AĞUSTOS 2019 VEDİK ASTROLOJİSİNE GÖRE TÜRKİYE ETKİLERİ

Ağustos ayında Türkiye gündemini hiç şüphesiz ki en fazla zorlayacak 2 gezegen Venüs ve Mars olacaklar.

Zira her ikisi de ayın büyük bir kısmında yanıkyani enerjilerini tam anlamı ile doğru aktaramayan pozisyonda gökyüzünde seyredecekler.

Bu iki gezegenin temsil ettikleri evlere ve karakası/doğal göstergesi olduğu konulara bakılacak olursa Ağustos ayı içerisinde zorlanacağımız konu başlıklarını da sıralamak mümkün olacak.

Ancak öncelikle gökyüzünde gezegenlerin tarih sırası ile yapacakları hareketlere bakarak gelişebilecek potansiyelleri teker teker ele alalım.

Özellikle Türkiye ile ilgili yazılarımı yakından takip eden kişiler bana sıklıkla ekonomik dalgalanmaların tarih aralıklarını attıkları maillerde sormaktalar.

Yazılarımda gezegen hareketlerini özellikle bu tarih aralıkları ile vermeye gayret etmekteyim.

Zira tarih aralıklarını belirleyen etki de gezegenlerin yaptıkları hareketler sonucu oluşmakta.

Yani kısaca potansiyel olarak ne zaman ne etkisi içerisinde kalacağımızı yazının içerisinde takip edebilirsiniz.

Bu noktada özellikle astrolojinin global etkileri tahmin etmekte elbette kullanılabileceğini, ancak bu bilginin tek başına yeterli olmayacağını, mutlaka uzman bir yatırımcının tecrübe, bilgi ve görüşleri ile harmanlanması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Ayrıca ekonomideki dalgalanmaları sadece kur bazında, ya da zamlar anlamında yorumlamak da tek taraflı bir bakış açısı ile konuyu değerlendirmek anlamına gelmekte. Gezegenlerin dokunuşları hangi konulara dikkat çekileceğine işaret ederken, gelişmeleri çok daha geniş bir perspektiften yerel ve yabacı siyaset gibi diğer dinamikleri de göz önünde bulundurarak yorumlamak gerek.

Şimdi gelelim Türkiye haritası üzerinde Hint Astrolojisine göre gezegenlerin yapacağı hareketlerin ne gibi potansiyel etkileri yansıtabileceğine:

1 Ağustos- Yeni Ay Süreci (+/- 2 gün): Türkiye’ nin para-finans göstergelerinin bulunduğu 2. Evi üzerinde gerçekleşecek. Ekonomi ile ilgili yeni uygulama, atamalar, düzenlemeler için inisiyatif alınması bu süre zarfında gerçekleşebilir. Tüm etki 30 Temmuz-2 Ağustos aralığında geçerliliğini koruyor olacak.

Aynı tarihte Merkür’ de Retro hareketini bitireceği için toprak, gayrimenkuller ile ilgili konularda bir süredir çözüm bekleyen sorunların tekrar gündeme alınmasına aracılık edebilir.

3 Ağustos’ ta Merkür’ ün Türkiye’ nin para evine yerleşimi ile gayrimenkuller, otomotiv sektörü ya da toprak bütünlüğümüz, sabit maddi değerlerimiz ile alakalı yeni stratejilerin ortaya atılmasına 26 Ağustos tarihine kadar sebep olma potansiyeli bulunuyor.

Merkür Türkiye’ nin Natal/Kuruluş haritasında Yükselen Yöneticisi konumunda bulunduğundan ve Ağustos ayındaki yerleşimi para evimizde gerçekleşeceğinden, Ağustos ayının da halk tarafından dikkatle takip edilen konu başlıklarından birinin yine ekonomi, fiyatlar, zamlar, faizler, kurlar gibi konular olacağına işaret etmekte.

Çünkü aslında Mundane/ Ülkeler Astrolojisinde 2. Ev ekonomiyi gösteren bir bölge olmasına rağmen esas gösterdiği şey kitaplardaki tam tabiri ile : “purchasing power of the people” yani halkın satın alma gücüdür.

Ve bu konu başlığı çok uzun süredir halkımızın gözünde en birinci gündem maddesi önceliğini korumakta.

Ağustos ayında da korumaya devam edecek.

Çünkü: Merkür’ ün ekonomiyi temsil eden evimizdeki yolculuğu maalesef Güneş, Venüs ve Mars gezegenlerini de içerisine almakta.

1-9 Ağustos: Güneş, Mars ve Venüs Türkiye’ nin ekonomiyi gösteren 2. Evi içerisinde üstelik de Venüs’ ün yanık hali ile kavuşum yapacaklar.

