Ekim 2018 Vedik Astrolojisine Göre Türkiye Etkileri

Ekim ayında Hint Astrolojisine göre 2 önemli gezegen hareketi Türkiye haritası üzerinde belirleyici etkiler bırakacak.

İlk sırada hiç şüphesiz ki Türkiye’ nin kuruluş/rasi haritasındaki en kalabalık evinin üzerinden artık çekilecek ve 6. Evinin içerisine yerleşecek olan Jüpiter’ e ait.

Astrolojide gezegenin bir burç kuşağından ayrılıp, diğer bir burç kuşağına geçişine “transit” adı verilir.

Bu hareketi Jüpiter gibi senede 1 kez yapan, ya da 1 seneden de daha uzun süren aralıklarla gerçekleştiren Satürn, Rahu/Ketu gibi ağır hareketli tabir ettiğimiz gezegenlerin etkileri çok daha önemli sonuçlar doğurur.

Türkiye’ nin Vedik Astrolojisine göre çıkarılmış kuruluş/rasi haritasında ise Jüpiter zaten hali hazırda Akrep Burcu içerisinde bulunmakta.

Yani Jüpiter 11 Ekim 2018 – 4 Kasım 2019 tarihleri arasında (Nisan ayında geri giderken çok kısa süreli bir Yay Burcu ziyareti dışında) Hint Astrolojisine göre ülke haritamızda Natal Jüpiter’ imiz ile kavuşum yapmaya başlayacak.

Transit yapan Jüpiter’in ile kuruluş anımızdaki Natal Jüpiter’ in üzerinden geçeceği bu 1 senelik sürecin aslında son derece uğurlu bulunan bir enerjiyi açığa çıkartması beklenir.

Ancak Akrep Burcu Türkiye haritasında maalesef 6. Eve denk gelmekte.

6. Ev yazılarımı takip edenler için Satürn ve Mars’ ın ziyaretleri esnasında 15 Temmuz’ u tetikleyen, yani malefik/kötücül olarak adlandırdığımız evlerden bir tanesi.

Jüpiter ise gökyüzünün en kıymetli, en güzel, en bereketli, en uğurlu enerjilerini getirmesi beklenen gezegeni.

Jüpiter gibi iyicil etkilere sahip gezegenler malefik/kötücül evleri sevmezler.

Hint astrolojisine göre 6, 8 ve 12. Evler, bir haritada Kötücül/Dushtana kabul edilir.

Yani Jüpiter Burç kuşağı olarak Akrep’ i Terazi’ ye göre daha çok sevse de! Bir haritanın 6. Evinden geçmesi iyi sonuçlar doğurmayabilir.

Neden mi?

Çünkü Jüpiter’ in gezegen olarak aslında en önemli etkisi transit yaptığı dönemlerde “Olanı büyütmesidir”. Niyet ettiğiniz şeyin alt yapısına sahipseniz, onu size verir.

O nedenledir ki; 7. Ev bağlantılı yaptığı transitlerinde süregelen ciddi bir ilişkiniz varsa sizi evlenme enerjilerinin içine geçer. Çünkü olanı (ilişkinizi) büyütmek (evlilik) istemektedir.

Olumlu olayları temsil eden evlerle temas ettiğinde etkileri son derece tatminkâr olmakla birlikte olumsuz evlerle yaptığı temaslarda ferahlatmak yerine, daha da beter hale getiren sonuçlar üretir.

Tüm bu açıklamalardan sonra, 6. Evin ülke/mundane astrolojisinde Vedik Astrolojisine göre neleri temsil ettiğine bir kez daha bakalım.

Yani 5 Ekim 2018 – 4 Kasım 2019 tarihleri arasında “olanı büyüteceği” konu başlıkları özellikle benim dikkatimi çekenler arasında nelerden oluşmakta?

6. Ev: En başta düşmanlar, komşularla ilişkilerimiz, halk sağlığı ilintili konular ve bulaşıcı hastalıklar, sağlık sektörü, yiyecek-içecek sektörü, silahlı güçler, ordu ve polis teşkilatı, politik stabilizasyon, ülkenin finansal sağlamlığı, işsizlik oranı, ülkeye karşı açılmış davalar, hukuk sistemi, toplumun birbiri ile uyumu, kamu işçileri gibi konu başlıklarını içermekte.

Türkiye en basit anlatımı ile bu güne kadar 6. Ev konuları ile ilgili neyi ekti ise, Jüpiter’ in önümüzdeki 1 senelik transiti esnasında onu biçiyor olacaktır.

Yani 11 Ekim 2018 – 4 Kasım 2019 tarih aralığında Türkiye’ nin

Finansal anlamda güçlü bir yapısı varsa, daha da güçlü olacaktır.

İşsizlik oranı düşükse, daha da düşecektir. İstihdam artacaktır.

Toplumsal ayrışma yaşanmıyorsa, halk birbirine daha da kenetlenecektir.

Komşuları ile ilişkileri iyi ise, daha da iyi olacaktır. Yeni güç birlikleri oluşacaktır.

