AĞUSTOS 2020 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Ağustos ayında gökyüzünde Satürn, Ketu, Rahu, Jüpiter gibi ağır hareket eden gezegenler dışındaki tüm oyuncular burç değiştirerek hem Türkiye hem de dünya açısından hızlı farklılık gösteren gündemler yaşanmasına aracılık edecekler.

Satürn Oğlak Burcu içerisindeki yolculuğuna Retro/Geri Hareketli olarak devam ederken, halkın satın alma gücü ile ilgili olan 2. Evi üzerindeki kısıtlayıcı etkilerini yansıtmaya devam ediyor olacak.

Ayrıca Türkiye’ nin içinden geçtiği gezegensel dönem (Maha Dasa) Lordu’ nun (Güneş) Ağustos ayının ilk yarısında bulunduğu noktanın Türkiye’ nin 2. Evi içerisi olması; buna ek olarak alt gezegensel dönem (Bhukti Dasa) Lordu’ nun (Ay) da Türkiye’ nin 2. Evininin yöneticisi olması sebebi ile önümüzdeki dönemin ana konu başlıklarından birinin yine maalesef ekonomi ilintili olacağı kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımızda belirmektedir.

Aslına bakılacak olursa Türkiye Venüs Dasa’ sını bitirip, Güneş Maha Dasa Periyoduna girdiği 2 Mart 2020 tarihinden beridir ekonomi anlamındaki sınavları şiddetlenerek karşısına çıkmaya devam etmektedir.

Satürn’ ün Nisan 2022 tarihine kadar ekonomi ilintili evimizi göz hapsinde tutacak olması da üstüne yaşanan problemleri katlamaktadır ve belirttiğim tarihe kadar katlamaya da devam edecektir.

Özellikle 16 Ağustos tarihinde Mars’ ın Hint Astrolojisine göre Balık Burcunu terk ederek, Koç Burcu içerisine yerleşmesi Türkiye’nin görünüm yolu ile ekonomiyi temsil eden 2. Evi üzerindeki baskıyı biraz daha arttıracağından; ani iniş-çıkışlar, finansal parametrelerin sert hareketleri hepimizin dikkatini üstüne toplamaya aday durumdadır.

Bu süreç 4 Ekim tarihinde yine Vedik Astrolojisine göre Mars yer değiştirip Balık Burcu içerisine geçene kadar dikkatle takip edilmelidir.

16 Ağustos tarihinde yer değiştirecek olan Mars’ la birlikte hareket edecek bir başka gezegen de Güneş’ tir.

Bu tarihte Vedik Astrolojisine göre yöneticisi olduğu ve güçlü şekilde çalıştığı Aslan Burcu içerisine geçecek olan Güneş, Türkiye’ nin sınır komşuları ile ilgili sorunlarını devlet otoritesi nezdinde ön plana çıkaracak olmakla birlikte, temsilcisi olduğu ekonomik yatırım araçları arasındaki altın fiyatları açısından güçlü bir yükseliş atağına da sebebiyet verebilir.

Güneş, astrolojide Altın’ dan sorumlu olduğundan ve Hint Astrolojisine göre Güneş’ in yerleşim yaptığı burç kuşaklarının dispozitör gezegenleri de hep yöneticisi oldukları burç kuşaklarında güçlü şekilde çalışacaklarından -aslında bu durum Aralık 2019 tarihinden bu yana böyle!-  22 Eylül tarihine kadar Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam etme potansiyeline kuvvetle muhtemel sahip olacaktır.

Hint Astrolojisine göre 16 Ağustos tarihinde Aslan Burcu ve Türkiye’ nin 3. Evi içerisine geçecek olan Güneş hemen akabinde 19 Ağustos Yeni Ay sürecinin de bu noktada yaşanmasına aracılık edecek.

Yeni Ay süreci esnasında sınırlarımız, komşularımız, mülteciler ilintili yeni bir problemin dikkatle yönetilmesi gerekliliğini deneyimleyebiliriz.

Ayrıca Yeni Ay süreci iletişim, eğitim sistemi, yazarlar, sanatçılar, sosyal medya ilintili halkın nezdinde fazlası ile ilgili çeken yeni gündem maddeleri oluşturabilir. Bu konular ile alakalı yeni düzenlemeler, kurallar söz konusu olabilir.

Ağustos ayının tamamında Hint Astrolojisine göre İkizler Burcu içerisinde Rahu ile birlikte ikamet edecek olan Venüs sanatsal konular, sanatçılar, medyatik kişiler hakkında çıkabilecek bazı enteresan haberlere ya da başarılara imza atma potansiyeline de sahip.

Ancak bu birliktelik, 16 Ağustos tarihinden itibaren Koç Burcu içerisinde kavuşum yapacak olan Mars- Uranüs ikilisi de göz önünde bulundurulduğunda; hava yolları başta olmak üzere, ulaşım araçları ilintili bir kazanın da yaşanabilmesi riskini de hem dünya hem Türkiye için yükseltmektedir.

3 Ağustos tarihinde Hint Astrolojisine göre Oğlak Burcu içerisinde Sahravana Takımyıldızında oluşacak Dolunay süreci ise devlet otoritesi içerisinde sorumluluk ve yetki dağılımları ya da toplumsal işleyiş hakkındaki sistemler ilintili bazı yeni düzenlemelerin yapılmasına aracılık edebilir.

Ayrıca devlet sistemleri ile ilgili güvenlik açıklarının ortaya çıkmasına ya da muhalefet tarafından ortaya dökülen bazı bilgilerin ifşa olmasına potansiyel teşkil edebilir.