Venüs karaka/gösterge olarak refah seviyesini, kadınları, sanatı temsil etmekte.

Ağustos ayının tamamında yanık durumda olacağı için tüm bu konu başlıklarını ilgilendiren alanlarda can sıkıcı haberleri gündeme taşıyor olacaktır.

Ülke haritamızda ise 5 ve 12. Evlerin yani spekülatif kazançlar ve ödemeler, harcamalar, yurtdışı borçlar, ilişkiler ve gizli düşmanların temsilcisi konumunda.

“Yanık” olması demek enerjilerini kötü yönde yansıtmaya meyilli olacağını, başımıza dert çıkarmak yönünde çalışacağını göstermekte.

Bu nedenle Ağustos ayında borsa, faiz, kurlar ilintili işlemlerde çok çok dikkatle hareket edilmesi gerekiyor.

Çok büyük kazançlar elde etme imkanını verebileceği gibi ciddi kayıplar yaşatması da söz konusu olabilir.

Ayrıca yanık olması eğitim, gençler, çocuklar, sanat camiası ve toplum ahlakı ilintili konularında gündem maddesi haline gelebileceğine işaret etmekte.

Özellikle Mars ile bir araya geleceği 1-9 ve 16-31 Ağustos tarih aralıklarında kadın-çocuk şiddet olaylarına veya ahlak erozyonuna dikkat çekmek isteyebilir.

9 Ağustos tarih itibariyle aslında bulunmakta mutlu olduğu bir Burç kuşağının içerisine, Aslan’ a geçiş yapacak olan Mars ise özellikle 15 Ağustos – 19 Eylül arasında yanık derecelerinde, Güneş’ e fazla yaklaşmış durumda olacağından, Türkiye’ nin komşularını, iletişimini, yazar-basın-medya mensuplarını, ulaşım, altyapı birimlerini temsil eden konu başlıklarında sorunlar çıkartmaya meyilli olacaktır.

Kazalar, arızalar, beklenmeyen kesintiler bu dönemde ulaşım ve teknolojik aletlerle ilgili olarak yaşanabilir.

Ayrıca Mars’ ın yanık olması, bu dönem komşularımız ya da yakın çevremizdeki ülkelerle aramızdaki ilişkilerde stresinin fazlalaştığı bazı olaylar üretebilir.

Aslında Mars’ ın bu kötücül çalışmaya başlaması süreci 3 Ağustos tarihinde Gandanta/ Boğulma derecelerine yaklaşması ile birlikte çok daha önce start almış olacak.

Hatta tüm Ağustos ayı boyunca Mars’ ın bıraktığı olumsuz çalışma enerjilerinin bayrağını ardından hemen Venüs devir alacağı için neredeyse ayın tamamında gerek Mars, gerekse Venüs tarafından tetiklenen irili ufaklı pek çok olaya hem ekonomik hem de iletişim-ulaşım bazında şahitlik etme potansiyeline sahibiz.

İletişim dediğimizde sosyal medya, web, internet, gazeteler- gazeteciler, basın, medya, yazım-çizim işleri ile uğraşanlar, tüm bu kaynakları göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Hatta ulaşım da insanlar arasında iletişim kurmanın bir başka yolu olduğundan, Türkiye’ nin 3. Evinden bahsettiğimizde tüm bu konu başlıkları mercek altına girmiş oluyor.

Kesilmeler ve kısıtlamalar, aksaklıklar bu kaynaklar üzerinde Ağustos ayında Mars ve Güneş’in ve hatta Venüs’ ün de negatif katkılarıyla yaşanıyor olabilir.

15 Ağustos Dolunay’ ı Vedik Astrolojisine göre savaşçı ve para kaynakları ile yakından alakalı Dhanishta Takımyıldızında Oğlak Burcu içerisinde gerçekleşecek.

Burası Türkiye’ nin 8. Evi olduğundan Dolunay süreci esnasında piyasalarda dalgalanmalar -özellikle dış piyasalar ilintili- yaşanabileceği gibi doğal afetlerle ilgili konular da gündeme gelebilir.

Ayrıca hepimizi ilgilendiren büyük bir değişim, değişiklik haberini de bu dönemde alabiliriz.

16 Ağustos itibariyle Hint Astrolojisine göre Yengeç Burcunu terk ederek, Aslan Burcuna geçiş yapacak gezegenlerden bir tanesi de Venüs.

Onu hemen ardında 17 Ağustos tarihinde Güneş izleyecek.

