ARALIK 2018 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Yılın son ayında burç yazımda da belirttiğim gibi 2018’ in tamamı ile karşılaştırdığımızda nispeten daha sakin gökyüzü etkileri altında kalacağız.

2019’ un ilk ayı itibariyle gökyüzü Tutulma olayları ile hareketli bir açılış yapacak ve Ocak, Şubat, Mart ayları, bu tutulmaların tetiklediği etkiler ile şekillenecek.

O nedenledir ki Ocak ayı ile karşılaştırıldığında Aralık Türkiye haritası açısından Hint Astrolojisine göre daha sakin bir atmosfere sahip.

Ancak bu tabi ki tamamen olaysız bir Aralık ayı geçireceğimiz demek olmuyor.

Çünkü Türkiye’ nin kuruluş anı haritası üzerinde şu anda tüm seneye damgasını vuran Node’ ların yani: Rahu ve Ketu’ nun yerleşimleri değişmiş değil.

Sadece özellikle Ketu biraz daha rahat hareket ettiği derecelere geçiş yaptı (Yıkıcı etkiler verebilen 64. Navamsa Noktasından uzaklaştı.) ve Mars’ ın Kasım başında yanından ayrılması ile birlikte yalnız kaldığı için o kadar da kötücül etkiler yansıtmıyor.

Ancak Türkiye’ nin hem Ay’ ına hem de Yükselen’ ine göre hala daha en kötücül evinin (8. Ev) üzerinde transit yapmakta olduğunu kesinlikle unutmamak gerekiyor.

Bu da ekonomi, para piyasaları ile ilgili hala daha riskli etkilerin geçerliliğini koruduğunu anlatmakta.

Vedik Astrolojisine göre Aralık 2018’ da bir önemli konu da Türkiye’ nin kuruluş anı haritasında 9. Evde yerleşmiş olan Natal Ketu ile Transit Mars’ ın kavuşum yapacak olmaları.

Yani Ağustos ayında yaşadığımız Ketu- Mars birlikteliğinin bir değişik versiyonunu, transit ve natal (Ülkemizin kuruluş tarihindeki haritasındaki) gezegenler 23 Aralık tarihine kadar birleşerek gerçekleştirecekler.

Tabi bu sefer 8. Evin konu başlıkları ilintili alevlenen konulara şahitlik etmeyeceğiz. Transit Mars’ ın Natal Ketu’ nun üzerinden geçmesi ile birlikte mercek altında olacak konu başlıkları Aralık ayında 9. Eve ait olacak.

9. Evin temsil ettiklerine bakacak olursak: Adalet-hukuk, din-fanatik gruplar, diplomatlar, dış ilişkiler, dini hizmet veren kurumlar, devletin başı-otorite konumunda olanlar, azınlıklar, yayıncılık, akademisyenler-profesörler, hava ve deniz yolları-taşımacılığı gibi konu başlıklarını bu evde görmekteyiz.

Mars ise yazılarımı takip edenlerin bildiği gibi ani etkiler veren bir gezegen. Ayrıca bizim ülke haritamızda 6 ve 11. Evlerin yöneticisi olduğundan; ülkemize karşı dost-düşman aksiyonların da doğal tetikleyicisi konumunda kendisi.

6. Ev asker-güvenlik anlamında tüm personelleri, ordu-polis-donanma gibi konuları da içerisine almakta.

7 Aralık tarihinde 6. Evimizde sert bir takımyıldızda gerçekleşecek olan Yeni Ay da maalesef düşmanları, yer altı güçlerini, güvenlik, asker, polis gibi konuları yine gündeme taşıma isteği içerisindeki bir enerji oluşumu.

Aralık ayının tamamında Jüpiter ve Merkür’ ün; ilk yarısında ise Güneş’ in de Hint Astrolojisine göre Akrep Burcu içerisinde, yani Türkiye nin 6. Evinde konumlanacak olması; doğal olarak enerjilerin bu evin üstünde yoğunlaşmasına el birliği ile aracılık edecek.

