak yanındaki Ketu bu şifalanma için bir bedel ödenmesi, fedakarlık yapılması gerekliliğini de vurgulamakta.

Özellikle 21 Ekim itibariyle Türkiye’ nin 4. Evini terk ederek, eğitim kurumlarını gösteren 5. Evi içerisine yerleşecek olan Mars, 6. Evin içerisindeki Venüs ile karşılıklı Ağırlama/Parivartana Yoga yapmaya başlayacak ki; bu benim aklıma halk sağlığını güvenli hale getirmek için yüz yüze eğitim konusunda bazı kısıtlamalara gidilebileceği potansiyelini getirmekte.

Ya da aşılama sürecine hız verilerek, eğitim gören gençler ve çocuklar arasında aşısız kimsenin kalmaması için bazı yaptırımlar veya zorunluluklar uygulanması için kollar sıvanabilir.

Ayın son günlerindeki Venüs ve Mars’ ın karşılıklı kuvvetli etkileşimi; Mars’ ın bir de “yanık” olması nedeni ile erkeklerin, kadın ve çocuklar üzerindeki zulüm edici davranışlarına hız kazandırarak, toplumun öfke ve tepkisini şiddetlendirecek olaylarda artış yaşanmasına neden olabilir.

Güneş’in 5. Evimiz içerisine geçişi ile birlikte, medya ve sanat camiasının tanınan isimleri arasında atışmalar, ego gösterisi halini alan söylemler de özellikle Ekim’ in ikinci yarısı itibariyle magazin gündemini işgal edebilir.

6 Ekim’ de Türkiye’ nin 4. Evi içerisinde gerçekleşecek olan Yeni Ay süreci ise, 2 Ekim’ de gerileme hareketi esnasında bu eve zaten dönüş yapmış olan Retro Merkür nedeni ile sınır komşularımız, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve vatanseverlik ilintili bir süredir birikmiş ve bizi rahatsız eden tüm konu başlıklarının ortaya dökülmesine aracılık etme potansiyeline sahip.

Olumsuz pek çok enerji altında gerçekleşecek olan Yeni Ay süreci, şiddet-yıkım içeren olayların tetiklenmesi açısından da maalesef çalışabilir.

Muhalefetin Ekim sonuna kadar iktidarı hedef alan söylemlerinin şiddetlendiğine, yapılan hataların, halkın huzursuzluğunun korkusuzca dile getirildiğine şahitlik edebiliriz.

Ayrıca 4. Evimiz içerisindeki Ekim ayının ilk yarısında biriken gezegenler geçen ay olduğu gibi deprem, sel, toprak kayması, aşırı hava koşulları gibi felaketlerin yaşanmasına da aracılık edebilecek nitelikte enerjilerini yayıyor olacaklar.

Özellikle Ekim-Kasım aylarındaki gökyüzündeki olumsuz enerji birikimleri başta toprak hareketleri olmak üzere bazı doğal olayları harekete geçirebilir.

Şimdi gelelim uzun süredir Retro hareketlerine devam eden ve Kasım ortalarına kadar Türkiye’ nin 8. Evi içerisindeki seyirlerine devam edecek Retro Satürn, Plüton ve Jüpiter’ e…

Plüton 6 Ekim’ de; Satürn 11 Ekim’ de; Jüpiter ise 18 Ekim’ de Türkiye’ nin 8. Evi içerisinde –yani ekonomimizi gösteren 2. Evimizin tam karşısında- gerileme hareketlerini sonlandırarak düz/normal seyirlerine kavuşuyor olacaklar.

Aslında bir gezegenin Retro/Gerileme hareketinden kurtularak olağan durumuna gelmesi iyi bir enerjidir.

Ancak sorunların biriktiği konularda Retro hareketin bitişi problemlerin tokat gibi suratımıza çarpması ile sonuçlanır.

Ekonomimizin ve halkın satın alma gücünün ne durumda olduğu hepimizce malum.