Hukuk sistemi iyi çalışıyorsa, daha da iyileşen şekilde işleyecektir. Adalet duygusu toplumun üzerinde hakim olacaktır.

Gibi… gibi…

6. Evin temsil ettikleri bir yana, Akrep Burcunun da elbette bu transit esnasında temsil ettiklerine dikkat etmek gerekmekte.

Zira burç kuşağı olarak Akrep Burcunun kendisi de pek matah konuları ülke/mundane astrolojisinde temsil etmez. Sonuç olarak gizi düşmanlar, yer altı örgütleri, terör eylemleri gibi meseleler de Jüpiter’ in 11 Ekim’ de adım atacağı Burç kuşağının içerisinde yer alıyor olacak.

Bu transit ile ilgili maalesef ülke potansiyellerimiz açısından pek pozitif düşünmemekteyim.

Zira benzer şekilde Jüpiter’ in yine bir Terazi Burcu geçişi esnasında Türkiye 1994 krizini yaşamıştı.

Terazi Burcu Vedik Astrolojisine göre Türkiye’ nin 5. Ev ve spekülatif kazançlarının olduğu alanı temsil etmekte ve Eylül 2017’ den Ekim 2018’ e kadar Jüpiter buradan geçerken yine aynı şekilde döviz kurlarının tıpkı 1994 yılındaki gibi ani dalgalanışını bize yaşattı.

1995 yılı ise 1994 krizinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı, Jüpiter’ in Türkiye haritasında yine Akrep Burcu ve 6. Evimiz üzerinden geçtiği yıllar…

O yılları hatırlayanlar için potansiyel benzerlikleri yakalamaları adına ufak bir hatırlatma yapmayı istedim.

Önümüzdeki potansiyel etkiyi olumsuz düşünmeme neden olan bir başka neden ise ise Türkiye’ nin Dasa/Gezegen dönemi ile alakalı.

2 Mart 2020 tarihine kadar Venüs Ana Dasa’ sını yaşayan ülkemizin alt Dasa dönemleri -özellikle de Ocak 2019 itibariyle değiştirip, gireceği Ketu Alt Dasa’ sı- Mart 2020 tarihine kadar pek parlak bir dönemi işaret etmemekte.

Jüpiter/Jüpiter kavuşumu yaşayacak ülke haritamız, aynı tarihlere denk gelen malefik/kötücül Dasa’ ların gölgesi altında kalacağa benzemekte.

Kaldı ki! Aynı tarihe kadar Rahu- Ketu’ nun ekonomimizi gösteren 2. ve 8. Evlerdeki büyük baskısı da göz önünde bulundurulduğunda tablo pek iç açıcı gözükmemekte.

İyi tarafından bakmak istersek: sağlık, yiyecek-içecek sektörleri alakalı konularda büyümeler yaşayabileceğimizi söyleyebilirim.

Ayrıca elbette Jüpiter iyicil niteliklere sahip bir gezegen olduğundan, bu transiti esnasında Türkiye haritası üzerinde denk geldiği ev her ne kadar malefik de olsa, yapıcı enerjiler vermeye, şifalandırmaya çalışacağı konular da olacaktır.

Jüpiter’ in vereceği büyütme enerjisini nasıl yöneteceğimize göre sonuçlar da değişecektir.

Çünkü Jüpiter’ in asıl yapmak istediği Satürn gibi yorarak, üzerek, döverek, cezalandırarak problem çıkarmak değil; “sen görmezden geliyorsun ama burada ciddi bir sorun var” lütfen artık beni fark et! Mesajını iletmek amacındadır…

Jüpiter’ in büyüterek göz önüne getirdiği mesajları görmezden geldiğimizde, ardından gelen Satürn, Ketu gibi gezegenlerin transit dönemlerinde kafamızı duvarlara vura vura derslerimizi alırız.

Bu süreç bireysel haritalarımızda da böyle işler…

Ekim 2018’ in bir diğer önemli gezegen enerjisi ise Türkiye’ nin sanat-sanatçılar, genç ve çocuk nüfusu, eğitim ve borsa, döviz gibi spekülatif kazanç enstrümanlarını gösteren 5. Evi üzerinde Venüs’ ün yapacağı Retro hareket ile ilgili…

Bu hareket esnasında Venüs’ ün bizzat temsilcisi olduğu özellikle kadınlar, sanatçılar ve geri gittiği evin temsil ettiği çocuklar ilintili konular odak noktası haline gelebilir.

Tanınmış, toplumun göz önünde bulunan kişiler ile ilgili uygunsuz ilişkiler özellikle Venüs’ ün yanık derecelerde olacağı 19 Ekim – 2 Kasım tarih aralığında gündemimizi işgal edebilir.

Hatta seks skandalları, taciz haberleri, maalesef çocuklar/gençler ilintili hiç istemediğimiz sarsıcı cinsel suçlarla alakalı durumlar gelişebilir.