Gökyüzündeki bu enerji birikimi bizim de halk olarak, dikkatlerimizi 6. Evin temsil ettiği konu başlıklarına yönelteceğimizi anlatıyor.

İletişimin, devlet otoritesinin düşmanlar ilintili bir konuya dikkat kesilebileceğini gösteren etkiler, 7 Aralık Yeni Ay süreci ile birlikte, yani aybaşı itibariyle söz konusu.

6. Evimiz içerisindeki bu yoğunluğun yanında, Aralık ayı içerisinde Mars nedeni ile de bir de 9. Evin temsil ettiği konu başlıklarının tamamı hareketlenme potansiyeline sahip.

Askeri, silah taşıyan güçleri ön plana çıkartacak olaylar olabileceği gibi düşmanlarımız adına hukuksal ya da dış ülkeler ilintili bazı gelişmeler de yaşayabiliriz.

Ayrıca Mars’ ın bu evimizi ziyareti otorite konumunun da etkin şekilde göz önünde olmasını gerektirecek durumları tetikleyebilir.

Tabiatı itibariyle kavgacı olan Mars etkisi burada çok düşünülmeden verilen reaksiyonlara da maalesef devlet otoritesi adına aracılık etme potansiyeline sahip.

Hukuk sistemimiz ya da akademisyenler ilintili, üstü kapatılmış skandal sayılabilecek haberler de Aralık 2018’ de gündemimizde yer alabilir.

Yeni Ay ile aynı günde, 7 Aralık tarihinde Retrosunu bitirecek olan Merkür ise, ayın 2. Yarısı itibariyle teknoloji, iletişim ve ulaşım konularında yarattığı aksaklıklara son verip, ticari hayatta canlanmalara aracılık edebilir.

Ancak yaklaşık 10 Aralık tarihine kadar bu bahsettiğim alanlarda her an sorun çıkartma potansiyeline sahip olacağı unutulmamalı.

16 Aralık sonrasında Türkiye’ nin 7. Evi üzerinde yanık pozisyona geçecek olan Satürn ise Ocak ayının ilk haftalarına kadar -9. Evin üzerindeki Mars etkilerini destekler nitelikte- dış ülkeler ile aramızda bazı pürüzlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

22 Aralık’ ta Türkiye’ nin Vedik Astrolojisine göre tam Yükseleni ve Ay Gezegeni üzerinde yaşanacak olan Dolunay ise ekonomik piyasalar ilintili enerjilerin dalgalanmasına aracılık edebilir.

Ancak Aralık ayının tamamında sahiplik ettiği burç kuşağı içerisinde güçlü yerleşimini sürdürecek olan Venüs, ülke gündeminde bazı olumsuzluklar yaşansa da halk olarak genel mutluluğumuzun yerinde olacağına, sanat-medya dünyası ilintili konuların, yani magazinin, hayatlarımızda güçlü şekilde yer alacağına işaret etmekte.

Medyatik ve tanınmış kişiler ilintili toplumun ilgisini fazlası ile üzerinde toplayacak haberlere tıpkı Kasım ayında olduğu gibi, Aralık ayında da şahitlik edebiliriz. Zira Venüs Terazi yolculuğunu hala tamamlamış değil.

Aralık ayının ilk yarısı; Gerileyen Merkür, Yeni Ay enerjileri ve Transit Mars-Natal Ketu Kavuşumu nedeni ile zorlu enerjiler barındırsa ve riskli etkilere gebe olsa da! 12-26 Aralık tarihlerinde Hint Astrolojisine göre Vargottoma dediğimiz özel bir oluşumla güçlenecek olan Jüpiter’ in iyileştirici ve yumuşatıcı etkilerini 6. Evimizi üzerinden alıyor olacağız. Bu güzel etkinin ve Venüs’ ün güçlü yerleşiminin, yılın son günlerini iyileştirici ve sakin kapatmamıza yardımcı olacağını düşünmekteyim.

Yeni yılın uğurla, bereketle, sevgiyle gelmesi dileklerimle…

Sevgilerimle,

©Hint Astroloğu

1 Aralık 2018

Paylaş