Türkiye haritasının 8. Evinde Retro’ larını bitiren Plüton ve Satürn gibi oldukça kuvvetli 2 kötücülün yanında Jüpiter’in iyimserliği ve pozitif enerjileri ise adını bile anmaya değmeyecek kadar zayıf.

Bu durumda uzun süredir kontrol altında tutulmaya çalışılan enflasyon, faiz, döviz kurları, borçlar gibi kalemlerin iniş ve çıkışlarının ekonomiye ciddi zararlar verebilecek türbülanslı atmosferine, en iyi ihtimallerle 2022’ nin ortalarına kadar maalesef şiddetle maruz kalacağız diye düşünmekteyim.

20 Ekim tarihinde ülke haritamıza göre 11. Evimiz içerisinde “sapan” görünümleri ile yaşanacak olan Dolunay süreci ise mülteciler, yasama kurumları, yerel yönetimler, hazine ilintili konularda bazı tamamlanan süreçler sonucunda ülkece önümüzde yeni hedefler belireceğini; bu hedefler doğrultusunda yeni organizasyon ve düzenlemeler yapılabileceğine işaret etmekte.

Umulmadık bazı yeni kararlar muhalefet ve mülteciler için gündeme gelebilir.

TAJAKA ETKİLERİ

Türkiye’ nin 29 Ekim 2021 ile 29 Ekim 2022 tarihleri arasında deneyimleyeceği Tajaka Enerjileri arasında en dikkat çekici konu başlığı tartışmasız olarak 2. Evin temsil ettiği şeyler olacak.

Tajaka/ Yıllık haritanın en belirleyici odak yeri; “muntha” adı verilen noktanın nereye yerleştiğidir.

Açılan yeni yıl haritamızda ise muntha noktası ekonomimizi, halkın satın alma gücünü ve finansal piyasaları gösteren 2. Eve düşmüş durumda.

Yıllık haritamızdaki 2. Evin en kritik nokta olduğunu işaret eden göstergeler maalesef sadece muntha yerleşimi ile de bitmiyor.

Tajaka’ nın Yükselen Burç yerleşimi; Rasi/ Ana haritamıza göre bakıldığında, yine ekonomiyi gösteren 2. Eve denk düşüyor. Ki bu nokta da olayların hangi konu başlığına bağlantılı olarak cereyan edeceğini gösterir.

Tajaka Haritasında Lagnesh/Yükselen Yöneticisinin ise kendi evinde yerleştiğini görüyoruz.

Bu da halkın kendini kurtarmak, kendi durumunu düzeltmek, ailesinin devamlılığını ve refahını sağlayabilmek için çalışacağını, diğer hususların çok da kendisi için önem arz etmeyeceğini göstermekte.

Muntha yöneticisinin yerleştiği nokta ise vatanseverlik, vatan toprakları ile alakalı 4. Evin içerisine denk düşmekte.

2022 senesi içerisinde Türkiye’ nin vatan toprakları ile ilgili kararları üzerinde dış ülkelerin de müdahil olduğu hararetli tartışmalar, gerginlikler yaşanması son derece olası etkiler arasında.

Daha pek çok ayrıntı olmasına rağmen son olarak Tajaka haritasında dikkatimi çeken 4 ve 5. Evler arasındaki Karşılıklı Ağırlama/ Parivartana Yoga’ dan da bahsetmek istiyorum.

Bu yogayı oluşturan gezegenlerin sahibi oldukları ev yöneticilikleri; bana 2022 senesi içerisinde iktidar değişimi ya da muhalefetin güç kazanması ilintili enerjinin geçerli olabileceği ihtimalini de düşündürmekte.

Ancak bu sürece giden yol -Venüs ve Mars rahatsız hissettikleri burç kuşaklarında yerleşmiş olduklarından- halk açısından sıkıntılı ve zorlu bir dönem olabilme ihtimaline de sahip.

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Ekim 2021

Paylaş