16 Ağustos itibariyle Koç Burcu içerisine adım atacak olan Mars nedeni ile Türkiye’ nin halk sağlığını temsil eden evi de tekrar mercek altına alınmış olacak.

Bu sebeple Covit/Pandemi süreci ile ilgili salgın yayılma hızında bir artış söz konusu olabilir.

Mars’ ın 16 Ağustos’ ta mercek altına alacağı 6. Evimizin temsil ettiği bir diğer konu başlığı ise düşmanlarımız, silahlı güçlerimiz ile alakalı olacak.

O nedenle Ağustos’ un 2. Yarısı itibariyle silah taşıyan asker-polis gibi güçlerin ön plana çıkacağı gelişmeler yaşama potansiyeline de maalesef sahibiz.

Tüm bu etkiler arasında Türkiye’ nin dış ülkelerle ticaret ve ilişkilerini temsil eden 7. Evi üzerindeki Ketu ve Retro Jüpiter ile Plüton birlikteliğini de gözden kaçırmamak gerekiyor.

Zira Türkiye’ ye yönelik düşmanca hareketlere bir alt başlık olarak bu evin aldığı zorlayıcı enerjiler de gündem maddesi yaratmak için Ağustos ayının tamamında etkili şekilde çalışacaktır.

Türkiye’ nin dış dünyadaki imajı, yabancı ülkelerle ilişkileri gerginleşerek zorlu bir süreci atlatmak zorunda kalabilir.

Özellikle Retro Plüton ve Ketu’ nun yanında var olan sorunları daha da büyütmek ve göze sokmak için çalışacak olan Retro Jüpiter; Ağustos ayında da Türkiye’ nin dış dünyadaki repütasyonunu zedeleyecek bazı potansiyelleri ortaya çıkarmak için enerjisini bize kötü yönde yansıtabilir.

Eylül ortasında düz hareketine geri dönecek olan Jüpiter, dış dünya politikamız ile ilgili Retro’ su esnasında alınmış bazı kararlar hakkında Türkiye’ ye geri adım da attırabilir.

Son olarak gökyüzündeki gezegenlerin başta toprak-deprem ilintili problemleri tetikleme enerjilerine göz atacak olursak; daha önce de pek çok kez belirttiğim gibi yaz sonuna kadar riskli yerleşimler sıklıkla söz konusu olacak.

Ağustos ayına özel incelediğimizde ise 16-31 Ağustos tarih aralığında Güneş’ in Hint Astrolojisine göre Aslan Burcu içerisine geçmesi ile birlikte İkizler-Aslan ve Oğlak Burçları arasında oluşan yerleşimler, hem deprem-toprak ilintili problemlerin yaşanmasına hem de komşularımız-sınırlarımız ve askeri güçler alakalı bir durumun ön plana çıkmasına aracılık edebilir.

Özellikle 13-20 Ağustos tarihleri arasına Türkiye’ nin komşularını gösteren alanda hem Güneş hem de Merkür gezegeninin Gandanta/Boğulma derecelerinde ilerleyecek olması sınırlarımız ve komşularımız ilintili problemlerin gündeme gelmesine aracılık etme potansiyeline sahip.

Merkür’ ün 15-18 Ağustos tarihlerinde yine 3. Evimiz içerisinde Güneş ile birlikte Gandanta derecelerinde ilerlemesi iletişim, sosyal medya, özgürlük, ulaşım, habercilik ile ilgili konu başlıklarında devlet otoritesi ile çatışmalı bir enerjiyi ortaya çıkarabilir.

Mars ise 7-30 Ağustos tarihleri arasında Koç Burcu içerisinde Gandanta derecelerinden ve Türkiye’ nin 11. Evi üzerinden geçecek.

Bu evin temsil ettiği bazı konular halk hareketleri ve belediyeler-yerel yönetimler ile alakalı.

Ağustos ayında belediye başkanları – yerel yönetimler, halkın memnuniyetsiz olduğu konularda otoriteye karşı tepkisini koyması gibi olaylar bize stresli bir süreç yaşatabilir. Mars toplulukları daha tepkisel davranmaya doğru hareketlendirebilir.

7-8-9 Ağustos tarihlerinde Ay, Rahu ve Ketu’ nun tam orta noktasına yerleştiğinde; 21-22-23 Ağustos tarihlerinde, yine Ay Başak Burcu ve 25-26-27 Ağustos tarihlerinde Akrep Burcu içerisinden geçerken oldukça sıkıntılı, deprem -toprak hareketlerini tetikleme potansiyeli olan enerjileri hem Türkiye hem dünya açısından açığa çıkartacak.

Daha önceki aylardaki yazılarımda da belirttiğim hatırlatmayı yaparak, huzurlu bir Ağustos geçirmenizi dilerim…

“Bir depremin Astroloji ile -oluşma potansiyelinin yükseldiği riskli zamanları- işaret etmek mümkündür. Ancak kesin olarak şu tarihte ve şu yerde bir depremin gerçekleşeceğini söylemek şu anki tüm dünya üzerindeki astroloji bilgi seviyesi ile mümkün değildir. Zaten öyle olabilseydi, tüm depremler önceden astroloji ile tespit edilip, önlemi alınıyor olurdu.”

Merak ettiğiniz kavramlar için: “Kısa Bilgiler” Bölümüne bakabilirsiniz.

Sevgilerimle,

28 Temmuz 2020

©Hint Astroloğu

Paylaş