Toplumun sosyal olarak ilgisini bu alanlara çekmeye çalışacak olan Venüs, ayrıca yurt dışı ilişkiler ve borçlar ilintili konuların da Türkiye haritasında temsilcisi olduğundan, yabancı ülkelerle olan ilişkilerimizi yine gergin bir zemine oturtabilir.

Hali hazırda zaten Türkiye’ nin 7. Evi üzerinde Yay Burcunda Ocak 2020’ ye kadar sürecek olan transiti nedeni ile bize dış ülkelerle ilişkilerimiz anlamında huzur vermeyen Satürn bulunmakta.

O nedenle de 2017 başından beri sıklıkla yabancı ülkelerle yaşadığımız sıkıntıların maalesef önü kesilmeyecek gibi gözükürken, bir başka yurt dışını temsil eden (12.) evimizin lordunun 5 Ekim -16 Kasım tarih aralığındaki (Venüs) retrosu da konunun üzerine daha da beter tuz-biber ekebilir.

Venüs ve Jüpiter bu ayın en göz önündeki hamlelerini yapacak olan gezegenler ancak Türkiye haritasında başrolü uzun süredir elinde tutan ve gündemlerimizin esas mimarları olan Rahu- Ketu ikilisini hiç unutmamamız gerekmekte.

Zira herkesin yaz aylarından beri en fazla odaklandığı konu başlığı Türkiye ekonomisi ve ülke ekonomimizin esas yönetimi şu an Rahu- Ketu aksı arasında, her ay vuku bulan Kala Sarpa Yogalar eşliğinde sıkışıp durmakta.

Rahu ve Ketu gökyüzünde her ay belli bir süreliğine gerçekten de tüm gezegenleri aralarına alıp hapsediyorlar. Bu Hint Astrolojisinde Kala Sarpa Yoga olarak anılan bir oluşum ve özellikle finansal olarak bizlere sıkıntılı dalgalanmalara doğru çekmekteler. Ekim ayında 3-18 tarihleri arasında yine bu oluşumun etkilerini daha sıkıntılı şekilde hayatlarımızda hissediyor olabiliriz.

Sonuç olarak ekonomik anlamda ülkemiz açısından hala daha pek olumlu potansiyeller gözükmüyor.

Çünkü gök yüzünde daha uzunca bir süre (Mart 2019’ a kadar) Rahu Türkiye’ nin para evinin üzerindeki dişlerini, Ketu da ani dalgalanmaların, faiz oranlarının, doğal afetlerin, borçların, spekülatif kazanç enstrümanlarının olduğu 8. Ev’inin üstündeki kuyruğunu gevşetmeyecek.

Şu an finansal piyasalar belli bir aralık bandında sabitlenmiş hissi verse de Rahu ve Ketu’ nun yanına gelip yerleşen her gezegen bu dalgalanma etkisini yeniden yaşatma potansiyeline sahip.

Yaz aylarında Ketu’ nun yanına gelip yerleşen Mars nedeni ile en büyük etkiyi hem tutulmalar, hem de Mars- Ketu kavuşumu ile çok sarsıcı şekilde yaşadık. Doğası gereği tokat gibi çarparak, yıkarak vurucu etkisini gösterdi.

Türkiye haritası üzerinde malefik ve ağır hareket eden, transit gezegenlerin yerleştiği evler, sıkıntılı-sorunlu konuların ülke gündeminde neler olacağını gösterir.

Şu anda Hint Astrolojisine göre gökyüzünde:

7. Evimizde Satürn, (Dış ülkelerle ilişkiler), 2. Evimizde Rahu ve (Ekonomi) ve 8. Evimizde Ketu uzun soluklu konaklamalarını gerçekleştiriyorlar. (Doğal afetler, spekülatif kazanç kaynakları, ani kayıplar/olaylar)

Uzun süreli yerleşimlere sahip bu 3 gezegenin yanına gelen her kısa süreli ziyaretçi gezegen, evlerin temsil ettikleri konuların aktif hale geçmesini ve gündemimize oturmasına sebep olmakta.

Az önce bahsettiğim gibi Mars, Vedik Astrolojisine göre 8. Evimize dokunduktan sonra yaz aylarında yaşananlara hepimiz şahit olduk. (Sıkça sorulan sorulardan birine cevaben: Doğal afetler konusundaki riskli durum Türkiye haritasında Ketu’ nun 8. Ev yerleşimi son bulmadığı sürece devam edecektir. Eylül 2017’ de bu eve yerleşen Ketu’ nun çıkış tarihi ise Mart 2019’ dur. Her ay tekrar tekrar o nedenle belirtmiyorum.)

Bu kısa açıklamadan sonra, özellikle – Ekim ayında değil ama ilerleyen kış aylarında- Merkür, Venüs ve Güneş gezegenlerinin 7. Evimizde Satürn’ ün ve 8. Evimizde Ketu’ nun yanına ziyarete gelmek için sırada beklediğini belirterek Ekim ayı ülkemiz enerjilerini bitirmek istiyorum…

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

1 Ekim 2018

 

 

 

 

Paylaş