Bu tarihlerde gökyüzünde enerjiler yer değiştirmeye başladığından yine Türkiye’ nin (2. Ev) ekonomisi ve (3. Ev) komşuları/iletişimi alakalı konularında hareketlenme yaşanma olasılığı da yükseliyor olacaktır.

Güneş’ in 17’ si itibariyle kendi yönettiği burç kuşağına girmesi, devlet otoritesinin beyanlarının da daha kararlı ve sert şekilde kendini hissettirmesine, ya da ilişkide olduğumuz yabancı devletlerle daha fazla temas kuruyor olmamıza aracılık edebilir.

Özellikle Ağustos’ un 2. Yarısı itibariyle devlet otoritesinin dış dünya ile kurduğu iletişimde yoğunluk gözlemlemeye başlayabiliriz.

30 Ağustos tarihinde ise yine Türkiye’ nin 3. Evi içerisinde Magha Takımyıldızında Yeni Ay süreci ile birlikte hem zafer bayramımızı, hem de Ağustos ayının bitişini kutluyor olacağız.

Bu süreç içerisinde yeni yazılı düzenlemeler, ya da yeni anlaşmalar ilintili çalışmalar siyasi gündemde yerini alabilir.

Tüm aya baktığımızda Merkür’ ün Retrosunu bitirmiş olması ülke olarak çözüm bekleyen sorunlarımıza daha fazla eğilmek üzere enerjimizi toplayabileceğimizi göstermekte.

Ayrıca 11 Ağustos itibariyle düz harekete geçecek olan Jüpiter bize bloklanmış, sürüncemede kalmış konularda başka bakış açıları ile yeni çözümler üretmek noktasında şanslar verebilir.

Özellikle düşmanlarımız, askeri güçler, sağlık sektörü ilintili alanlarda yeni yapılanmalar, iyileştirme çalışmaları için Jüpiter’ in düz harekete dönüşü yeni fırsatlar yaratabilir.

Ağustos ayında tüm bu yer değiştiren enerjiler içerisinde mevcut konumlarını koruyan 3 gezegen bulunmakta.

Bunlardan 3 tanesi Retro Plüton ve Retro Satürn, Ketu ile birlikte Yay Burcunda; 4. Gezegen Rahu ise İkizler Burcu’ nda, Kala Sarpa Yoga’ yı oluşturarak Türkiye’ nin 1. ve 7. Evleri aksında ikametlerine devam edecekler

Önceki aylardaki yazılarımı takip edenler Kala Sarpa Yoga’ nın pek de iyi bir enerji olmadığını anımsayacaklardır.

Türkiye’ nin dış dünyaya açılan enerjileri 7. Evden kendini göstermekte.

Dış ticaret, dış ülkeler arasındaki itibarımız, ticari anlaşmalar ve dış ticaret gibi konular…

1.ve-7. Evler hattına yerleşen ve Ağustos ayında sabitlenen bu enerjiler arasında Türkiye’ nin dış politikadaki durumu istikrarlı olmaktan maalesef uzak kalacağa benzemektedir.

Ülke olarak dış dünya ile olan ilişkilerimizde kendimizi rahat hissetmediğimiz, endişe ve korku duygusunun hakim olacağı, istikrarsız enerjilerin hâkimiyetinde bir Ağustos ayı geçirme potansiyeline sahibiz.

Ayrıca 11 Ağustos itibari ile 11. Evimiz üzerinde Koç Burcu içerisinde Retro harekete geçecek olan Uranüs, büyük değişimlerin, devrimlerin temsilcisi olduğundan dikkat çekmek istediği konular ile ilgili başlıkları hafızasında biriktirmeye başlayacak.

Türkiye’ nin 11. Evi içerisine düşen bu hareket alanı; gelir yolarımızı, uzun vadeli hedeflerimizi, ülke müttefiklerimizi, yasama kurum ve organlarını, yerel yönetimleri, meclisi, politikacıları ve hazineyi işaret etmekte.

Önümüzdeki günlerde ve aylarda bu kurumları ilgilendiren yenilikler, devrim niteliğinde kararlar Türkiye gündemini işgal etmeye başlayabilir.

Bunun için de Uranüs düz harekete geçinceye, yani 11 Ocak 2020 tarihine kadar, ufak ufak hafızasında ve bizim gündemimizde bu konu başlıkları ile ilgili olayları göz ününe sürmeye başlayacak demektir.

Düz harekete geçtiği tarihe yakın dönemlerde de devrim sayılabilecek kararlarla, yani 2020 başlarında,  büyük değişimleri bizlere yaşatacaktır…

Kurban ve Zafer Bayramlarınızı kutlarım…

Sevgilerimle

©Hint Astroloğu

1 Ağustos 2019

Paylaş